Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie VO - Details

Presenatie voor middelbare scholen: Hoe leerlingen naar hogere punten te begeleiden via: Motivatie Obstakels oplossen Strategieen aanbieden
by

Novilo Opleidingen

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie VO - Details

Naar succesvolle
leerlingen

Vooraf
Motivatie
Obstakels
(Leer)strategie
Afsluiten
Novilo
Factoren
2-Sporen beleid - Regels
Opbouw (de)motivatie
2-Sporen beleid - Begeleiding
Eigen doel / Passie
Eigen doel - Relevantie
Discipline, ondanks vorm
Onder druk/Extrinsiek
Discipline/Inzet
Leerstijlen
Successpiraal
Extrinsiek
Discipline, als leuk
Discipline, als makkelijk
Apathisch/Passief
Heldere verwachting & Consequenties
Ieder mens doet het beste binnen zijn opties
Zekerheid
Variatie
Liefde
Verbinding
Ertoe doen
Groei
Bijdrage
6 Menselijke behoeften
Hiaten
Overtuigingen
Voorkomen
Opsporen
Oplossen
Lange termijnsfilosofie
< 6 meteen aanpakken
Diagnostiek begin 1e klas
Deel van toets vorig onderwerp
Puntenanalyse
Puntenanalyse
< 6 diagnostisch toetsen
Studiehulp/Bijles
Hogere klassen
Inloopuur
Feedback!
Schoolvakken = Vaardigheid
Talent is verschil tempo
Mentorlessen
Leertips
Algemeen
Talen
Beta
Zaakvakken
Altijd
Leeromgeving
Planning
Voorkom hiaten:
Sla niets over
Los probleem op bij onvoldoende
Bepaal korte of lange termijn
Puntenanalyse
Algemeen
Per Vak
Gebruik LerenIsEenMakkie.nl
Werk aan je zwaktes
Vraag/Aanvaard hulp
Bij onvoldoende > Test nieuwe strategie
Beweeg elke 20 minuten min. 1 minuut
Beweeg tijdens leren
Slaap
Voldoende
Ononderbroken
Drink geen
energiedrank
koffie
alcohol
Slechtere concentratie
Neem een actieve houding aan
Probeer uit:
Warmer/Kouder
Stil/Muziek
Alleen/Samen
Meer/Minder drinken
Meer/Minder eten
Bewegen/Stilzitten
Gebruik herhaalschema: 1, 2, 4, 8, 16, 32
Schrijf huiswerk/planning op
Voorkom cirkeldenken
Plan geen aaneensluitend leerwerk
Train je puntenschat vermogen
Tijd vs. Punt doel stellen
Maak tijdsanalyse, vergelijk met klasgenoot
Algemeen
Puntanalyse
Memoriseren
Leer woordjes tot 90%
Geen vaste volgorde
Groepeer: Happy, Happily
Gebruik WRTS/Teach2000 (ook grammatica)
Leer Grammatica meteen 100%
Maak Flashcards
Overhoor jezelf na het slapen
Grammatica
Ontleed met tekens/Kleuren
Leer eerst Nederlands regel
Vertalen:
Ontleed bronzin
Vertaal woorden
Schrijf evt. rijtjes op
Construeer de doelzin
Schrijf stappen op voor analyse
Speel een rol bij het spreken
Grammatica
Grammatica regel slordig toegepast
Grammatica regel slecht toegepast
Bronzin verkeerd ontleed
Doelzin verkeerd opgebouwd
Verkeerde rijtje gebruikt
Tekstbegrip
Tekst niet begrepen
Vraag niet begrepen
Slordig geantwoord
Geheugen
Woord niet/verkeerd onthouden
Grammatica regel niet/verkeerd onthouden
Grammatica rijtje niet/verkeerd onthouden
Algemeen
Test
Puntenanalyse
Leer formules, eenheden en grootheden z.s.m. tot 100%
Oefen volgens herhaalschema
Zorg voor veel oefensommen
Gebruik flashcards
Lees stof voor de les al door
Maak diagnostische toets over eerdere stof
Vooral bij onvoldoende
Zet 2 = 6/3 bovenaan papier
Schrijf relevante formules/eenheden/grootheden op papier
Pas FBI methode toe
F-ormule: Welke formule
B-ekend: Wat weet je al
I-nvullen
Schrijf stappen op!
Gebrekkige kennis symbolen, eenheden, grootheden
Gebrekkige kennis formule
Niet juiste gegevens uit de som gehaald
Slordigheidsfouten bij invullen
Problemen herschrijven formule
Som verkeerd uitgerekend
Gebrekkige vaardigheid bij (grafiek) tekenen, passergebruik
Truukje geleerd en verkeerd toegepast
Gebruik kleurenmarken om vraag te 'ontleden'
Algemeen
Aantekening
Puntenanalyse
Mindmap
Schrijf bij elk woord 2/3 vragen op
Vergelijk Mindmap met klasgenoot/voeg samen
Maak synoniemenmindmap
Maak zonder referentiemateriaal mindmap
Wat is de kern/hoofdvraag?
Zoek naar structuur/Hierarchie/Verbanden
Maak een concept-map
Herschrijf samenvatting in eigen woorden
Cornell-methode
Brede rechterkolom: Notities
Smalle linkerkolom: Definities en vragen
Onderbalk: Samenvatting van pagina
Gebrekkige kennis van definities, namen, jaartallen en feiten
Niet als belangrijk gezien
Gewoon niet geleerd

