Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJEK TAHUN AKHIR

No description
by

Nur Fatihah

on 16 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJEK TAHUN AKHIR

PROJEK TAHUN AKHIR
MEMBANGUN USER ACCOUNT DI MAKMAL ICT KVPM

PERANCANGAN KERJA
( CARTA GANTT)

PROSES KERJA
( CARTA ALIR )
ANGGARAN KOS PROJEK
BAB 1
PENDAHULUAN

Presented by : NUR FATIHAH BINTI AZIZ
UMIE RIDANA MAULAD SURIMAN
SYED MUHD ALI BIN SYED ISKANDAR

Nama Penyelia : ENCIK ZAINURI BIN MAT@MUHAMMAD
PENGENALAN
Projek ini dapat membantu keberkesanan proses pengurusan Akaun Pengguna ( User Account) yang teratur berkesan.
PENYATAAN MASALAH
Tidak semua tahu tentang kelebihan membuat User Account
Data-data dalam komputer selalu hilang
Tidak ada kesulitan (privacy) data, fail, dokumen
Keselamatan data tidak terjamin
OBJEKTIF
Memperkenalkan kelebihan membuat User Account
Meningkatkan keselamatan data dan fail yang disimpan di dalam komputer
Privasi dan maklumat mengenai pengguna lebih terjamin
Pengguna lain yang menggunakan komputer tersebut tidak boleh sewenang-wenangnya mencuri maklumat atau data
KEPENTINGAN PROJEK
SKOP PROJEK
BAB 3
METODOLOGI

KAEDAH BORANG SELIDIK
KAEDAH TEMUBUAL
BAB 4
DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS

BAB 5
PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN
KESIMPULAN
Projek ini tertumpu kepada semua pengguna komputer seperti pensyarah, kerani syarikat, pelajar dan lain-lain.
Projek "User Account" dilakukan bagi menyelesaikan masalah yang diterima.
User Account ini kebiasaannya diaplikasikan di dalam sistem pentadbiran syarikat mahupun di makmal-makmal sekolah/IPTA/IPTS
Dapat membantu menjamin keselamatan data pengguna
Dapat memberi hak privasi pengguna tersebut
Pengguna komputer dapat melakukan kerja mahupun tugasan yang diberikan dengan selamat.
Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi penentu kajian yang dibuat. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat yang bekaitan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya. Ia dapat meningkatkan ketepatan jawapan yang diberikan oleh subjek tanpa dipengaruhi oleh personaliti atau tingkah laku penyelidik.
Kaedah ini menggunakan penemu ramah yang menjalankan temubual yang terperinci. Apa-apa yang disebutkan oleh responden merupakan data penting kajian. Temubual untuk menghasilkan gambaran luas mengenai situasi atau orang. Temubual lebih tepat untuk mempelajari sejumlah besar orang dalam wktu singkat.
BORANG SOAL SELIDIK SEBELUM
BORANG SOAL SELIDIK SELEPAS
PERBINCANGAN
CADANGAN
LAMPIRAN
Secara keseluruhannya, kesimpulan bagi projek ini dibuat untuk meningkatkan lagi tahap kepuasan pengguna di Makmal ICT bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna.
Hasil daripada projek yang telah dibuat :
Dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada semua pengguna komputer serta permasalahan yang akan dihadapi
Dapat menyelesaikan masalah dengan jayanya daripada edaran borang soal selidik
Berikut merupakan cadangan-cadangan yang dapat dilakukan bagi memastikan projek dijalankan dengan baik :
Cadangan dalam menghasilkan User Account bagi mengelakkan kehilangan data
Cadangan dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pengguna komputer
Full transcript