Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Saldırganlık

No description
by

Yasemin Abayhan

on 8 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Saldırganlık

Saldırganlık
FONTS
Saldırganlık ögrenilir mi? Yoksa doguştan mı gelir?
Saldırganlık güdüsel midir? Durumsal mıdır?
Evrimsel Yaklaşım--> Saldırganlık genlerin sürdürülmesini sağladığı için erkeklerin genlerinde programlanmıştır
Saldırganlıgı Etkileyen Faktörler
Saldırganlık Türleri
-Doğrudan Saldırganlık X Dolaylı Saldırganlık
20 Nisan 1999
Saldırganlık nedir?
-Başka bir kişiye psikolojik ya da fiziksel acı verme amacı taşıyan davranışlardır.
Saldırganlık bir davranıştır!
Öfke = saldırganlık!

Davranış kasti yapılır!
Niyetli ve amaçlıdır!

Diğer kişiyi incitme amacı taşımalı!
Saldırganlık = atılganlık

Oyun niteliğindeki saldırganlık = kötü niyetli saldırganlık
Saldırganlığın amacına ulaşıp ulaşmaması tanımı değiştirmez!
Yüz yüze incitme amacıyla
yapılan davranışı içerir.
Kişi ile yüz yüze çatışma olmadan incitme çabasıdır.
-Düşmanca Saldırganlık X Araçsal Saldırganlık
Öfke duygularından kaynaklanan ve acı vermeyi ya da yaralamayı amaçlayan saldırgan davranıştır.
Kişiyi cezalandırmak ya da kendi statüsünü arttırmak gibi başka bir amacı yerine getirmek için incitmektir.
-İnsanlar doğaları gereği çıkarcıdır!

-Başkalarına saldırgan davranmayı gerektirse bile kendi çıkarlarına uygun davranırlar!

-Uygar toplumun yokluğunda doğal hayat "yalnız, yoksun, kötü ve kısadır".
Dolayısıyla birey varolan kaygılarıyla baş edebilmek için gruba katılır.
Rousseau---> İnsanlar doğuştan merhametlidir!

İnsan davranışları şekillendirilebilir ve insanlar hayvanların aksine iç güdüleri ile yönetilmezler.

Bireyin yaşadığı toplum değiştikçe davranışları da farklılaşır ve değişir.
Rousseau Hobbes'un insanlara atfettiği hayvani özelliklerin aslında Hobbes ve çağdaşlarının yaşadığı toplum tipinden kaynaklandığını ve bunların insan doğasına özgü olmadığını savunur.
-Freud--> Eros ve Thanatos!
-Saldırgan enerjinin bir şekilde açığa çıkması gerekir.

-Toplum bireyin bu saldırganlık güdülerinin yüceltilmesinde yardımcı rol oynar, enerjiyi kabul edilebilir ya da yararlı davranışlara dönüştürür.
-Erkeklerin neden saldırgan davranışlar sergilediği üzerine iki açıklama ortaya atılmıştır.
Erkekler diğer erkekler üzerinde egemenlik kurmak için saldırır.
Dişi en iyi genleri sağlayacak, çocukları en iyi şekilde koruyacak ve en iyi kaynakları sağlayacak erkekleri seçme eğilimindedir.
"Kıskançlık" nedeniyle saldırgan davranışlar sergileyerek eşlerinin başkalarıyla çiftleşmemesini sağlamaya çalışırlar. Böylelikle babalıklarını garanti altına alırlar.
Erkeklerin daha çok üreme kapasitelerinin en yüksek olduğu ergenlik döneminde ve 20'li yaşlarda şiddet içerikli davranışlar sergilediğini gösteren suç istatistikleri evrimi desteklemektedir.
Erkekler grup içindeki statüleri için kavga ederler!
En çağdaş toplumlarda toplumsal egemenlik dolayısıyla dişilere erişim hala büyük oranda statüye dayanır.
Ancak artık "statü"nün anlamı farklılaşmıştır.
Hangisi?
-Evrimsel bakış açısını destekleyen deneylerin gerçekleştirilmesi zor olduğu için hayvanlarla yapılan çalışmaların sonuçlarına bakılmaktadır.
-Zing Yang Kuo--> Birlikte büyüyen kedi ile farenin arasında bir saldırganlığın gelişmediğini. Kedinin başka fareleri de kovalayıp öldürmeyi reddettiğni ortaya koymuştur.
Bu durum saldırganlığın içgüdüsel olmadığını kanıtlamaz, erken deneyimler tarafından engellenebildiğini kanıtlar.
-Peki bir organizma diğer organizmalarla temas olmadan büyürse ne olur?

