Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership

No description
by

sebastian dawson

on 6 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership
Icke tariffära handelshinder, Harmonisering av lagstiftning, minskning av regler
Regulatory Cooperation Body
ISDS Investor State Dispute Settlement mekanismen
Skiljedomstolar
TTIP
Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar
Två uttalade mål med förhandlingarna är
Harmonisering av lagstiftning
Att minska reglering / 'red tape'
Icke tariffära handelshinder Non-tariff Trade Barriers
Organ för samarbete kring regler och ny lagstiftning
Ska granska all kommande lagstiftning som kan tänkas påverka handel och investeringar parterna emellan,
"Both sides will reaffirm their sovereign right to adopt new regulatory initiatives, to regulate in pursuit of
legitimate
public policy objectives"
Regulatory Cooperation Body
Ger företag rätt att stämma regeringar för uteblivna vinster, t ex pga skarpare miljökrav
Är den mest kontroversiella delen i förhandlingarna
ISDS Investor State Dispute Settlement
Insyn och tillfrågade
Miljö och klimat
Pr-strategi
Så sker förhandlingarna
Länkar
Expropriation
Indirekt Expropriation
Äganderätten till beräknad vinst som
hotas av lagar, regleringar och skatter
Ett tvångsförvärv av äganderätten
Australien - Philip Morris Tobak
Tyskland - Vattenfall Kärnkraft
Bolivia - Bechtel Vatten
Slovakia - Achmea Välfärd
Skiljedomstolar
Tvisterna behandlas i tribunaler eller så kallade skiljedomstolar, där normalt tre jurister ger dom.
Hälften av samtliga internationella investement-fall har använt samma 15 advokater
Insynen i de här målen är högst begränsad
Det normala förfarandet idag är att båda parter, oavsett vem som vunnit, betalar sina egna rättegångskostnader. Ca 8 miljoner Euro
Insyn och tillfrågade
Från riskkapitalist till trygghetskapitalist
Miljö och Klimat
Miljölagstiftning och konsumentskydd betraktas som handelshinder.

Exempel på kemikalie-lagstiftningen inom EU
Kosmetika Driektivet
1500 kemikalier

USA - Toxic Substances Control Act TSCA 6 kemikalier
Skiffergas - Fracking
Oljesand
Harmonisering skulle betyda en harmonisering neråt: EU:s skydd mot GMO och hormonkött skulle bli verkningslöst. USA har mycket sämre skydd på dessa områden
Aktionsdag 10 Oktober 2015
Nätverket Stoppa TTIP Sverige
Tillsammans med olika deltagare från Kanada, Europa, USA, Syd-Amerika, Asien och Australien så är det planerat en global aktionsdag den 10 Oktober 2015.
Skriv in datumet i almanackan redan nu!!
Kom med och hjälp till
anmäl dig till jordens-
vänners maillista
ttip-kampanjen@jordensvanner.se
facebook.com/stoppattip
Länkar
www.bilaterals.org/
Pr-strategi
I november 2013 publicerade CEO (Corporate Europe Observatory) en läckt version av Europeiska kommissionens kommunikationsstrategi för att övervinna allmänhetens skepsis om de kontroversiella förhandlingarna om TTIP.
“definiera villkoren för debatten genom att kommunicera positivt om vad TTIP handlar om (dvs. ekonomiska vinster och globalt ledarskap i handelsfrågor)”
“hålla ett fast grepp om hur mainstream-media berättar om förhandlingarna"
“EU talar så mycket som möjligt med en röst”
CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement.

Ett frihandelsavtal som precis förhandlats färdigt mellan EU och Kanada, och som i likhet med TTIP innehåller ISDS. Som alla frihandelsavtal så måste även CETA godkännas av EU-parlamentet, och många ser den politiska strid som kommer utkämpas om CETA i EU-parlamentet som en viktig ”träningsmatch” inför striden om TTIP.

TAFTA - Trans Atlantic Free Trade Agreement

Är alltså samma sak som TTIP med ett annat namn. Några organisationer, däribland amerikanska Public Citizen, använder förkortningen TAFTA i stället för den numera mer gångbara (och korrekta) TTIP.
TPP - Trans Pacific Partnership

Är ett frihandelsavtal som förhandlas mellan en mängd länder runt Stilla Havet, däribland USA, Mexico, Japan, Australien och Singapore. Den 13e november släppte Wikileaks utkastet på immaterialrättsdelen av avtalet som ger en fingervisning om vad USA kan tänkas driva i TTIP

TISA - TISA Trade in Services Agreement

Internationellt handelsavtal mellan 23 parter , inklusive Europeiska unionen och Förenta staterna . Avtalet syftar till att liberalisera världshandeln kring tjänster inom bank- , hälsovård- och transportsektorn.
Kanada - Lone Pine Fracking
stop-ttip.org
skiftet.org
Tillsammans kan vi Stoppa TTIP
Http://goo.gl/isoEQ2
www.citizens-initiative.eu
Http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/profiting-from-injustice.pdf
Https://ttipfakta.wordpress.com/
www.isdsbloggen.se
www.skiftet.org
www.stoppattip.se
www.ttippen.se
Cogito och Katalys rapport, I frihandelns goda namn (2015)
Http://www.cogito.nu/sites/default/files/ifrihandelns_ny.pdf
John Hilarys skrift på svenska.
Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (2014)
Http://www.arenaide.se/files/2014/10/TTIP-8-oktober-final3.pdf
Full transcript