Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Emoties en regulatie

No description
by

fh jansen

on 20 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Emoties en regulatie

Emoties tonen zich zelden in hun pure vorm:


Vergelijk het met kleuren; de meeste voorkomende emoties zijn mengvormen van basis-emoties


Hoeveel emoties zijn er?

Een aantal basis-emoties, maar in mengvorm heel veel!!

Er zijn 7 Primaire emoties:

1 Angst
2 Blijdschap
3 Verdriet
4 Boosheid
5 Walging
6 Verassing
7 MinachtingBasis-emoties

Daarnaast zijn er 4 'zelfbewuste' emoties:

1 Schaamte
2 Schuldgevoel
3 Trots
4 Gêne

Deze emoties zetten aan tot zelfreflectie en zelfevaluatie, vanuit een tot dan ontwikkeld zelfbeeld (zelfrepresentatie)

'Zelfbewuste' emoties

Bij tot stand komen van emoties zijn een aantal hersensystemen actief:

Het vrees-systeem
Het stress-systeem
De executieve functies
De sociaal-cognitieve capaciteiten

Neurobiologie van emoties

Voelen
Doen
Voorbeelden van waarom iemand iets
'doet'
aan de hand van wat iemand vooraf
denkt
en
voelt
:
voorbeeld 1:
iemand
voelt
zich onmachtig en teleurgesteld en
denkt
:,, ik kan er toch niets aan doen", laat dit in gedrag zien door met afhangende schouders weg te lopen (
doen
)
Voorbeeld 2:
iemand
voelt
zich verdrietig en
denkt
:
,,
er lukt mij niets vandaag" en troost zich door een pak koekjes leeg te eten
(doen)
Voorbeeld 3: Iemand
voelt
zich al 3 dagen somber en hangt op de bank. Hij
denkt
: ,, en nou is het afgelopen , ik moet mezelf eens wat strenger aanpakken" en komt in beweging, maakt zijn huis schoon etc (
doen
)
Voorbeeld van agressief
gedrag
:

slaan
vloeken
schelden
schoppen
pesten
uitdagen
Voorbeeld van agressieve
gevoelens
:

boos
woede
razernij
verdriet
etc
Voorbeeld van
denken
bij agressie:
ik 'pak' jou voordat je mij 'pakt'
ik heb je vaak genoeg gewaarschuwd, je hebt een klap verdient
ik laat me door jou niet kleineren en dat zal ik je laten merken ook
ik voel me bedreigd, dat zet ik je betaald
Denken
Biofeedback: verminderen van stress via hartcoherentie

Agressief gedrag
komt vaak voort uit heftige emoties als woede of razernij in combinatie met opruiende en niet-kalmerende gedachten.Dus ook aan agressief gedrag gaan
denken
en
voelen
vooraf.

Hier ligt een 'sleutel voor de vermindering van agressief gedrag.

Bij agressie speelt vaak een hoog stressniveau een rol

Er is vaak sprake van een opstapeling van momenten van stress die vooraf gaan; de emmer die vol- en uiteindelijk overloopt

Bewust met je gevoel omgaan

Over je gevoel praten
Irritaties uitspreken
Gedachten opschrijven
‘Boven’ je emoties leren staan, beoordelen en bewust handelen
Wisselen van je aandacht (twee qua emotie verschillende verhalen vertellen)
Anders gaan denken (toepassen helpende gedachten)
Stel haalbare doelen
Verbeteren van vaardigheden
Beter richten van de aandacht
Let op je interpretatie van situaties (waarnemen en betekenisverlening)

Zie voorbeelden van verkeerd waarnemen en interpreteren in de filmpjes

Emoties
Hersenopbouw
Samenhang gedrag, denken en voelen
Je gedrag krijgt dus zijn vorm door
1)wat je vooraf
denkt
en
2)wat je
voelt.

