Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurs BPG

Journalistikk
by

Christian Lura

on 15 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurs BPG

Journalistikk
Kurs på BPG
15.01.2013 Tittel Ingress Byline Brødtekst Mellomtittel Faktaboks Grafikk Bildetekst Bilde Dette skal vi gå gjennom i dag:
1. Hva er journalistikk?
2. Noen journalistiske metoder
3. Kort og kjapt om etikk og juss
4. Nyhetsartikkelen
5. Reportasjen
6. Journalistens gyldne skriveregler
7. Oppgaveforslag
8. Begynn å jobbe Journalistikk er forsøk på å fortelle noe
sannferdig om verden rundt oss. Fortellinger med ett eller flere formål:
Å avsløre maktmisbruk
Å avsløre kritikkverdige forhold
Å engasjere leseren
Å støtte en svak part
Å opplyse leseren

("Å selge aviser og skaffe mange klikk" bør aldri høre med på denne listen. Likevel er kommersielle effekter helt nødvendig for å kunne skaffe penger til mer journalistikk.) Vesentlighet Appell bt.no bt.nos interessefelt
(for mattefrikene) Journalister Annonse- og
abonnementselgere Redaktører http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/irsk-bande-knyttes-til-tyveriet-av-kinasamlingen-i-bergen-3964648.html http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ordforer-Rune-Oygard-domt-til-fengsel-i-fire-ar-7071799.html http://www.bt.no/nyheter/okonomi/LO-og-NHO-Forkort-Bergensbanen-2826423.html http://www.bt.no/bolig/May-Thereses-boligmareritt-Ma-punge-ut-med-16000-i-maneden-2826269.html http://www.dinepenger.no/nettmoter/hvordan-blir-den-nye-pensjonen/2891 Journalistisk metode J = K x 3F Journalistikk = Kunnskap x Kildeferdighet
Analyseferdighet
Formidlingsferdighet Christian Lura
@christianlura
41677177
christian.lura@bt.no Hva er en kilde? Personer
Dokumenter
Sosiale media
Video
Annet? Analysen Er det en god kilde?
Er det en troverdig kilde?
Finnes det bedre kilder?
Hva sier kilden egentlig? Formidling Det som fortelles, skal være viktig og riktig. Det skal fortelles slik at også publikum innser at det er viktig og riktig. Idé Undersøke Presentere Tilbake-
meldinger Klassisk journalistisk arbeid Per skriver
i sosiale medier Journalist siterer Venner/følgere kommenterer
og bygger ut bildet Journalist bygger
ut saken sin Moderne journalistisk arbeid http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/visualizations/4ee8a59a218e11e18655000255111976/comments/4eeb303a218e11e18655000255111976 Twitter og Facebook spiller en stadig større rolle under store, pågående hendelser: Journalister og redaktører forplikter seg til å følge Vær Varsom-plakaten. Etikk: Hva vi bør/ikke bør gjøre http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten Jus: Hva vi har lov / ikke lov å gjøre § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes. http://www.bt.no/bergenpuls/media/Dagbladet-tapte-injuriesak-2511476.html http://www.pfu.no/browse.php?y=2012 Bryter vi den, blir vi felt i Pressens Faglige Utvalg. Tittel skal vekke leserens interesse.
Ingressen skal fortelle hovedpoenget i saken.
Brødteksten beskriver alt av relevans. Svarer på spørsmål om hvem, hva, når, hvor, hvorfor og hvordan.
Bildet bør kommunisere godt med tittelen.
Bildetekst bør, i den grad det er nødvendig, forklare det vi ser på bildet.
Grafikk gir informasjon som er lettere å forstå visuelt enn med ord.
Fakta skal supplere brødtekst med nyttig informasjon.
Mellomtittel skal stykke opp brødteksten og hjelpe leseren videre, skape forventning.
Byline forteller hvem du kan tipse eller skjelle ut. Nyhetsartikkelen Reportasjen Tittel skal vekke interesse.
Ingress skal bringe leseren inn i historien.
Brødteksten er friere enn i nyhetsartikkelen. Plass for dramaturgi.
Et eget poeng i historien kan spares til avslutningen. Et slag med "halen" Utfordring: La ikke leserne dette av.
Spe ut alt som er "boring, but important"
Holde en balanse, ikke skriv som en UNE-rapport
Hadde hun vært tamiltiger eller ei? Bevar spenningen.
Begynnelse og slutt i Førde. Det blir nært. http://www.bt.no/nyheter/Om-ein-time-set-ho-fyr-pa-seg-sjolv-og-sonen-2821432.html Lær deg norsk! (Nødvendig å si? Ja...)
Show, don't tell!
Fatt deg i korthet!
Fjern fremmedord!
I det minste: Forklar vanskelige ord!
Substantiver ikke!
Lenk hvis du kan!
Jobb med tittelen!
Vær sparsom med adjektivene!
Ingress ikke over 20 ord!
Lær deg kommareglene, men sett punktum når du kan! Som journalist er du helt avhengig av din og mediets troverdighet. Hvilken troverdighet har du hvis du ikke en gang behersker ditt viktigste arbeidsredskap? http://www.bt.no/bergenpuls/Vant-en-million-1803787.html Forslag om både det som kalles motsyklisk kapitalbuffer og krav om mer egenkapital bak hver krone som lånes ut til bolig, vil føre til at behovet for å øke styringsrenten reduseres. De strenge kravene vil nemlig dempe kredittveksten, som er én av tingene Norges Bank ser på når de bestemmer renten. "Kan vi lære noe av nettgeniet Aarons tragiske død?" “Åpningen av kulturhuset ble foretatt av ordføreren” http://www.guardian.co.uk/film/filmblog/2013/jan/14/jodie-foster-golden-globes-acceptance-speech http://sprakrad.no/nb-NO/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/ Hemingways isberg-teori http://en.wikipedia.org/wiki/Iceberg_Theory If a writer of prose knows enough of what he is writing about, he may omit things that he knows and the reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement of an ice-berg is due to only one-eighth of it being above water. A writer who omits things because he does not know them only makes hollow places in his writing. Luras retoriske spørsmål Oppgaver 1. Vassendgutane kommer til Arna.
Bruk vedlagte pressemelding, men finn
også andre kilder på nettet. Skriv en sak
om Vassendgutane. Tenk gjennom hva
leserne bør få vite, uten at artikkelen blir
ren reklame. http://bit.ly/vassend 2. Skriv en nyhetsartikkel basert på eventyret om Askeladden og de gode hjelperne. Lag den mest interessevekkende tittelen og ingressen. Tenk på prinsippet om fallende viktighet. 3. Gå sammen to og to. Intervju hverandre om hvilke fremtidsdrømmer dere har. Prøv å stille så mange åpne spørsmål som mulig (de kan begynne på hva, hvem, hvor osv.) 4. Gå til Statistisk Sentralbyrå, http://ssb.no og finn et aktuelt tema. Skriv en sak basert på statistikken, finn vinkling, lag tittel og ingress som vekker leserens interesse. 5. Fullfør ditt eget prosjekt.
Har du en journalistisk idé, analyser og presenter den etter beste evne. Lykke til! Du finner denne prezentasjonen på bit.ly/bpgkurs De gyldne skrivereglene
Full transcript