Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

U psihoterapijskoj radionici "Spretnih usta"

No description
by

Maja Pavlov

on 21 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of U psihoterapijskoj radionici "Spretnih usta"

U psihoterapijskoj radionici "Spretnih usta"
Površinska struktura
Jezik
Jezik, jezički obrasci
Meta struktura
Uverenja, vrednosti, značenja, misli
Dubinska struktura
Čula, senzacije, doživljaji
Primarno iskustvo
Sekundarno iskustvo
Alfreda Korzybskog
(1879 – 1950)
Mapa nije teritorija
UVERENJA I SISTEM UVERENJA
Ograničenja
Beznađe, bespomoćnost i bezvrednost
Mnoga ograničavajuća uverenja nastaju kao rezultat neodgovorenih 'kako' pitanja.
'Opasno je pokazati svoje emocije' morali bi odgovoriti na pitanje 'Kako mogu pokazati svoje, emocije, a da i dalje ostanem siguran?'
Rober Dilts
Albert Einsten:’ Naše razmišljanje kreira probleme koje isti takav način razmišljanja neće rešiti’.
1.
NAMERA: Usmeravam pažnju prema svrsi ili nameri klijentovog uverenja, tj
PITAM SE: Koja je pozitivna svrha ili intencija ovog uverenja?


KONTEKST: Depresivni klijent izveštava o svom povlačenju iz društva, i samoizolaciji.

UVERENJE: “Drugi su dosadni i glupi, ne vredi gubiti vreme s njima.”

PITANJE Th:Koja bi bila pozitivna namera ovog Vašeg uverenja, tačnije šta ono želi od Vas?
KLIJENT: ' Pa valjda da me zaštiti, da se više ne povređujem kad sam u društvu...'
Da zaštiti sebe i
da ne bude
povređen
Ne treba gubiti
vreme s drugima
...jer su dosadni i
glupi...
Namera
Razlog
3.
POSLEDICE: Usmeravam pažnju ka jednom efektu uverenja (bilo pozitivnom ili negativnom), ili generalizaciji zatvorenoj uverenjem, koje menja (ili pojačava) uverenje.
PITAM SE: Šta je pozitivan efekat ovog uverenja ili veza ovog uverenja?

KONTEKST: Klijent koji ne uspeva da struktuira svoje vreme usled dugih intervala spavanja (i usled uzimanja medikamenata)

UVERENJE: Ne mogu, i teško mi je da ustanem u planirano vreme, jer sam umoran...od lekova...

INTERVENCIJA Th:' Predvideti da će nešto biti teško, čini da je mnogo lakše kada se uradi.'
Ne mogu
da ustanem
....jer sam umoran...
Predvideti 'teško'
znači da je 'lakše
učiniti
Razlog
POSLEDICE
4.
CHUNK DOLE: Razbijam elemente uverenja na manje delove tako da menjam generalizaciju definisanu uverenjem.
PITAM SE: Šta su manji elementi ili delovi iskazani uverenjem, ali koji imaju jedno bogatije ili više pozitivno konotiran odnos nego ono koje je ostalo u uverenju?

KONTEKST: Paranoidni klijent izražava da je povređen od starne drugih, i da je u stalnoj opasnosti od njih.

UVERENJE: Oni ne prezaju ni od čega da bi mi naudili

INTERVENCIJA:' Kada ste poslednji put sreli oca..., da li Vam je nešto rekao, šta tačno? A šta Vi njemu....i onda ste imali doživljaj...kakav....?
CHUNK DOLE
Kako ste odgovorili
u toj situaciji?
Kakav je bio
Vaš doživljaj?
5.
CHUNK GORE: Generalizujem jedan element uverenja prema jednoj većoj klasifikaciji koja menja (ili osnažuje) odnos definisan uverenjem.
PITAM SE: Koji veći elementi ili klase su obuhvaćeni uverenjem, koje ima jedno bogatije značenje ili više pozitivan odnos, nego oni koji su ostali u uverenju?

KONTEKST:Početak terapijskog procesa, i razjašnjenj oko toga kakva i kolika je promena moguća.

