Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze

No description
by

Dominika Szweda

on 11 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze

Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze
Gazy cieplarniane:
Gazy cieplarniane
Gazami cieplarnianymi nazywamy te składniki atmosfery ziemskiej, które dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej.
Należą do nich przede wszystkim:
para wodna H2O
dwutlenek węgla CO2
podtlenek azotu NO2
metan CH4
ozon O3
freony
inne
Wszystkie źródła energii można podzielić na:
Niektóre spośród nich są naturalnymi składnikami atmosfery, obecnymi w niej od milionów lat. Dzięki ich obecności w atmosferze, na Ziemi zaistniały warunki klimatyczne umożliwiające powstanie
i rozwój życia. Ostatnio ich stężenie w powietrzu - dzięki ludzkiej działalności - stopniowo wzrasta. Pojawiły się dodatkowo gazy nieobecne w naturalnych warunkach, wykazujące podobne właściwości - absorpcji promieniowania emitowanego przez naszą planetę. Równocześnie obserwowany jest wzrost średniej temperatury powietrza w najniższych - przypowierzchniowych warstwach atmosfery. Te dwa zjawiska są mogą być ze sobą związane:

wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze wywołany działalnością człowieka może być powodem ocieplenia klimatu na Ziemi.
Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Energia ta jest nam tak samo potrzebna jak woda i powietrze. Samo słowo energia pochodzi z języka greckiego i oznacza działalność. Dlatego aby funkcjonował współczesny świat, aby mogły działać wszystkie maszyny, fabryki i człowiek mógł spokojnie i wygodnie żyć, potrzebna jest ogromna ilość energii. Jej postać, forma czy wykorzystanie może być różne, ale przede wszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej, transporcie, ogrzewaniu domostw czy oświetleniu.
Wyczerpywalne:
Paliwa kopalne, np.:
-Węgle kopalne
-Ropa naftowa
-Gaz ziemny
Przemiany promieniotwórcze pierwiastków chemicznych
Niewyczerpywalne:
Słońce
Woda
Wiatr
Ciepło wnętrza ziemi
Biopaliwa
Spalamy paliwa w celu uzyskania energii. Najpopularniejszymi i najczęściej używanymi paliwami są: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kopalny. Niestety, czasie ich spalania, oprócz potrzebnej nam energii, wydzielają się także gazy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Spalanie paliw kopalnych
Produktem spalania całkowitego paliw kopalnych jest m.in. tlenek węgla(IV):


C + O2 CO2
CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O
C7H16 + 11 O2 7 CO2 + 8 H2O
W wyniku spalania nicałkowitego paliw kopalnych może powstać bezbarwny i bezwonny gaz:

2 C + O2 2CO
Tlenek węgla(II), zwany potocznie czadem, jest trujący.
wg Ellsaessera, 1989, in K. Kożuchowski, R. Przybylak: Efekt
cieplarniany. Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Dominujący udział w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Jej zawartość w atmosferze ziemskiej jest zmienna w czasie i różna nad poszczególnymi obszarami naszej planety (waha się w granicach 40% do 95%), co wynika z cyklu krążenia wody w środowisku na skutek procesów: parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji:Działalność ludzka ma znikomy bezpośredni wpływ na zawartość tego gazu szklarniowego w atmosferze.
Dwutlenek węgla jest drugim, istotnym dla efektu cieplarnianego składnikiem atmosfery ziemskiej, chociaż jego udział w tym zjawisku jest o rząd wielkości mniejszy od udziału pary wodnej. Działalność ludzka ma znacznie większy wpływ na jego obecność
w atmosferze. Od początku ery przemysłowej zawartość dwutlenku węgla w powietrzu systematycznie wzrasta i przewiduje się,
że w 2100 roku będzie go w powietrzu dwa razy więcej niż dziś.

Udział w efekcie cieplarnianym mają także metan, podtlenek azotu i freony, które również są uwalniane w różnych procesach przemysłowych.

Kwaśne deszcze:
W trakcie spalania węgla zanieczyszczonego siarką, oprócz tlenku węgla (IV) powstają tlenki siarki, np.:

S + O2 SO2

Spalanie paliw w silnikach samochodowych przyczynia się do powstawania tlenków azotu, np.

