Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МХХТ-ийн ёс зүй

No description
by

Marry You

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МХХТ-ийн ёс зүй

МХХТ нь нийгэм, гэр бүл, хүмүүсийн өдөр тутмын харилцаа, боловсрол, ажил мэргэжил, үг хэлэх эрх чөлөө зэрэг олон зүйлд эерэг болон сөрөг байдлаар нөлөөлж, үүнийг дагаад компьютер, интернэт, МХХТ-ийн үзүүлэх нөлөөг судлан шинжилж, үнэлэх нь түвэгтэй байдаг.МХХТ нь зөвхөн технологийн чиг хандагыг агуулах төдийгүй түүний үндсэн бүрэлдэхүүн, хэсгүүд нь өгөгдөл, мэдээлэл ба мэдлэгийг дүрслэн илэрхийлдэг тул танин мэдэхүйн чиг хандлагыг агуулдаг.
Ёс зүйг бид “Ёс заншил, зан төлөв, зан араншин, сэтгэлгээний хэв маяг” гэсэн агуулгатай, тэдгээрийн шинж чанарыг илэрхийлдэг гэж тодорхойлсон. Ёс зүй гэдэг нь тухайн орны арл түмний зан заншил, харилцаанд бичигдээгүй хууль байдлаар тогтсон хариуцлагын хэм хэмжээ, хувь хүний олон нийт, нийгэмтэй харилцах, хариуцлага хүлээх, олны дунд биеэ авч явах, хүнтэй харилцах соёл, сайн сайхан зан үйлийн уламжлалт хэм хэмжээний нэгдэл юм.МХХТ-ийн хөгжил бидэнд мэдээлэл, цахим харилцаа, нийгмийн сүлжээ, интернэтийн ёс зүй зэрэг олон ёс зүй, хэм хэмжээ, бичигдээгүй дүрэм журмуудыг шинээр бий болсон. 1940-өөд оны дунд үеэс “компьютерийн ёс зүй”, “мэдээллийн ёс зүй” гэсэн ёс зүйн шинэ салбар үүсэн хөгжсөн. Өнөөдөр интернэтийн хөгжил, хэрэглээтэй уялдан кибер ёс зүй, интернэтийн ёс зүйн асуудал чухлаар тавигдаж байна.
МХХТ-ийн ЁС ЗҮЙ
o МХХТ ашиглах үед мөрдөх зан төлөв, ёс суртахууны удирдамжууд
o Олон нийтээр, сайн дураар даган мөрдөх
o Ёс суртахуунгүй байдалтай тэмцэх
oМэдээллийн соёл, ёс зүйтэй байна гэдэг нь МХХТ-ийн хууль эрх зүйн болон ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм журам, үндсэн зарчмуудыг мэддэг, тэдгээрийг даган мөрддөг байх явдал юм.
МХХТ – ийн ёс зүй гэдэг нь олон нийт МХХТ ашиглах, хамтран эзэмших үед сайн дурын үндсэн дээр даган мөрдөх зан төлөв, ёс суртахууны хэм хэмжээ, хэв маяг, удирдамж юм.МХХТ-ийн зохистой бөгөөд үр ашигтай хэрэглээг бий болгох үүднээс дэлхийн улс орнууд, олон улсын байгууллагууд МХХТ-ийн ёс зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргаж, нийтээр даган мөрдүүлэхэд анхааран ажилладаг.Энэ чиглэлийн баримт бичгүүд нь ёс суртахуунгүй үйлдэл, үйл ажиллагаатай тэмцэх, ёс суртахуунтай хэрэглэгчийг төлөвшүүлэх зорилготой байдаг.