UVERENJE: 'Pitam se da li je promena moguća u mom slučaju ? (situacija je beznadežna)'

INTERVENCIJA:' Mi smo zakoračili na put u kome delimo odgovornost...svi procesi promene imaju svoj prirodni tok, koji ne mora biti prebrz. Rad na sebi podrazumeva znanje koje se uglavnom širi kada je odvojeno iz samog procesa vaših svakodnevnih dešavanja...'
Promena je
nemoguća
Jer je moj slučaj
...beznadežan..
Promena=
sticanje znanja,
ne prebrz tok
'moj slučaj'
(beznadežan) =
odvojeniz svakodnevnog dešavanja...
Razlog
CHUNK GORE
6.
ANALOGIJE: Nalazim jedan odnos prema definisanom uverenju, koje je izazov (ili osnažuje) generalizaciju definisanu uverenjem.
PITAM SE: Šta je neki drugi odnos koji je analogno definisan ovim uverenjm (jedna metafora za uverenje), ali koja ima različite implikacije?

KONTEKST:Raspitivanje klijenata pre terapijskog procesa za cenu i 'da li to nešto košta'
UVERENJE:'Da li se to nešto plaća?' 'Šta bi bio razlog da ja investiram u svoju promenu?'

INTERVENCIJA:' Prirodno kada idete kod frizera plaćate frizuru, kao i kad vam se auto pokvari idete i plaćate auto mehaničara...mi terapeuti radimo s unutrašnje strane glave...i posle vozite odlično...'
Da li će mi biti
bolje? (dilema)
Ako investiram...
...to je kao i kod frizera, automehaničara...
posle vozite odlično
(a to se plaća!)
ANALOGIJA , METAFORA
Razlog
7.
PROMENA VELIČINE OKVIRA: Re evaluiram implikaciju uverenja u kontekstu jednog dužeg (ili kraćeg) vremenskog okvira, jednog većeg broja ljudi (ili određene individualne tačke gledišta), iz jedne veće (ili manje) perspektive.
PITAM SE: Šta je duži (ili kraći) vremenski okvir, jedan veći ili manji broj ljudi, ili jedna veća ili manja perspektiva koja bi promenila implikacije uverenja ka nečemu pozitivnom?

KONTEKST: Tinejdžerka koja je popustila u školi usled gubitka motivacije u vezi s okruženjem (profesorima i vršnjacima).

UVERENJE: ' Škola je totalno bezveze, profesori su umišljene veličine traže nemoguće, a deca toliko neotesana i gruba'

INTERVENCIJA: ' Da li možeš sebe da zamisliš šta radiš za pet godina?.....Verujem i da nisi jedina koja kroz to prolazi, ali takođe pretpostavljam da će ta slika škole biti popuno izbledela za nekih 5 godina kada ćeš već uveliko istrenirati svoju spremnost u nošenju s nemotivišućim okruženjem i situacijama'.
Za 5 godina = širenje
vremenskog okvira
I drugi su prošli
kroz to iskustvo...
Za 5 godina, 'slika će izbledeti'
Istrenirati spremnost u
nošenju s 'nemotivišućim'
kontekstom
Škola je totalno
bez veze
Profesori su umišljeni,
a deca gruba...
Razlog
PROMENA VELIČINE OKVIRA
8.
DRUGI ISHOD: Usmeravam se prema jednom različitom cilju, koji može obuhvatiti uverenje da bi se izazvala (ili osnažila) njegova relevantnost.
PITAM SE: Koji drugi ishod ili stvari mogu biti više relevantni od onog izloženog ili impliciranog uverenjem?

KONTEKST: Klijentkinja u procesu promene lepo razmišlja...

UVERENJE:' Šta još treba da promenim kod sebe da bi bila OK?'

INTERVENCIJA: 'Stvar nije više u tome da menjate uverenja, pošto ok razmišljate, već da to počnete i da primenjujete. Tačnije ne menjate više sebe, nego pravite mapu sveta koja je kongurentna sa tim ko ste vi sada...'
Šta još da
promenim...
da bi bila ok
Počinjete da
primenjujete
Pravite
novu mapu
Razlog
DRUGI ISHOD
9.
MODEL SVETA: Re evaluiram (ili osnažujem) uverenja iz jednog različitog modela sveta.
PITAM SE: Šta bi predstavljao za osobu jedan različit model sveta koji će ponuditi jednu veoma različitu perspektivu zastupanog uverenja?