2 NO + O2 2 NO2

NO + NO2 N2O3

Powstające tlenki siarki i azotu reagują z parą wodną zawartą w atmosferze i powracają na Ziemię w postaci kwaśnych opadów (roztworów wodnych kwasów siarkowych i azotowych).
Tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(IV) tworzą też smog – mgłę przemysłową, która osadza się na cząstkach pyłów i sadzy unoszących się w powietrzu. Smog występuje w dużych aglomeracjach miejskich, np. w Londynie.
Smog to gęsta mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza takie jak pyły, kropelki kwasów i trujące gazy.

Jest to zjawisko niezwykle szkodliwe. Zawarte w nim pyły utrudniają organizmom wymianę gazową, zalegając w płucach i przyczyniając się do różnych chorób typu alergii i astmy.

Zawarte w smogu toksyczne związki niszczą tkanki zwierząt i roślin oraz powodują powstawanie nowotworów.

Smog jest niebezpieczny dla środowiska, gdyż zatrzymuje dużą ilość ciepła przy powierzchni Ziemi, przyczyniając się do nasilania efektu cieplarnianego.
Smog

Katastrofy ekologiczne:
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian może doprowadzić do takiego stanu, że utraci ono zdolność samoregeneracji i samoregulacji - wówczas mowa o katastrofach ekologicznych.

Katastrofa ekologiczna to trwałe uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, a często i życie ludzi. Inaczej nieodwracalna zmiana struktury i funkcji ekosystemów bez możliwości wytworzenia się zespołów lub ogniw zastępczych, z powodu zachwiania równowagi w tych ekosystemach. Katastrofy te są powodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie, zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji - biocenozy.
Największe katastrofy ekologczne na świecie:
Katastrofa ekologiczna w Australii 14 marca 2009 r. w zatoce Moreton koło Brisbane
, znanej z występowania delfinów, utworzyła się plama ropy kilkukilometrowej długości. Stężenie toksycznych substancji było niebezpieczne nie tylko dla dzikich zwierząt, raf koralowych, ryb, ale i dla ludzi. Podjęto wówczas akcje ratowania zwierząt, m.in. pelikanów i żółwi z dotkniętych katastrofą terenów.
Pożar w Torres del Paine w 2005 r.
– w wyniku którego spłonęło ponad 15 tys. ha lasów, uznanych przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Zginęło wiele gatunków roślin i zwierząt. Ekolodzy szacują, że lasy powrócą do stanu sprzed pożaru za 150 lat.
Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej
Wyciek ropy spowodowany awarią szybu Deepwater Horizon pretenduje do niechlubnego miana jednej z największych katastrof ekologicznych. Wyciek, którego nie udało się opanować od 20 kwietnia 2010 roku, spowodował skażenie Zatoki Meksykańskiej około 80tys. do nawet 640 tys. tonami ropy. Katastrofa niesie za sobą wiele konsekwencji dla środowiska naturalnego, stanowi ogromne zagrożenie dla życia zwierząt i roślin morskich, spowodowała masowe śnięcie ryb, sklejanie piór ptaków, śmierć pelikanów, żółwi. Niesie za sobą także ogromne straty ekonomiczne dla gospodarki Stanów Zjednoczonych.
Wysychanie Jeziora aralskiego
W ciągu zaledwie 50 lat, olbrzymie Jezioro aralskie zmniejszyło swoją powierzchnię o 90%!
Wysychanie zbiornika nastąpiło z winy ludzi, którzy w niewłaściwy sposób prowadzili gospodarkę wodną na tym terenie. Nawadnianie gruntów i nieprawidłowości w budowie wodociągów dla przemysłu radzieckiego w latach 1920-1940, spowodowało, że dziś jezioro zamiast 68 tys m2 zajmuje zaledwie 16tys i nadal się kurczy. Obok wraków statków pasą się dziś wielbłądy... Najgorszy, jak do tej pory, wyciek ropy miał miejsce w Zatoce Perskiej w 1990 roku, który spowodowany był działaniami wojennymi pomiędzy Kuwejtem a Irakiem. Do wody przedostało się wówczas blisko 1,5 miliona ton ropy.
Full transcript