· Structuur/Hiërarchie niet geleerd of begrepen
· Inzichtsvraag niet begrepen en geen idee van antwoord
· Inzichtsvraag verkeerd begrepen en beantwoord
Acroniemen voor lijstjes
Review volgens herhaalschema
Toepassen
Als laatste
Actieplan
Case-management
Absoluut onderpresteren
Relatief onderpresteren
Gezamenlijk / Beleid?
Vragen?
Stof relevant maken
Ruimte zoeken intrinsieke motivatie
Gesplitste toetsen
Attributiestijl
Succes
Eigen "schuld"
Succes
Ander "schuld"
Falen
Eigen "schuld"
Falen
Ander "schuld"
Ontwikkeling
Narcist
Wat doen?
Wat doen?
Meetbare vooruitgang
Stappen langzaamaan groter
Succeservaringen
Theorie
Voorbeeld: Gitaarles
Koppeling Frustratietolerantie
Wat doen?
Duidelijke consequentie: +/-
Consequentie voor leerling
Voorbeeld:
Punt omhoog/omlaag
Nablijven/Extra werk
Waardering
Voorbeeld:
Ipv 100 woordjes leren:
Leer eerst 25
Dan 50
Dan 75
Dan 100
Stof gedifferentieerd aanbieden:
minimaal auditief+visueel
Activiteiten met stof
Verkorte uitleg + Lange uitleg
Wat doen?
Theorie
Leertempo
Auditief/Visueel/Kinestetisch
Bottom-up/Top-down/PGO
Feedback:
Inzet - Strategie - Eindresultaat
Wat doen?
Waarde toekennen
aan inzet + discipline
Grootste deel
leerlingen
2-Sporen beleid
De "Magische" oplossing: Toepassing
Duidelijke regels + consequenties
Warme begeleiding
Geen consequentie = Geen regel
Hersenontwikkeling: Korte termijn
Veel leerlingen weten niet hoe
Geef de leerling zoveel verantwoordelijkheid
als hij of zij aankan
Realistisch: Leerling vaak korte termijn gemotiveerd
Hoe?
Praktijk
Ipv Beloning/Straf einde jaar:
Dichterbij brengen
Waar zijn leerlingen gevoelig voor:
Theorie:
Punten
Autoriteit
Praktijk:
Tijd
Werk
Autonomie
< 6 - Meer werk, minder plezier
> 8 - Minder werk, meer plezier
< 6
Nu: Leerling risico-onderschattend
Gewenst: Directe consequentie
Pesten?
Voorbeelden
Natuurkunde:
Als je <6 haalt in toetsweek
Nu:
Maken D-toets dit hfdstk
Maken D-toets vorige hfdstk
Inleveren mindmap dit hfdstk
Puntenanalyse inleveren
Rest periode:
Voor les mindmap maken
Alle foute sommen opnieuw
Puberbrein laten kiezen tussen MTV en leren
Kans dat leerling met 3x een 4 een voldoende haalt?
5,5 is ook voldoende mentaliteit:
School keurt dit goed
Klassenmanagement
1e keer onvoldoende: Extra werk opgeven, niet nakijken
2e keer onvoldoende: Opgeven, Controleren gedaan
3e keer onvoldoende: Daadwerkelijk nakijken
Mogelijkheid gezamenlijk 8e/9e uur bij 2e onvoldoende
Maak het *hun* probleem, niet *jouw* probleem
> 8
Huidige praktijk:
Geen verschil tussen 5,5 en 9,5
Stimuleert leerlingen tot efficientie
Aanpak
Bij 8 of hoger: Het recht om een plan in te dienen
Mogelijkheden:
Huiswerk niet maken
Boeken niet mee
Handelingsdeel in de klas
Ander huiswerk in klas
In mediatheek tijdens les
Aanvullende opdrachten
Open deur naar universiteit
LOI cursus
Plusgroep
Belangrijk
Eigenaarschap
Eigenaarschap leerling:
Ll stelt plan op, Lk kijkt na
Lk schat in adhv resultaten leerling
Ll stelt contract op
- ondertekenen Ll, Lk en mentor
Als Ll niet aan regels houdt, einde contract
Belangrijk:
Loskoppelen straf & aandacht
Voor behoud autoriteit:
Geen discussie tijdens consequentie
Voorbeeld politie