Yalıtılarak büyütülmüş farelerin de diğer farelerle kavga ettikleri, dahası deneyimli farelerle aynı tehdit ve saldırı örüntülerini kullandıkları görülmüştür.
Saldırganlık deneyimle azalabilir, değişebilir ancak öğrenilmesi gerekmez!
Saldırganlık ve Kültür
-Kültürlerarası çalışmalar farklı kültürlerde farklı saldırganlık tepkileri olduğunu ortaya koymaktadır.

-Teduray halkı!
- Burada önemli olan
sosyal normlardır!
Saldırganlığın meşru olduğu koşullar olduğunun sanılması!
- Belirli bir kültürde değişen sosyal koşullar sıklıkla saldırgan davranışlarda da göze çarpan değişikliklere yol açar.
- Onur kültürü!
-Amigdala!
-Nörolojik mekanizmaların etkisi sosyal etmenler tarafından değiştirilebilir ve bu insan dışındaki hayvanlar için de geçerlidir.

Erkek bir maymun daha az baskın maymunların yanında amigdalaları uyarıldığında saldırır ancak daha baskın maymunların yanında saldırmaz!
-Serotonin--> saldırganlığa ket vurabilir.

Hayvanlarda serotonin akışı engellendiğinde bunu genellikle saldırgan davranışlar izler.
-Testosteron--> Fazla salgılanması saldırgan davranışları arttırır.
Şiddet içerikli suçları işleyenlerde doğal testosteron daha fazladır!
Saldırgan bir ortamda bulunmak da testosteronun salgılanmasını arttırıyor olabilir!
Testosteron düzeyi saldırganlıkla bağlantılı ise erkekler kadınlardan daha mı saldırgandır?
-Cinsiyetler arasında saldırganlık tipleri açısından farklılaşma mevcuttur!

-Kadınlar daha ilişkisel saldırganlığı kullanırken, erkeklerin saldırgan tavırları fiziksel saldırganlık üzerine kuruludur.
-Yapılan meta-analiz çalışması günlük yaşamda erkeklerin kadınlara kıyasla daha saldırgan olduklarını ancak sinirlenmelerine sebep olan uyaran karşısında kadınların da erkekler kadar saldırgan olabildiğini göstermiştir.
-Kadınlar açık saldırganlık sergilediklerinde bu eylemleri nedeniyle erkeklerden daha fazla suçluluk ve kaygı duyarlar.
-Kültürler arasında cinsiyete bağlı farklılıklar bulunmaktadır.--> Avustralyalı ve Yeni Zelandalı kadınlar İsveçli ve Koreli erkeklere oranla daha fazla saldırganlık sergilemiştir.
-Yakın Partnerler Arasında Saldırganlık-->

Türkiye'de kadınların maruz kaldığı saldırganlık olaylarının büyük bir çoğunluğu yakın partnerleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
-Testosteronun dolaylı etkisi.
-Erkeklerin kadınlar üzerinde güç ve denetim sahibi olmayı beklemesi.
-Şiddet içerikli tavırların maruz görülmesi!

-Şiddet davranışı aslında hep vardır, yön değiştirir.
Alkol ve Saldırganlık
-Alkol neden saldırganlık davranışını arttırır?
Sosyal normlara yönelik ketler
ortadan kalkar.
Genel bilg işleyişini aksatır. Bağlamda önemli olabilecek nüansları birey fark edemez!
Acı, Huzursuzluk ve Saldırganlık
-Elleri çok soğuk suya sokulduğunda acı hisseden öğrencilerin, diğer öğrencilere kıyasla daha saldırgan davranma eğiliminde olduğu görülmüştür.
Hissedilen acının saldırganlığa sebep olduğu görülür.
-Sıcak, nem, hava kirliliği, kötü koku gibi bedensel huzursukların da saldırgan davranış eşiğini düşürdüğü görülmektedir.
-Özellikle sıcaklığın fazla olduğu zamanlarda saldırgan davranışlarda artış olmaktadır!
Engellenme ve Saldırganlık
- Engellenme saldırganlıgın ana nedenlerinden biridir!
-Engellenme Saldırganlık Kuramı
-Barker, Dembo ve Lewin--> çocuklar ve oyuncaklar çalışması
-Engellenme her zaman saldırganlıgı ortaya koymaz!
-Engellemenin saldırganlıgı arttırmasına sebep olan bazı koşullar mevcuttur.
Hedefe ya da istenen nesneye yakınlık
Beklenmedik bir engellenmenin olması
Misilleme yapılıp yapılamayacagı
Anlaşılabilir, meşru ve kasıtsız olup olmaması
Engellenme ile yoksunluk birbirlerinden farklıdır!