KONTEKST: Osoba izražava zahvalnost i potvrdu da je uspela da napravi određene korake ka promeni...

UVERENJE:Osećam se uzbuđeno, jer sam mnoge moje stavove proverila, pa i promenila.

INTERVENCIJA: Vi ste zaista imali sreće...mnogi ljudi nikada ne spoznaju da su njihova ograničenja zapravo u funkciji starih uverenja koja se u ovom procesu, na psihoterapiji s lakoćom promene...Vi ste očiti primer.
SREĆA=
Mnogi ljudi nikada
ne spoznaju vezu
izmđu ograničenja
i uverenja
Osećam
uzbuđenje
Usled
promene
Razlog
MODEL SVETA
10.
STRATEGIJA REALNOSTI: Preispitujem ili osnažujem uverenje u slučaju da osoba reaguje iz sopstvene kognitivne percepcije sveta, da bi potvrdila svoje uverenje. Proveravam ga.
PITAM SE: Kako bi trebalo percipirati svet da bi ovo uverenje bilo istinito?Koje kognitivne percepcije sveta su neophodne da bi osoba gradila ovo uverenje?

KONTEKST: Klijentkinja navodi razlog prekida odnosa s prijateljicom usled ne zvanja iste...

UVERENJE: zato što je ne zovem, ona se naljutila, znam sigurno.

INTERVENCIJA: Kako tačno znate da je vaše ne zvanje i njeno povlačenje u vezi? Na osnovu čega tačno znate da to što je ne zovete nju je uvredilo?
Koja iskustva i unutrašnje
reprezentacije čine da ona
misli da zna razlog ne
javljanja druge osobe?
Ona se naljutila
Jer je ne zovem
Razlog
STRATEGIJA REALNOSTI
11.
KONTRA PRIMER: Nalazim jedan primer kao 'izuzetak pravila'koje dovodim u pitanje i obogaćujem generalizaciju definisanu uverenjem.
PITAM SE: Šta bi bio jedan primer ili iskustvo koje je prihvaćeno kao novo pravilo, a koje je definisano ovim uverenjem?

KONTEKST: Klijent se boji da će ponovo biti u iskušenju da ukoliko vidi 'staro društvo' biti u iskušenju da uzme drogu...

UVERENJE: Mogao bih ako ih sretnem možda potpast pod njihov uticaj

INTERVENCIJA:Znam osobe koje kada su bili u sličnoj situacviji, više te osobe nisu smatrale opasnima, već smarajućim... Da li je moguće sresti ih, i povezati s grupom nezabavnih ljudi, za koje Vi više, koliko vidim i nemate naročito interesovanje?
Znam osobe koje
kada su bili u
sličnoj situaiji,
ni su ih smatrali
opasnošću,
već dosadom
Potpašću pod njihov
uticaj (uzeti drogu)
Ako ih sretnem
Razlog
KONTRA PRIMER
12.
HIJERARHIJA KRITERIJUMA: Proveravam ili osnažujem uverenja prema jednom kriterijumu uverenja koje je važnije za osobu
PITAM SE: Koji kriterijum je potencijalno više važan od dosada posmatranih?

KONTEKST: Klijent razmatra sliku o sebi...i želi prevazići sopstvenu stidljivost....

UVERENJE: Vrlo sam stidljiv, trebao bi da pričam po svaku cenu

INTERVENCIJA: Da li je vama važnije da pričate po svaku cenu ili da reagujete kongurentno, u skladu s sobom prema datim okolnostima?
Ne pričam puno,
(zato treba da pričam
po svaku cenu!)
Jer sam stidljiv
Da li je važnije
pričati ili biti
kongurentan?
Razlog
HIJERARHIJA KRITERIJUMA
13.
PRIMENJENO NA SEBE: Evaluiram izjave uverenja prema odnosu ili kriterijumu definisanom od strane uverenja.
PITAM SE: Kako mogu za sebe evaluirati stanje uverenja, prema odnosu ili kriterijumu zatvorenom uverenjem?

KONTEKST: Klijent konstantno nalazi mane svom fizičkom izgledu....bojeći negativno sliku o sebi kao muškarcu

UVERENJE: Nezgrapan sam i ružan.