Buiten situatie:
Help leerling succeservaring te krijgen
Stap 1: Begrip
Stap 2: Strategie
Snap wat leerling met gedrag
probeert te bereiken
Elk gedrag - Positieve intentie
Hoe kan leerling succes ervaren:
Kleine stappen (successpiraal)
Modelleren anderen
Aanpak
Studieplanner: Scheiding lange & korte termijn
20% stof toets = Voorgaande hoofdstukken
Leerkracht heeft "recht" basiskennis te toetsen
Uitgebreider in mentorlessen
Opdeling verlies punten:
Niet geleerd (wist niet)
Niet geleerd (wist wel)
Wel geleerd, niet onthouden
Wel geleerd, niet begrepen
Wel geleerd, niet goed toegepast
Aanpak
Zie <6 toetsen
Aanpak
Aparte "hoofdstukken" in toets
Gescheiden punten (1-10) op toets
Idealiter: Apart in puntenboek - Mentor overzicht
Aanpak
Entree toets per vak
Feedback naar basisschool
Uitgebreider in mentorlessen
Opdeling verlies punten:
Niet geleerd (wist niet)
Niet geleerd (wist wel)
Wel geleerd, niet onthouden
Wel geleerd, niet begrepen
Wel geleerd, niet goed toegepast
Aanpak
Aanpak
Eerste vragen: Leervoorwaarden vorige hoofdstukken
Effect:
Signaal lange termijnsstof
Leerling leest terug vorig hoofdstuk
Als onvoldoende, meteen diagnose - Hiaten
Bij onvoldoende:
Verplicht D-toetsen/proeftoetsen vorige hoofdstuk maken
Doel is niet - Voldoende halen
Doel is - Stof beheersen
Aanpak
In les als structureel
"Doktersverwijzing"
Deel > 8 contract
Martelaar
Slachtoffer
Mentorlessen
Agenda en Planning
http://www.novilo.nl/docs/mentor/01LL%20Hoofdstuk%201.doc
Studiehouding
Proces van Leren
Onthouden
Toetsen en Analyseren
Motivatie en doorzetten
http://www.novilo.nl/docs/mentor/02LL%20Hoofdstuk%202.doc
http://www.novilo.nl/docs/mentor/03LL%20Hoofdstuk%203.doc
http://www.novilo.nl/docs/mentor/04LL%20Hoofdstuk%204.doc
http://www.novilo.nl/docs/mentor/05LL%20Hoofdstuk%205.doc
http://www.novilo.nl/docs/mentor/06LL%20Hoofdstuk%206.doc
Verloop binnen onderwijs
Voorbeeld
Extreem & Generalisatie
1
begin
midden
eind
6,5-7,5
6,5-7,5
6,0-7,0
spannend
misschien veranderen
valt niet tegen
zorgen voor niets
strategie is goed
2
begin
midden
eind
5,5-7,0
5,5-6,5
4,5-6,0
toch lastig,
geen ramp
punten zakken,
zou iets moeten doen
hard werken,
anders blijven zitten!
Hakken over sloot
3
begin
midden
eind
4,0-5,5
3,5-5,5
3,0-4,5
stof wordt erg moeilijk
probeer ander strategie
niets wat ik doe werkt
ik weet niet wat te doen
wat ik ook doe,
iedereen wordt
toch wel boos
snap alles goed
met truukjes kom ik er wel
truukjes werken niet meer
Olie op het vuur
Puberbrein - 3 Fasen
10-14
emotioneel/gevoelig
instant gratification
14-16
risico-onderschattend
ongevoelig voor gevaar
16-22
langer perspectief
sociale norm
Wat betekent dit
zelfoverschatting
geen lange-termijnskeuzes
geen consequentie = geen regel
Weinig hoopgevend voor onderwijs
Huidige trends
Zorg school
Splitsing onder-
en bovenbouw
Verlies autoriteit
(ouders)
Speelbal politiek
Versimpeling brugklas
Hoger in laten stromen
Minder streng overgangsnormen

Gevolg: Commentaar schoolinspectie
Tot 3e "late brugklasser"
In 4e "pre-eindexamenkandidaat"
Evaluatie leerkracht aan keukentafel
Ondermijnen consequenties
Nieuwe vakken
Nieuwe methodes
Al dan niet zorgtaak
Full transcript