Burada önemli olan bir beklentinin karşılanmamasıdır!
Saldırganlığa yol açan yoksunluk değil, görece yoksunluktur.
bireyin kendisinin ya da ait olduğu grubun hak ettiğinden daha azına sahip olduğu algısı.
-Saldırganlık çoğu zaman bir başkasının saldırgan davranışı ile kışkırtılan kişinin karşılık verme gereksiniminden kaynaklanır.
İnsanlar her kışkırtıldıklarında saldırganlıkla mı tepki verirler?
-Hareketin kasıtlı olduğunu düşündüklerinde,
-Hafifletici nedenler olmadığında saldırgan tepkiler verirler.
-Hafifletici sebepler bireyin saldırgan davranışını üzerimize alınmamıza engel olur!
Silah Etkisi
-Berkowitz ve La Page'nin (1967) çalışması sadece silahın varlığının saldırganlığı arttırdığını göstermektedir.
*Dünyada ateşli silah bulundurma oranı ile cinayet oranları arasında yüksek bir korelasyon söz konusudur.
"gun doesn't kill, people kill"
"gun pulls the trigger"
*Yapılan bir çalışmada da çatışma içeren öykülerin sonuçlarının yordanması istendiğinde Amerikalı ergenlerde şiddet içerikli sonuç yordamanın daha fazla olduğu görülmektedir.
Tasdik, Taklit ve Saldırganlık
-Saldırgan eylemler onaylandığı sürece davranış devam eder.
- Taklit--> Sosyal Öğrenme Kuramı!
*En önemli ajan--> anne baba

Araştırmalar, anne babadan fiziksel kötü muamele gören çocukların kendi çocuklarını yetiştirmede şiddet kullanımının kabul edilebilir olduğunu öğrendiklerini göstermektedir.
Medyada Şiddet
Çocuklar üzerindeki etkileri
-TV progamlarının %58'i şiddet içermektedir.
-Bu TV programlarının %78'inde pişmanlık, eleştiri, şiddetin cezalandırılması geçmemektedir!
-Retrospektif bazı çalışmalar bireylerin çocukken televziyonda ne kadar çok şiddet içerikli program izlerlerse ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde o denli çok şiddet sergilediğini göstermektedir.
-Ancak retrospektif bu çalışmalar bir neden-sonuç ortaya koymaz!
Yapılan pek çok deneysel çalışma şiddet içerikli çizgi filmlerin çocukta saldırgan davranışları arttırdığını göstermektedir. Özellikle daha öncesinde "saldırgan" olarak nitelenen çocuklarda!
saldırganlıklarını ifade etme izni veriyor!
Ne oluyor da çocuklar saldırganlaşıyor?
-Hazırlama Etkisi (Priming effect)
-Şiddet içerikli bilgisayar oyunları da çocuklar üzerinde aynı etkiyi yaratmaktadır.
-Douglas & Gentile--> Video oyunları "en iyi" öğretim pratiklerinden üçünü barındırdığı için saldırganlığın öğrenilmesinde ayrıca etkilidir.

a) Aynı konunun farklı bağlamlarda öğretilmesi
b) Pratiğin zamana yayılması
c) Duygusal/fizyolojik tepkilerin tetiklenmesi
Medyada Şiddet
Peki ya yetişkinler?
ABD'deki cinayet oranlarının ağır sıklet boks maçını takip eden hafta artması...
Beyaz boksörün maç kaybetmesi--> beyaz bireyin öldürülmesi
Siyahi boksörün maç kaybetmesi--> siyahi bireyin öldürülmesi
-Nahoş olaylara sürekli maruz kalmak--> olayın etkisini azaltmaktadır.
Televizyonda şiddet içerikli sahneleri fazlasıyla izlemenin günlük hayatta karşılaşılan şiddet eylemlerine tepkileri azalttığını ortaya koymaktadır.

