Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szakdolgozat védés: Mediáció és konfliktus az integrál pszichológia szemléletében

No description
by

Márton Bruck

on 22 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szakdolgozat védés: Mediáció és konfliktus az integrál pszichológia szemléletében

az Integrál pszichológia szemléletében
Mediáció és konfliktus
Mi is a mediáció?
Mediáció típusai
Integrál elmélet
Konfliktus megjelenése
a négy kvadránsban
A vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült
problémák megoldásában
, ennek eredményeként a felek közötti
kapcsolatok rendezésében
, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.
Evaluatív

Facilitatív

Narratív

Transzformatív
Cél: a
kommunikáció,
a tárgyalási stílus
megváltoztatása,
és a felek közötti
bizalom
felépítése annak érdekében, hogy a konfliktust kettejük együttműködésével megoldandó problémaként definiálják újra.
Nem alkalmas az eset mediációra, ha
- a felek jogi precedenst akarnak teremteni
- etikai akadályok
- pereskedés nagyobb nyereség valamelyik félnek
Elismerés
Képessé tevés
Megértés
Érzelmek --> Szükségletek
Érdekek --> Elvárt eredmények
Rejtett / nem ismert indítékok felismerése, kifejezése, megértése.

Cél tehát a felek közti viszony javítása, átalakítása. A megállapodás egy mérföldkő ezen az úton.
A folyamat
Bevonás
Bevezető
Megszakítás nélküli idő
Eszmecsere
Megállapodás kidolgozása
Megállapodás
Lezárás
Képessé tevés
a részvételre, egymás meghallgatására, megértésére, felelősségvállalásra, bocsánatkérésre
kreativ megoldásokra
igényeink kifejezésre
Megnyílás
Bizalom légköre
4 kvadráns szemlélet
Tudat típusok
A tudatfejlődés szintjei
A tudat állapotai
Fejlődésvonalak
Szellem a jelenségek szintjén egyszerre négy módon manifesztálódik a Kozmoszban, azaz szimultán a világban négy „arca” van.
Tudat típusok
Egymástól élesen elkülönülő kategóriák az emberek és tulajdonságaik magyarázatában.
Hippokratész-Galénosz
- szangvinikus, kolerikus, melankólikus, flegmatikus
Jung
- extravertált, introvertált
Enneagram
- 9 karaktertípus
Konfliktus oldása a négy kvadránsban
Mediációval vagy anélkül!
A vágyak és félelmek ELEMI erejűek és karakter típusonként eltérőek. Ezért érdemes megismernünk magunkat és tisztában lenni azzal, hogy a MÁSIKAT MÁS motiválja ugyanilyen elemi erővel.
Érzelemi hatás
A "gomb"!
Zsigeri, szokásos reakciók
Szükségletek
Tudattalan játszmák,
hiedelmek,
biztosnak hitt feltételezések
Bal Alsó – Kollektív belső
Bal Felső – Egyéni belső
A "lényegi önmagunkat" elfedi a karakterünk, személyiségünk. Ennek
különböző megnyilvánnulási formái
vannak. Önismeret és spiritualitás kéz a kézben jár, mely közelebb visz ahhoz az
állapothoz,
hogy magunkat, másokat és a történéseket elfogadjuk
úgy, ahogyan van
.
Fő témák
Szubjektív valóságok
A konfliktus szükségszerű
A konfliktus nagy lehetőség
Javaslatok
Mi a mediáció? Hogyan nézhetem integrál szemléletben?
Az egyes ember
karaktere
a lényegi önmaga előtti
fátyol,
ami nem engedi, hogy azt lássa, ami valójában van. Ezért a valóság észlelése
szubjektív,
a belső automatizmusok szerint történik.
A konfliktus olyan alkalom, ahol
közvetlenül
megtapasztalhatjuk, hogy amit észlelünk, az
nem a valóság
. Döbbenetes élmény lehet, ne hagyjuk ki, menjünk mediátorhoz! :-)
A konfliktusok szükség szerűen előálló helyzetek azáltal, hogy vannak
mélyen
gyökerező vágyaink és félelmeink, és ezek
mentén észleljük
a világot.
Út a jobb élet, jobb kapcsolatok felé:
Nyitottnak
lenni más valóságra, mint amit hittem.
Bizalom teli légkör kialakítása, megnyílás, megértés, elfogadás –
a másik ember meglátása
.
Éberség, tudatosság:
önmagunk tudatos figyelése
, hogyan észlelünk és reagálunk. Meditálj, hogy jól mediálj magadnak!
Figyeld meg a haragodat, félelmedet, fájdalmadat:
mi van még mélyebben
?!
Belső béke és külső béke összefügg...
Meditáció
1. A felek belső fixáltsága és társadalmi közegük fixáltsága (A-E szintek)
2. Történések a felek között
Javaslatok
"fordít", kérdez, szükségletek, érdekek
Riekje Boswijk-Hummel: Harag
Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban
Riso-Hudson: Az Enneagram bölcsessége
Mediáció
Önismeret, tudatosság
Bruck Márton
2013.06.22.

A mediáció és a kapcsolódó kommunikációs módszerek és kultúra egy átfogó társadalmi változás része és okozója is.
A mediáció vagy konfliktusok szempontjából az integrál elmélet pilléreit arra használhatjuk, hogy mediációs folyamatba illően, finom eszközökkel "megkérdezzük":

Milyen szemüveg van a feleken?
Szubjektív valósággal szembesülés
Tudat típusai
Tudatfejlődés szintjei, pl. ego fejlődés vagy más fejlődésvonal mentén
Társadalmi fejlődés jellegzetességei (A-E)
Lépésről lépésre
Valami,
ami megnyilvánul mindegyikben különböző módokon
Nem átfogó változás a cél, hanem a problémára, kapcsolatra fókuszál.
Nincs idő hosszas elemzésre, nem is erre szerződtünk.
Arról beszélünk, ami felvetődik az ülésen
Terápiás mélységek a folyamat megakadását eredményezhetik rapport hiján.
Lépésről lépésre a saját tempójukban haladni.

További vizsgálat tárgya lehet:

Tudatállapotok és konfliktuskezelés
: a transzállapotok milyen segítséget, belátást adhatnak egy konfliktus kapcsán?
A mediáció és a terápia
hogyan egészítik ki egymást, milyen a terapeuták és a mediátorok közötti jó szakmai együttműködés?
A tudatszintek hogyan hatnak a konfliktusokra:
az egyes tudatszinteken álló emberek egymással milyen jellemző konfliktusba kerülnek, és milyen tipikus megoldások lehetségesek?
A tudat típusai
: az egyes karakter típusok hogyan viszonyulnak egymáshoz, mik a jellemző konfliktus források, belső megélések. Ennek tapasztalatát hogyan lehet a mediációban hasznosítani?
Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm az Integrál Akadémiának, Bencének és
Kertész Tibornak!
Full transcript