Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Catamaran info Praktijkschool Emmen

No description
by

Bert Moorman

on 12 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Catamaran info Praktijkschool Emmen

Positief
Respectvol
Ontdekkend

Het prachtige gebouw
Klas 1 en 2
Gericht op het ontdekken van de eigen interesses en talenten. Het is een verkennende fase waarin de leerling opzoek is naar wat hij kan en leuk vindt.
Oriënteren op de vier sectoren
Leerlijn Strux als basis
4 sectoren
Groen
Economie
Techniek
Zorg en Welzijn
Bovenbouw (Klas 4 en 5)
Begeleiding naar werk in de gekozen sector
Stage is maatwerk; voor iedere leerling een passende stageplaats
Binnen klas 4 en 5 werkt de leerling aan het halen van (branche)certificaten.

Nadat de leerling de school heeft verlaten heeft hij/zij recht op twee jaar
nazorg.
IOP (Individueel OntwikkelingsPlan)
Het plan van de leerling dat samen met de mentor wordt opgesteld.
9 sociale competenties staan centraal in de school:

Een keuze maken
Jezelf presenteren
Werkhouding
Omgaan met kritiek
Rekening houden met elkaar
Opkomen voor jezelf
Samenwerken
Omgaan met ruzie
Gevoelens delen
Bedankt voor uw aandacht:

Verdere informatie vindt u op:
www.pro-emmen.nl
Voortgezet onderwijs
in Nederland:

Praktijkonderwijs
vmbo
lwoo
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg (mavo)
havo
vwo
Atheneum
Gymnasium
We richten ons op de gebieden:
Wonen
Werken
Vrijetijdsbesteding
Burgerschap
Toelating tot praktijkonderwijs
Om toegelaten te worden tot Pro Emmen heeft de leerling een TLV nodig. Uit onderzoek moet blijken dat praktijkonderwijs de beste schoolkeuze is.
Gekeken wordt naar:
Het advies van de basisscool
IQ: tussen 60 en 80
Leerachterstanden: > drie jaar of meer op twee van de vier leergebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen wiskunde. Waarvan één van de twee begrijpend lezen of rekenen is.

Onze school leidt op naar 4 uitstroomprofielen:
1. Dagbesteding
2. Arbeid met ondersteuning
3. Arbeid
4. Doorstroom/vervolgonderwijs
Fase 3
De leerling werkt aan de verschillende beroepsvaardigheden en de daarbij behorende sociale vaardigheden gericht op werken. Tijdens fase 3 wordt het assessment afgenomen
Gericht op stagegeschiktheid.
Vanuit verschillende oogpunten wordt
gekeken of de leerling geschikt is om om stage te gaan.
Arbeidstraining (ATC Drentea)
Assessment
Praktijklessen
(Sociale) competenties
Groen
Economie
Zorg en Welzijn
Techniek
In het IOP staan de doelen voor de komende tijd beschreven. De leerling geeft in coachingsgesprekken aan waar hij/zij graag aan wil werken. Het IOP wordt met de ouders besproken en waar nodig aangevuld.
Positive Action is een programma dat zich richt op positief gedrag. In de lessen en modules is o.a. aandacht voor:
een positief schoolklimaat
conflicthantering
voorkomen van pesten
Positive Action
‘Wanneer we positief doen en denken, voelen we ons goed over onszelf en is er altijd een positieve manier om iets te doen'.
Nieuwste ontwikkelingen:
Werk creëren!
Eigen winkel in het centrum van Emmen
Project samen met buurtsupport
Schoolschoonmaak
Woonhuis
Schoolhulp
Klas 3

In onze school:
Hebben we plezier
Mogen we fouten maken
Krijg je altijd een nieuwe kans
Zijn we soms even boos
Zeggen we sorry
Maken we elkaar sterk
Laten we nooit iemand vallen
Zijn we er voor elkaar
Onze schoolregels
Een gelukkige jongere die zich zo zelfstandig mogelijk kan redden in onze maatschappij.
Full transcript