Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRS ac Eos

No description
by

Dyfrig Jones

on 25 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRS ac Eos

Pa drwyddedau mae PRS for Music yn eu gweinyddu? Hawliau PRS Sut mae'r system yn gweithio Perfformwyr a chyfansoddwyr yn creu eiddo deallusol
Mae'n anghyfreithlon gwneud defnydd o'r eiddo deallusol hwnw heb ganiatad y perchenol
Nifer y perchnogion, a nifer y defnyddwyr, yn ei gwneud yn anodd cael caniatad unigol bob tro
Perchnogion felly yn trosglwyddo gweinyddiaeth yr hawliau i gorff annibynnol, PRS for Music
Defnyddwyr cerddoriaeth yn sicrhau caniatad drwy brynnu trwydded gan PRS Rol PRS for Music Yn 2008, gwnaed dwy newid i'r ffordd y cai trwyddedau cerddoriaeth eu llunio

Newidwyd statws Radio Cymru o orsaf genedlaethol i un ranbarthol. Golygai hyn fod y gyfradd a dalwyd am ddefnyddio cerddoriaeth ar Radio Cymru wedi lleihau
Ail-edrychwyd ar y modd y cai'r Analogies eu penu, a hynny ar sail mesur sampl ystadegol o ddefnydd cerddoriaeth. Penderfyniad PRS oedd bod cyfradd analogies ar gyfer caneuon Cymraeg wedi cael ei gosod yn rhy hael yn hanesyddol. Radio Cymru ac Eos Yn dilyn ail-samplo'r gyfradd analogies yn 2008, bu cwymp sylweddol yn nhaliadau artistiaid Cymraeg
Ffurfiwyd Y Gyngrhair fel corff lobio dros gerddoriaeth Gymraeg
Yn 2012 ffurfiwyd Eos, corff rheoli hawliau ar gyfer cerddorion Cymraeg, a gadawodd 300 o gerddorion PRS
Rhagfyr 2012 daeth S4C i gytundeb ac Eos
Ionawr 1af, 2013: Diddymwyd hawl y BBC i ddefnyddio cerddoriaeth aelodau Eos, wedi i'r ddau gorff fethu cytuno
Newidwyd amserlen Radio Cymru gan nad oedd llawer o'r arlwy arferol ar gael bellach
Chwefror 5ed 2013: BBC yn datgan eu bod wedi methu cytuno ac Eos, ac y byddent yn mynd i dribiwnlys
Chwefror 9fed, 2013: Eos yn cytuno i roi trwydded dros dro i Radio Cymru, tra bo trafodaethau'n parhau PRS ac Eos Radio Cymru, Eos, a PRS Eiddo Deallusol Hawl Perfformio Hawl Mecanyddol Mae'r rhan fwyaf o artistiaid yn aseinio trwyddedau sydd yn caniatau i eraill berffomio ei gwaith - naill ai mewn perfformiad byw, neu drwy chwarae recordiadau o'u caneuon. Ym Mhrydain, gwneir hyn drwy'r Performing Rights Society (PRS) Yn ogystal a hawl perfformio, mae cyfansoddwyr yn aseinio trwyddedau ar gyfer atgynhyrchu ei gwaith. Cant daliad bob tro mae'r gwaith yn cael ei recordio mewn unrhyw gyfrwng. Gwneir hyn drwy'r Mechanical Copyright Protection Society (MCPS) Darlledu
Ar-lein
Cerddoriaeth wedi ei recordio (CDs, DVDs, Gemau)
Cerddoriaeth fyw Busnesau amrywiol (Caffi, siop trin gwallt ayyb) Defnyddiwr cerddoriaeth yn prynnu trwydded Defnyddiwr yn gwneud taliad ar sail defnydd i PRS PRS yn rhannu'r arian gyda ei aelodau (gan gadw 12.5% comisiwn) Aelodau PRS yn derbyn taliad Trwydded Prynnwr Darlledu Sianel deledu
Gorsaf Radio Trwydded Prynnwr Ar-lein Gwasanaeth ffrydio (e.e. Spotify) Trwydded Prynnwr Cerddoriaeth wedi ei recordio Cwmni cynhyrchu
CDs
Records
DVDs Trwydded Prynnwr Cerddoriaeth fyw Clybiau
Tafarnau
Neuaddau cyngerdd Trwydded Prynnwr Busnes Unrhyw fusnes sy'n defnyddio cerddoriaeth wedi recordio, e.e.

Siop
Caffi
Sinema
Swyddfa Taliadau Taliadau penodol "Analogies" Mae deiliad y rhan fwyaf o drwyddedau yn gorfod gwneud datganiad o ddefnydd, yn nodi pa berfformwyr a pha gyfansoddiadau sydd wedi eu chwarae o dan delerau'r drwydded Dyw deiliaid rhai trwyddedau (trwyddedau busnes, fel arfer) ddim yn gorfod gwneud datganiad o ddefnydd. Hynny yw, does dim rhaid rhestru'r caneuon sydd wedi eu defnyddio Cyfuniad o daliadau penodol

+

Amcangyfrif o'r analogies,ar sail y taliadau penodol Cwestiynnau i'w hystyried Pwy sydd yn gyfrifol am y cwymp yn incwm cerddorion Cymraeg?
A oes dyletswydd ar y BBC i gynyddu ei chyfraddau?
Beth yw gwendidau dadl Eos? Gwaith darllen pellach Adroddiad Y Gynghrair

http://ygynghrair.rhysllwyd.com/wp-content/uploads/2011/11/asesiaddichonolrwydd.pdf

Adroddiad Prifysgol Bangor ‘Adeiladu Strategaeth Busnes Newydd ar gyfer y Diwydiant Cerdd yng Nghymru’(Saesneg yn unig)

http://ygynghrair.rhysllwyd.com/wp-content/uploads/2011/11/adroddiadbangor.pdf

Gwefan PRS for Music

http://www.prsformusic.com

Full transcript