Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAKS SUNUM

Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgiler içerir.
by

Şenay Altun

on 29 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAKS SUNUM

İLETİŞİM :
ŞENAY ALTUN /
saltun@islem.com.tr
COĞRAFYACI
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı


MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ PROJESİ

MAKS Nedir?
Ne Yararı Var?
MAKS Sistem Mimarisi Nasıl?
İşlem GIS'in MAKS Hizmetleri Neler?
MAKS'a Geçmek İsteyen Kurumu Neler Bekliyor?
MAKS'ta İş Adımlarından Örnekler...

(MAKS)
MAKS NEDİR?
Adres Kayıt Sisteminin haritalı halidir.
Ne Yararı Var?
MAKS Sistem Mimarisi
*Harita verileri ile UAVT verisinin tam entegrasyonu
MAKS'a Geçmek İsteyen Kurumu Neler Bekliyor?
GDB

*Adres Verisi ile UAVT arasında tam entegrasyon sağlanması ile MAKS’a geçiş.

*UAVT ile eşleşmeyen kayıtların Yetkili İdareye bildirilmesi, ve düzenlemelerin yapılması

*Kontroller yapıldıktan sonra adres verisinin MAKS Veritabanına aktarımı

*Adres Verisinin UAVT kayıtları ile Entegrasyonu

*Yetkili İdare elindeki adres verisinin incelenmesi

İşlem MAKS İçin Ne Yapıyor?

*İki ayrı yere veri girmenin önüne geçiyor
*Adrese dayalı hizmetleri CBS üzerinde görüntüleyip yönetme
*Kısa yoldan daha fazla bilgiye erişim
Uzun vadede AKS'nin (UAVT) yerini alacak.
Devletin resmi adres yönetim yapısıdır.
-Tek Arayüz ile MAKS'a yol, yapı, numarataj,
bağımsız bölüm eklenerek; ilgili yapıya ait ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vs. bilgiler görüntülenebilmektedir.
ArcGIS Desktop MAKS Araçları

-Kurumunuzun MAKS entegrasyonunu sağlıyor.
-Veri Kontrollerinizi yapıyor.
MAKS'a geçiş sürecinde Teknik destek sağlıyor.
-Özel uygulamaları ile MAKS'a tam entegre çalışmanızı sağlıyor.
CBS Sistemi Olmayan
MAKS
CBS Sistemi olan
Xml Web Servis
Diğer yetkili idareler

Büyükşehir belediyesi

Xml Web Servis
DHISS
Web Arayüzü

Yeni Yapılacak Bina İçin
MAKS'ta Hangi İşlemler Yapılır?
1.Yeni Yapılacak Olan Bina İçin Numarataj Talep
-İmar Durumu Sorgulanır.(Kent Rehberi, vs..)
-Projelendirme yapıldıktan sonra, proje ve bina köşe koordinatlarının olduğu bir .txt ile Ruhsat Birimi personeli başbaşa bırakılır....
-.... Ada .....Parsel'e bina inşa etmek istiyorum.
Vatandaş
Ruhsat Personeli
Ruhsat Personeli
1.Yeni Yapılacak Olan Bina İçin Numarataj Talep
-Ruhsat Personelinin yaptığı talep, Adres personelinin ekranına düşer ve talep buradan onaylanır.
-Numarataj Talebi MAKS Yapı Ruhsatları kısmından
artık onaylandı olarak görünür ve ruhsat işlemlerine devam edilir.
-Ruhsat Personeli Harita Personeline MAKS Yapı
Belgeleri Arayüzünden eline gelen koordinat
dosyasını kullanarak Numarataj Talep'te bulunur.
Adres Personeli
Ruhsat Personeli
Ruhsat Personeli
Adres Personeli
-Onaylanan Ruhsatlar Adres Personeli tarafından artık kendi ekranından görüntülenebilir.
Var Olan Bir Bina İçin
MAKS'ta Hangi İşlemler Yapılır?
1.Vatandaş Beyan Verirken Bağımsız
Bölüm Ekleme
-Tapusu var ancak MAKS'ta Bağımsız Bölüm yoksa Bağımsız Bölüm ekler.
-.... Beyanda bulunmak istiyorum....
Vatandaş
Adres Personeli
2.DASK İçin Bağımsız Bölüm Ekleme
-.... DASK yaptırıcam Adres Numarası istiyorum.
Vatandaş
Adres Personeli
3.Nüfusta Kayıt Yoksa Bağımsız
Bölüm Ekleme
-MAKS'a Bağımsız Bölüm ekler.
-....Nüfusta kayıtlı değilmişim, sisteme kaydolmak istiyorum.
Vatandaş
Adres Personeli
-MAKS'a Bağımsız Bölüm ekler.
Full transcript