Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Construction communication

No description
by

Stephanie van Gulijk

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Construction communication

Onderzoeksvraag deel I
In hoeverre is het bouwcontractenrecht toegesneden op interactieve communicatie tussen bouwactoren en welke inzichten bieden sociale netwerk theorieën en communicatiewetenschappen om bij te dragen aan die communicatie?

Responsiviteit van het privaatrecht (H 2)
Bouwproces als netwerk (H 3)
Communicatie in bouwprocessen (H 4)
Aangedragen oplossingen en ontwikkelingen (H 5)
Gezamenlijke conclusies en aanbevelingen (Deel III)
Interactieve communicatie in het privaatrecht?
Informatie- en waarschuwingsplichten centraal
Eenzijdig, bilateraal en reactief karakter
Eenmalige mededelingsacties vs. communicatie
proces
Focus op verdeling van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Oplossingen en ontwikkelingen


Transparantie in rollen en verantwoordelijkheden (Neprom-matrix)
Knowledge Diamond Framework (Bektas 2013)
Gedragscode Constructieve Veiligheid (2014)
Vereenvoudiging bestaande bouwrechtregels (Jansen 2014)
De toezicht houdende coördinator (Vambersky en Terwel 2009, 2014)
Beheerdossier en kwaliteitsplan tbv raakvlakkenmanagement (SRBB 2007)
Construction Communication

Waarom is communicatie juist in bouwprocessen complex?
Meest effectieve communicatie-omgeving: informele meetings
Meest effectieve communicatie-middel: persoonlijke, face-to-face communicatie
Meer aandacht naar samenstelling van het projectteam en softe aspecten


Status quo communicatie in Nederlandse bouwpraktijk:

Bouw- en coördinatievergaderingen
Combinatie van formele meetings en ad hoc overleg
Digitale hulpmiddelen
Aanleiding en relevantie
Bouwproces als netwerk
'Combinaties van relationele contracten, met samenwerkingselementen vanuit verschillende multilaterale verbanden, die met elkaar verbonden zijn door bilaterale overeenkomsten.'
Kenmerken van een netwerk
'Centrality' en 'density' als beoordelingscriteria
Samenwerkings- en loyaliteitsverplichtingen
Externe aansprakelijkheid van het netwerk en interne draagplicht netwerkactoren
Construction communication

constructieve veiligheid

90 % bouwincidenten door menselijke fout, waaronder communicatieproblemen, veroorzaakt

gebrekkige communicatie en gegevensuitwisseling 21 % faalkosten

keten constructeur - bouwkundige - uitvoerder - leverancier

VROM Inspectie: korte lijnen, proactieve houding en gering aantal bouwactoren leiden tot betere communicatie en samenwerking

praktijk: technische en juridische
complexiteit; meerpartijenverhoudingen;
tussenlagen; financiële marges onder druk;
verantwoordelijkheidsverdeling diffuus.
Titel 7.7, 7.12 en kernvoorwaarden
Bouwcontractmodellen en samenwerkingsvormen
Aanzetten tot interactieve communicatie
Informeren, coördineren, mededelen & samenwerken
Aedes model aannemingsovereenkomst, VGBouw model, NEC, Ketensamenwerking, prestatiecontract
VBR-A 11 december 2014
© Stéphanie van Gulijk

Kernvoorwaarden
DNR 2011
UAV 2012
UAV-GC 2005
AVA 2013
COVO 2010

Bouwcontractmodellen en samenwerkingsvormen
VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992
VGBouw Model Uitvoeringscoördinatieovereenkomst 1999
Aedes model basisopdracht
Aedes model aannemingsovereenkomst
New Engineering Contract (NEC)
Integrated Project Delivery (IPD)
Prestatiecontract
Ketensamenwerking
Belangrijkste conclusies deel I

Gericht op verdere implementatie communicatie in de bouw:
Gericht op verantwoordelijkheidsverdeling in de bouw:
Verantwoordelijkheid voor uitvoering en toezicht bij private partijen (Commissie Dekker 2008)
Versterking positie bouwconsument (IBR 2013 en concept wetsvoorstel 2014)
Aanpassing artikel 7:758 lid 3 BW
Verruiming opschortingsrecht particuliere opdrachtgever (artikel 7:768 lid 2 BW)
Nieuw artikel 7:767a BW (verplicht aanbieden verzekerde garantie)

Benadering constructieve veiligheid vanuit risico-verdeling is te eng, bouwbrede aanpak vereist

Huidige regels in BW en kernvoorwaarden zijn eenzijdig, bilateraal en reactief

Aanzetten tot interactieve communicatie in bouwcontractmodellen en nieuwe samenwerkingsvormen

Centrality, density, inbreng en intensiteit als mogelijke toedelingstools

Meest effectieve communicatie-omgevingen en communicatie-middelen

Informatie-specificatie van het bouwproject

Bij gebreke daaraan: vangnetregeling in kernvoorwaarden
Full transcript