МХХТ-ийн ёс зүй
МХХТ-ийн ёс зүйг даган мөрдөх
o МХХТ-ийн нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлох
o Мэдээллийг оновчтой хайх, зөв ашиглах, үндэслэлтэй дүн шинжилгээ хийх
o Өгөгдөл мэдээлэл зохих журмын дагуу хандах, байршуулах, боловсруулах, хамтран эзэмших , түгээх
o Тоон мэдээллийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх
o Хувийн мэдээллээ хамгаалах
o Нийгмийн сүлжээнд биеэ зөв авч явах


Мэдэхэд илүүдэхгүй зөвлөгөө
o Бусдаас асуухаас өмнө өөрөө интернэтээс хай
o Олон нийтийн сүлжээ, хэлэлцүүлгийн бүлгээр утгагүй наргиа, элдэв зураг бүү тараа
o Цахим шуудангаар элдэв холбоос, зураг, гинжин захиа, спам бүү тараа
o Цахим шуудан илгээхдээ Subject талбарыг хоосон орхиж болохгүй
o Цахим шуудангийн өдөр тутмын харилцаанд дэвсгэр зураг оруулах, текстээ өнгөтөөр бичихээс зайлсхий


СҮЛЖЭЭНИЙ ЁС ЗҮЙ
o МХХТ ашиглахдаа хууль тогтоомжийг даган мөрдөх
o Интернэтийн эх сурвалжийг зөв, тодорхой заах
o Олон нийтийн сүлжээ, хэлэлцүүлгийн бүлэгт өөрийгөө үнэн зөвөөр танилцуулах, зүй бус үг хэллэг хэрэглэхгүй байх
o Цахим шуудан, вэб хуудастай ажиллахдаа интернэтийн стандартуудыг баримтлах
o МХХТ ашиглахдаа бусдад хор хөнөөл учруулахгүй байх

Оюуны өмчийг хүлээн зөвшөөрөх
o Шинэ бүтээл
o Барааны тэмдэг
o Бүтээгдэхүүний загвар
o Зохиогчийн эрх

МХХТ –ийн Тэргүүлэх чиглэл
o Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн судалгааны хөгжил
o Мэдээлэл, харилцаа холбооны өндөр технологийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх
o Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн үйлчилгээ, хүртээмж
o Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн сүлжээ
o Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт
o Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн салбарын эрх зүй, зохицуулалт, бүтэц

БНСУ цахим засгийн 11 багц төслийг хэрэгжүүлэхэд 2002 онд 182 сая ам.доллар зарцуулсан байна. 2003 онд Тайланд улсад цахим татвар төсөл хэрэгжүүлснээр татварын орлого 290 хувиар өссөн байна. МХХТ-ийг улс төр, нийгмийн бүх хүрээнд өргөн нэвтрүүлснээр Эстони улс 2002 оны байдлаар 100000 иргэнд иргэний үнэмлэх (Smart ID card) олгож, гаалийн бүрдүүлэлтийн 60 хувийг цахим хэлбэрээр хийж, цахим татвар төлөл 2002 онд 2000 оныхоос 3 дахин өссөн байна. Өндөр хурдтай хөгжиж байгаа Азийн ихэнх орнуудын хөгжлийн гол түлхүүр нь МХХТ болж байна. Тэр тусмаа газар нутаг уудам, хүн ам сийрэг суурьшилтай, далайд гарцгүй манай орны хувьд МХХТ- ий боломжийг ашиглан нь нэн чухал юм. МХХТ- ийг тууштай нэвтрүүлэхэд дараахүчин зүйлс саад бол байна.


Yүнд :
 Эрх зүй, зохицуулалтын механизмууд боловсронгуй болоогүй
 Төрийн байгууллагуудын удирдлагын шатанд МХХТ-ийн талаар ойлголт цэгцтэй биш, ашиглалт хангалтгүй, нэгдсэн тогтолцоо бүрэлдээгүй
 Энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын нэгдмэл бодлого бүрэлдээгүй МХХТ- ийн салбарын бэлтгэгдсэн мэргэжлийн боловсон хүчин дутагдалтай
 Харилцаа холбооны үндсэн сүлжээний хурд, багтаамж нь өнөөгийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагыг хангахгүй байгаа
 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах техник технологи, эрх зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авагдаагүй
 Тоон ялгаа, мэдээллийн тэгш бус байдал буурахгүй байгаа

Миний бэлтгэсэн хичээлийг сонирхсон танд баярлалаа!
Full transcript