Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klonowanie za i przeciw.

No description
by

Przemysław Ostropolski

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klonowanie za i przeciw.

za i przeciw. Klonowanie Klonowanie definicja. W biologii mianem klonu określa się organizmy mające identyczny lub prawie identyczny materiał genetyczny. Klonami są więc organizmy powstałe w procesie rozmnażania wegetatywnego, takie jak kolonie bakterii, jednokomórkowców, odrośla i rozmnóżki roślin etc. Termin klonowanie jest używany w kilku znaczeniach: 1. Klonowanie to proces tworzenia organizmów mających taką samą informację genetyczną jak dawca. Szczególnym przypadkiem jest twinning, czyli powstawanie lub otrzymywanie bliźniąt monozygotycznych, gdzie nie można wyróżnić dawcy. Klonowanie – w potocznym rozumieniu proces tworzenia idealnej kopii z oryginału. 2. Klonowanie organizmów oznacza procedurę otrzymywania organizmów o takiej samej informacji genetycznej, z reguły poprzez procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do komórki jajowej pozbawionej uprzednio jądra. W przypadku klonowania roślin stosuje się procedurę odróżnicowania komórek dawcy do komórek merystematycznych. Klonowanie genów – w genetyce i biologii molekularnej proces wyosobniania genu. Polega na łączeniu fragmentów materiału genetycznego z wektorem molekularnym i ich namnażaniu w innym organizmie. Otrzymuje się w ten sposób wiele kopii tego samego genu. Termin klonowanie genów odnosi się też do identyfikacji genów poprzez wykorzystanie procedury klonowania genów. Jeśli pojedynczy fragment genomu jest przenoszony z jednego wektora do drugiego, taki proces określa się mianem subklonowania. Opanowano obecnie metody klonowania wielu gatunków roślin i zwierząt. W przypadku zwierząt zazwyczaj stosuje się technikę polegającą na przeniesieniu jądra komórki somatycznej pobranej z klonowanego osobnika, do komórki jajowej pozbawionej jądra. Proces ten tworzy funkcjonalną zygotę. Zygota ta może, jeśli się jej na to pozwoli, rozwinąć w żywego osobnika. Dawca komórki jajowej z reguły pochodzi z tego samego gatunku. Transfer jądra do komórki jajowej innego gatunku rzadko jest skuteczny. Klony otrzymane w procesie transferu jądrowego nie są w 100% genetycznie identyczne z dawcami. W trakcie tego procesu wymienia się bowiem tylko materiał genetyczny zawarty w jądrze komórkowym pozostawiając DNA mitochondrialny biorcy. Mitochondrialny DNA ma jednak minimalny wkład w dziedziczenie cech genetycznych. ETYMOLOGIA - Terminy klon i klonowanie (ang. clone, cloning) wprowadził do biologii J.B.S. Haldane na określenie procesu i produktów transferu jądrowego zastosowanego w swych pionierskich doświadczeniach przez Johna Gurdona. Chronologia postępów w klonowaniu zwierząt
Karp: (1963) informacja kontrowersyjna.
Owca: (1996) pierwszy sklonowany ssak - Owca Dolly.
Małpa (Rezus): samica, styczeń 2000.
Świnia: 5 prosiaków z jednej świni, Szkocja – 2000.
Bawół: samiec, styczeń 2001.
Krowa: Alpha and Beta (samica, 2001).
Kot: CopyCat "CC" (samica, jesień 2001). Mysz: Cumulina, 1998
Królik: (marzec-kwiecień, 2003) we Francji
Muł: Idaho Gem (samiec, maj 2003)
Jeleń: Dewey (2003).
Koń: Prometea (samica, 2003).
Szczur: Ralph (samiec, 2003).
Muszki owocowe: 2004.
Pies: Snuppy (kwiecień 2005).
Wilk: (2007)
Pies: Labradory (2008). Argumenty za:
- Klonowanie byłoby jednym ze sposobów walki z niepłodnością;
- Klonowanie pozwoliłoby parom na potomstwo bez chorób dziedzicznych;
- Klonowanie w celu uzyskania późniejszego bliźnięcia pozwoliłoby uzyskać narządy i tkanki do przeszczepu;
- Klonowanie pozwoliłoby rodzicom posiadanie bliźniaka utraconego dziecka;
- Klonowanie ludzi umożliwiłoby kopiowanie osób wybitnych;
- Klonowanie i badania nad klonowaniem umożliwiłyby rozwój nauki szczególnie dotyczącej rozwoju człowieka i technik genetycznych;
- Klonowanie byłoby wyrazem wolności prokreacyjnej
- Bliźniaki jednojajowe to faktycznie swoje klony Argumenty PRZECIW
- Klonowanie ludzi naruszałoby prawo do posiadania niepowtarzalnej tożsamości i prawo do otwartej przyszłości;
- Klonowanie odbywałoby się ze szkodą i za cenę cierpień młodszego bliźnięcia;
- Procedury klonowania ludzi niosłyby ze sobą niedopuszczalne ryzyko dla klonów (przy obecnych metodach trzeba by dokonać transferu jąder do 200-300 komórek jajowych;
- Klonowanie ludzi pomniejszyłoby wartość osoby i poszanowanie dla ludzkiego życia;
- Klonowanie ludzi mogłoby być wykorzystane dla korzyści finansowych;
- Klonowanie ludzi mogłoby być wykorzystane w celach utylitarnych (np. militarnych);
Prezentacje wykonał Przemysław Ostropolski IG
Full transcript