Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GRAMMATIK SVENSKA 2

No description
by

Lena Hedberg

on 6 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GRAMMATIK SVENSKA 2

Skillnader mellan satser och meningar
En sats måste innehålla två satsdelar: ett subjekt och ett predikat. Skillnaden mellan sats och mening är att meningen kan innehålla minst en huvudsats, men även ett utrop såsom Aj! räknas som en mening. Alla meningar måste avslutas med ett stort skiljetecken: punkt., frågetecken ? eller utropstecken!.
Vad är grammatik?
Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt. Ordet grammatik kommer ursprungligen från från ordet "gramma-bokstav, skrivtecken och ordet "grafein"-skriva.
Grammatikens olika delar
Morfologi - Hur ord böjs och hur de bildas - ordklasser (9 st)
Satslära/syntax - Hur ord fogas samman till större enheter - satsdelar och fraser
Interpunktion - Skiljetecken
Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser
En huvudsats kan stå för sig själv, t.ex. Jag undervisar. Pelle sjunger.
En bisats är en kommunkation, som är ett tillägg eller en förklaring till huvudsatsen ock kan inte stå själv i en mening, t.ex. Han kör bilen, för att vi ska hinna i tid. Vi är lyckliga, när våra barn är friska. De ska gå på bio senare, om de hittar en bra film.
Bisatsen är underordnad huvudsatsen.

Bisatsen har olika funktioner i meningen
Bisatsen kan t.ex. signalera
1. tid: då, när, medan, sedan, innan, förrän, tills, så snart, så ofta t.ex. De köpte aktier, så ofta som de hade råd.

2. följd: så att, så t.ex. Frisöreleven klippte Morgan så att han inte såg klok ut.

3. avsikt: för att, så att t.ex. Lämna in dina uppgifter i skolan så att du inte får indraget CSN.

4. orsak: eftersom, därför att t.ex. Hon åt upp alla resterna, eftersom hon var vrålhungrig.

5. villkor: om, ifall, huruvida, såvida, såvitt t.ex. Om du kommer blir jag glad. Hästen är såld, såvitt jag vet.

6. jämförelse: som, såsom, ju, desto, än, t.ex. Hon åt som hon aldrig hade sett mat förut.

Fler signaler som en bisats kan ge:
7. sätt: genom att, i det att, därigenom att, utan att t.ex. Genom att ljuga klarade han sig. Hon kom hem utan att ha tränat.

8. medgivande: även om, fastän, trots att t.ex. Astrid slängde sig rätt ut, trots att hon var rädd.

9. frågor: om, huruvida , när, var, hur, varför, vem, vilka, vilket t.ex. Han ville veta huruvida bussen hade gått.


GRAMMATIK SVENSKA 2

Full transcript