Şiddeti daha fazla kabul eden fizyolojik tepkiler!
-Şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynayanların başkalarının gereksinimine karşı daha fazla kayıtsız kalma eğilimleri sergilediğini bulmuşlardır.
-Toplum yanlısı içerikli bilgisayar oyunlarının toplum yanlısı davranışları arttırdığını bulmuştur. Tıpkı şiddet yanlısı davranışlarda olduğu gibi toplum yanlısı davranışlara örtük olarak kültürden öğrendiğimiz sosyal davranma biçimlerini (senaryo) benimsetir.
Günde 4 saatten fazla televizyon izleyen ergen ve yetişkinler --> dış dünyadaki şiddeti abartma eğilimi yüksek
kişisel saldırıya uğrama korkusu daha fazla
Medyadaki şiddet izleyicileri neden etkiler?
"Onlar yapabiliyorsa ben de yaparım"--> bireyler televizyonda şiddet içerikli davranan karakterler gördüklerinde şiddete yönelik öğrendikleri engeller zayıflar.
"Ah, demek bu iş böyle yapılıyor!"--> İnsanlar televizyonda şiddet içerikli davranan karakterler gördüklerinde nasıl davranacakları konusunda bir fikir sahibi oldukları için bu karakterleri taklit etmeye çalışabilirler.
"Gerçekten öfkeliyim, bunları sadece bugün yaşadığım stres yüzünden hissetmiyorum."
--> Bireylerin öfke duygularını daha yakından hissetmelerine ve hazırlama ile daha saldırgan hissetmelerine sebep olabilir. Ortalama bir sinir hali yoğun öfke olarak yorumlanabilir.
"İşte yine birisinin canına okuyorlar, öbür kanalda ne var acaba?"
--> çok fazla kargaşa kurbana empatiyi ve şiddetin yarattığı dehşeti azaltır. Şiddetle yaşamamızı ve belki de saldırgan davranmamızı kolaylaştırır.
"O beni alt etmeden, ben onu alt etmeliyim"-->
Dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu ve her yabancının düşman olduğunu sanmamıza yol açar.
-Araştırmalar şiddet ve cinsellik içeren reklamların dikkat çekici olsalar da bellekte yer edici olmadığını göstermiştir.
Zihinde bir karmaşa yaratır!
-Şiddet içerikli pornografi
-Tecavüz edenlerin yarısı tanıdık!
-Cinsel senaryolar-->
Hayır dese de istiyordur!
- Pornografinin doğrudan cinsel suçlara katkısı olduğuna dair bulgu tutarlı değildir.
basit pornografi
şiddet içerikli pornografi
kadına yönelik şiddeti daha fazla kabul etme
şiddette önemli bir etken!
Saldırganlık Nasıl Azaltılır?
- Ceza-->
-Çocuklarda caydırıcı olmasa da yetişkinler ile ilgili bulgular karışıktır.
Cezanın çabuk ve kesin olması!
-Katarsis-->
Saldırganlık kendimizi daha iyi hissetmemize sebep olsa da saldırganlık gereksinimini azaltmaz!
Düşmanca davranışlarda yükselme bile olur!
Saldırgan müsabakaları izlemek de saldırgan davranışları arttırır.
Sözlü saldırganlık fiziksel saldırganlıgı da tetikler!
Saldırganlıgın Sucunu Kurbana Atmak-->
Birine öfkelenildiginde bu öfkeyi dile getirmek gerilimi azaltabilir.
-Ancak bilişsel düzey de bizim için önemlidir. Ilk düsmanca duygunun ifadesi zordur ancak daha sonra saldrıganlık meşrulaştıgı için söylenmesi kolaylaşır.
-Kurbana suçu atma--> bilişsel çelişki ortaya çıkar. Özellikle kurban masum ise!

-Hiroşima ve Nagazaki!
Savaşın genel saldırganlık üzerindeki etkileri
-Kocaman bir ekrana bakıyormuş gibi!
Saldırganlığa karşı ketler zayıflar.
Saldırganlığın taklidi artar.
Saldırgan tepkiler daha fazla kabul görür.
Dehşet hissi ve kurbana sempati azalır.
Öfke Kontrolü
-10'dan geriye sayma...
-Benliğin farkında olarak öfkenin tahliyesi
-Engellenmeyi yaratan bireyi özür dilemesi
-Saldırgan olmayan rol modellerini örnek alma
-Iletişim ve sorun çözme becerilerini geliştirme
-Empati kurmaSoru: Saldırganlık zaman içinde artmış mıdır; azalmış mıdır?
Full transcript