Je
gevoelens
en temperament kunnen je gedrag bepalen en kunnen heftig zijn of juist niet ; het kan voor mensen moeilijk zijn deze de baas te worden

Je
gedachten
bepalen ook je gedrag en kunnen kalmerend werken of juist opruiend

Er loopt een sterke verbinding tussen het gebied in je hersenen waarmee je denkt en waarmee je voelt ;
een snelweg
zeg maar.. Gedachten en gevoel beïnvloeden elkaar sterk :

Je gedachten beïnvloeden je gevoelJe gevoel beïnvloedt je gedachten

3 niveaus in de hersenen
Het
reptielenbrein
is het meest primitief en regelt functies waar je niet over hoeft na te denken (hartslag, ademhaling, reflexen, instincten, honger, gevaar aanvoelen)

In het
zoogdieren brein
zetelen de emoties. Plezier, verdriet, genieten van samen zijn etc. Zoogdieren hebben daarnaast ook gewoon een reptielenbrein. Dieren denken niet na ; ze reageren vanuit hun reflexen en hun emoties; hun reacties bij gevaar/spanning kunnen daardoor niet anders zijn dan 'vechten', 'vluchten' of 'bevriezen',

Mensen hebben bovenop een zoogdieren- en reptielenbrein ook een neo-cortex =
het denkende brein
en kunnen naast reageren vanuit reflexen en emoties, ook reageren door eerst over situaties na te denken. Mensen kunnen een vooruitziende blik hebben.


De drie lagen werken samen

Als mensen
veel stress
ervaren werkt het denken niet goed meer; ze denken dan vaak vanuit een kokerbenadering (denken niet meer breed maar heel smal).

Als de emotie zeer heftig is wordt het denken zo goed als uitgeschakeld en reageert iemand alleen nog vanuit het zoogdierenbrein (vluchten, vechten of bevriezen.


We hebben net gezien dat ons gedrag , als alles goed gaat, wordt voorafgegaan door een samenwerken van gedachten (vanuit het denkende brein) en gevoelens (vanuit het zoogdierenbrein)
Denkende brein
Zoogdierenbrein
Hoe reguleer je je gedrag ?:

Via je
gevoel
: oefeningen doen om je emotie te reguleren (bv ontspanningsoefeningen, afleiding zoeken etc)

Via
gedachtes
: meer gebruik maken van helpende gedachten ipv niet-helpende, bv ,,ik kan maar beter even uit de situatie weggaan" ipv ,, het is niet eerlijk , ik zal ze dat duidelijk maken"

Via
gedrag
: jezelf met iets leuks belonen als het is gelukt om anders (beter passend) dan anders te reageren. bv naar de bioscoop gaan als het je is gelukt een hele middag niet te snoepen
Hoe reguleer je
agressief
gedrag ?:

Via je
gevoel
: je heftige emoties leren herkennen, triggers die heftige emoties veroorzaken leren herkennen , verminderen van stress

Via
gedachtes
: Leren ontdekken welke gedachten de heftige emoties verder doen oplopen en deze veranderen in helpende gedachten die de heftigheid verlagen

Via
gedrag
: Oefenen met nieuwe vormen van gedrag en ervaren dat deze meer positieve gevolgen voor je hebben
Gedrags- en agressieregulatie
Agressie
Het denkende brein
Biofeedback is een behandeling ,waarbij je door bewustwording van lichaamssignalen lichaamsprocessen kunt beinvloeden . Je hartcoherentie meten is indirect je stressniveau meten. Door je stressniveau te verlagen , raakt je 'emmer' minder snel vol en is agressie beter beheersbaar
Doelen van de Stressmodule uit AR op maat:

Herkennen en reguleren

Je weet wat de voordelen zijn om stress, spanning en irritatie te verlagen
Je weet op welke wijze je stress, spanning en irritatie kan verlagen
Je hebt een signaleringsplan opgesteld en handelt er naar
Je oefent om de kans op oplopen van stress te verminderen

Omgaan met triggers:
-Triggers inventariseren (zijn niet allemaal weg te nemen); Top 3 van jouw triggers leren kennen
- Triggers signaleren
- Gedrag na waarnemen triggers aanpassen om stress te verlagen
- Doe bewust iets waar je rustig van wordt : muziek luisteren, sporten etc
- Wat is je top 5 van moodshifters

Het signaleringsplan

Doel: snellere herkenning, eerder een time-out nemen

Voorwerk:
Herken de situaties
Welke gedachten leiden tot stress
Welke helpende gedachten kun je toepassen
Aan welk gedrag merk je dat je stress opbouwt?
Welke activiteiten zijn stressverlagend voor jou?
Wat kan je nog meer helpen de stress te verlagen?
Centraal stellen in je leven en er naar leren handelen

