Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pamamahala sa Paggamit ng Oras

No description
by

Jamie Belle Whigan

on 14 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pamamahala sa Paggamit ng Oras

Pamamahala sa Paggamit ng Oras
Modyul 12
Oras o Panahon
Mañana Habit
Tawag sa ugaling "mamaya na". Dahil sa ugaling ito,madalas nating ipagbukas ang mga bagay na magagawa natin ngayon.Ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin natatapos ang ating gawain sa tamang oras.Maraming oras ang ating nasasayang at ito rin ang dahilan kung bakit nahuhuli tayo sa mga gawain.
ORAS
Ang oras ay mahalaga sa bawat isa sa atin.
Ginagamit ito upang sukatin ang tagumpay ng isang tao, ang kanyang pag-unlad, at pagtupad ng adhikain sa buhay.
Ginagamit din ang oras bilang batayan sa paggawa ng mahahalagang bagay.
Pananaw sa Paggamit ng Oras
Madalas ka bang nahuhuli sa pagdalo sa mga miting? Nahihirapan ka
bang ayusin ang iskedyul ng iyong mga gawain? Sa palagay mo ba’y
kinukulang ka ng oras para magawa mo ang mga kailangan mong gawin?
O ikaw ang tipong maraming gustong gawin sa isang araw pero pagdating ng hapon ay parang wala ring natapos?

Nakakapag-aksaya ng Oras
Pagpapaliban ng gawain.
Paggamit sa oras ng walang katuturan.
Hindi maayos na paggawa ng iskedyul.
Sobrang pag-aalala o pinapangunahan ng takot at sobrang pag-iisip.
Isa sa mga hindi kanais-nais ng katangian nating mga ay ang kakulangan natin sa pagpapahalaga sa oras.

Filipino Time
ang tawag dito.
Ang
oras
ay isang misteryosong bagay. Hindi natin ito nakikita, naririnig, o nadarama. Hindi natin ito mapabibilis, mapababagal o mapahihinto. Subalit maaari natin itong gamitin, aksayahin, o ibigay sa iba.
Ang buo nating buhay ay kontrolado ng oras. Ano nga ba talaga ang oras? Saan natin ito matatagpuan? Saan ito nanggaling? Saan ito patutungo?
Ang oras ay tumutukoy sa panahon, pagkakataon, saglit, araw at sa gaano katagal ang iginugugol sa isang paggawa.
Filipino Time
Asahan mong kapag ito ang katagang binanggit ay nangangahulugang huli sa oras.
"Ang taong marunong magpahalaga sa oras ay siyang may mahusay na magagawa."
Ang bawat tao ay nakaasa sa panahon. Ang ating mga gawain ay apektado ng kung anong oras ay mayroon tayo.
Bilang isang mag-aaral, ang pagpasok natin sa ating klase, paggawa ng mga assignments at pagsali sa mga aktibidad ng paaralan ay sumasakop ng maraming oras natin.
Nagpapatunay ito na kailangan natinng planohin ng maayos ang ating oras at unahin ang mahahalagang gawain.
Pagpapalano ng Oras
a. Timbangin ang oras para sapag-aaral, trabahong bahay, pagtulog, pagtulong at pananalangin.
b. Planuhin ang kinakaharap ng grading period.
c. Gumawa ng layunin sa bawat asignatura.
d. Alamin kung gaano kahaba ang kinakailangang gugulin para sa pag-aaral sa mga hw.
e. Mag-aral sa tamang lugar.

f. Planuhin kung paano kinakailangang humingi ng tulong sa mga guro at kamag-aral sa mga araling hindi naunawaan ng lubos.
g. I-prioritiza ang mga hw na pag-aaralan.
h. Alamin ang mga epektibong paraan ng pagbabalik-aral at pagsuri sa mga babasahin.
i. Alamin ang sining sa pagtatanong. Maraming matututunan kapag nagtatanong.
j.Gamitin ng paki-pakinabang ang oras.
Pangangasiwa ng Oras
1.Pagtukoy sa iyong layunin na magbibigay ng direksyon sa nais mong matupad.
3.Pagtasa sa mga gawain. Kung ito ay malawak, simulan sa pinakamaliit na gawain hanggang sa mabuo at matapos ang gawain.
2.Pagtukoy sa kung ano ang iyong pangangailangan sa kinakaharap na gawain.
4. Magtakda ng araw kung kailan tatapusin ang gawain.
5. Gumawa. Itakdang ang oras.
6. Tasahin kung nagawa ang nararapat gawin.
Full transcript