INTERVENCIJA: To što stalno sakupljate markice svojih mana je baš ružno rekla bih...i da li bi bilo lepo ili ružno prema devojkama stalno sebe na taj način evaluirati?
Nezgrapno uverenje, nema šta... a može biti i neodgovorno prema sopstvenoj 'personi' da je tako častite...koliko dugo mislite da Vam treba da promenite ovaj stav o sebi?
Ružno je sakupljati
markice svojih mana...
(dilema lepo ili ružno
...prema devojkama?
Nezgrapno je tako
misliti prema
sopstvenoj personi
Nezgrapan
sam i ružan
(...jer sam
oduvek takav)
Razlog
PRIMENJENO NA SEBE
’ Nema ništa što bi bilo dobro ili loše, nego ga razmišljanje čini takvim.’Šekspir 'Hamlet'
OBRASCI SPRETNIH USTA
Vežba
" Uradi sam"

KRUŽNI POSTUPAK PROMENE UVERENJA
U početku bijaše Riječ,
i Riječ bijaše od Boga-
i Riječ bijaše Bog.
Ona u početku bijaše kod Boga.
Sve je po njoj postalo
i ništa što postoji
nije bez nje postalo.
(Evanđelje po Ivanu 1. 1-3)
U njoj bijaše Život
i Život bijaše svjetlo ljudima.
I Svjetlo svjetli u tami,
i tama ga ne obuze.
(Evanđelje po Ivanu 1. 4-5)

NLP Institut
Master prezentacija
Maja Pavlov
14.
META OKVIR:Evaluiram uverenje iz okvira sagovornika, njegovog ličnog konteksta i uspostavljam uverenje o uverenju.
PITAM SE: Šta bi bilo jedno uverenje o uverenju koje bi ev. Trebalo menjati ili obogatiti jegovu percepciju?

KONTEKST: Klijent koji prvi put ima seansu i izražava
sumnju u promenu svojih uverenja

UVERENJE: Teško je promeniti ono što znam da je tako.

INTERVENCIJA: Možda smatrate da je to uverenje teško za promenu zato što ste prethodno imali drugačija iskustva, i naravno manje alata, neophodnog za promenu. Ja ću Vam ovde dosta njih ponuditi. Upravo sam izgovorila prvi!
Uverenje o uverenju usled drugačijih iskustava, manje alata, neophodnog za promenu. Sledi nova ponuda...
Teško je promeniti uverenje
(mišljenje, ponašanje, itd)
...jer znam da je tako
Razlog
META OKVIR
Beograd mart 2011
Oni ne prezaju ni od čega ....
da bi mi naudili
Poslednji put
kada ste ga
sreli...šta
Vam je
rekao?
Razlog
2.

REDEFINISANJE:Zamenjujem jednu novu reč (ili kontekst) korišćenu u izjavi klijenta, koja znači nešto slično, ali ima različite imlikacije
PITAM SE: Šta bi bila druga reč umesto one koju je koristio klijent u njegovom uverenju, koja znači nešto slično, ali svakako ima više pozitivne implikacije.

KONTEKST: Klijent koji je došao s dijagnozom graničnog poremećaja ličnosti, iako sasvim ok razmišlja, konstantno sebe etiketira, s 'svojom dijagnozom'...'Znate mi border line smo...,' ili 'Znate kad imate border line onda ste...'

UVERENJE: Da, držim se uporno uverenja koje neki zastupaju:'Jednom border line, zauvek border line.'

PITANJE Th: ' Verujem da kada se sebi dugo vremena ponavlja određeno uverenje, teško ga je pustiti... i da predstavlja pravi izazov prelaziti poznate granice...'
REDEFINISANJE KONTEKSTA: 'Vi se samo držite dijagnoze koja je priznata samo u psihijatrijskoj nomnklaturi...ovde smo na novom terenu, na kome nema šifri...pa i vaša dijagnoza postaje vrlo relativan pojam'.
Držim se uverenja da
sam border line
(granični poremećaj
ličnosti)
...jer ako jednom oboliš,
uvek si bolestan...
Ovo uverenje = priznato
samo u psihijatrijskoj
nomenklaaturi = novi
teren,tj. nema šifri
Dugo ponavljanje = teško pušta uverenje , tj. nije lako prelaziti granice
REDEFINISANJE
Razlog
Full transcript