Aanbod vanuit GGz
Denken
Voelen
Het zoogdierenbrein
Het reptielenbrein
Negatieve emoties (boosheid, frustratie etc) kunnen leiden tot:
- minder helder denken
- minder goed communiceren
- slechtere lichaamscoördinatie
- hogere bloeddruk
Positieve emoties als waardering, zorgzaamheid , blijdschap etc kunnen leiden:
- verbeterde prestaties
- grotere creativiteit
- flexibeler denken
- verbetergeheugen
- goede hormonale balans
Indeling van de module stressreductie:
- Stressreductie (uitleg)
- Hoe verminder je stress en spanningen
- Werken met het signaleringsplan
- Samenvatting
- Huiswerkopdrachten

en stressreductie
Het belang van goed gereguleerde emoties:
gedachten
gevoelens
Voelen
Denken
Moeite met emotieregulatie; veel voorkomende klachten:
- Gevoeligheid voor afwijzing
- Heftig reageren
- Lang blijven hangen in emoties
- Snel wisselen van stemming
- Impulsiviteit
- Veel conflicten met anderen
- Agressief gedrag
- Risicovol gedrag
Er is een verbinding tussen het hart en de hersenen

- Onderliggend daaraan is het functioneren van het autonome zenuwstelsel:
Sympaticus (gaspedaal)
Parasympaticus (rem)

- Tijd tussen hartslagen is nooit constant

- Gezond is een goede afstemming sympaticus/parasympaticus = hoge variatie in hartslag (HRV)

Door ontspanning, focussen op ademhaling en hartslag kan een betere hartvariatie worden bereikt, dat betekent betere afstemming in het centrale zenuwstelsel , dat betekent minder stress
Indeling van de module emotieregulatie (optioneel) vervolg:
Vaste onderdelen in elke sessie
- Uitleg emoties ;

-Uitleg emotieregulatie:


Als je gevoelens heftig zijn en je gedachten niet kalmerend , is je gedrag meestal moeilijk stuurbaar
Emotieregulatiemodule
Emotieregulatiemodule
;
Stressmodule:
1)
2)
Stressreductiemodule
AgressieRegulatie op Maat
Uitleg van de rol van stress in functioneren van de mens:

Licht niveau van stress verbetert het handelen,
te veel stress belemmert het handelen

Metafoor van de voller rakende emmer

Stress mag niet te lang aanhouden ; chronische stress is schadelijk
Doel:
- beter herkennen van emotie/ invloed negatieve emoties
- beter reguleren van emoties

De funktie van emoties:

Lichamelijk gezien waarschuwen emoties je
Emoties geven informatie bij communiceren

Emotie komt vaak voort uit instinct en intuïtie
Emoties kunnen makkelijk verkeerd begrepen worden door anderen


Het is belangrijk dat je praat (navraagt) over emoties; ze verheldert naar je zelf en anderen
Agressie is gedrag en komt voort uit wat je denkt en wat je voelt
Emotieregulatiestappen (4G):
- stilstaan bij de gebeurtenis die de emotie oproept
- stilstaan bij de interpretatie van de gebeurtenis /je gedachten er over
- de emotie herkennen (niet oordelen of wegstoppen)
- bewust passend gedrag kiezen dat rekening houdt met de gevolgen
-Herkennen en begrijpen van je emoties
- Bewustwordingsoefeningen
- Verminderen van de invloed van negatieve emoties
(veel oefenstof adhv 'het emotieformulier')
- Verstandig denken en handelen, helpende gedachten gebruiken, afleiding zoeken
- Gezond met emoties omgaan: emoties uiten, emoties accepteren en loslaten
Sylvain Tomkins , 2008
Tracy & Robins, 2007
Oefeningen in de module:
3 vormen van agressief gedrag:
-
verbale
agressie :slaan, vloeken, beledigen, verwijten
-
psychische
agressie: mensen uitspelen, sfeer verpesten, ander een schuldgevoel bezorgen, emotioneel chanteren, buitensluiten/pesten
-
fysieke
agressie: spugen, slaan, schoppen, bijten, aan haren trekken
Voor het goed emotioneel functioneren van de mens moeten zijn emoties binnen de 'window of tolerance' (de twee lijnen hieronder) blijven; als emoties te hoog op lopen of laag wegzakken is er weinig mogelijkheid meer tot denken en tot goede oplossingen komen

Uitleg stress
Full transcript