Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Základná škola Važecká 11 v Prešove

Škola spájajúca vedomosti, šport a umenie
by

Adriana Oľšavská

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Základná škola Važecká 11 v Prešove

Základná škola
Važecká 11 v Prešove
Sme škola
spájajúca
vedomosti,
šport
a
umenie.
vlastný školský časopis
každoročne pripravený Vianočný koncert a besiedky ku Dňu matiek
vlastná webová stránka
vkusná výzdoba
dlhodobé projekty:
Tenis do škôl
Dopravná výchova
účasť na olympiádach a umiestnenie v celoslovenských súťažiach:
školy
v prírode
školské výlety...
exkurzie
lyžiarsky kurz pre 7. ročník
plavecký výcvik pre 3. ročník
program starších žiakov mladším
na Halloween
a
Mikuláša
elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy ELBA
ZAMERANIE ŠKOLY:
http://vazeckapo.edupage.org/files/VAZKA_2_2014_2015.pdf
http://vazeckapo.edupage.org/?
Dentálna hygiena
Školská športová
olympiáda
S hasičmi
Zdravá výživa
vestibulu,
i tried
chodieb
literárnych,
nominácia
v Detskom čine roka
výtvarných,
športových...
spolupráca s Prešovskou univerzitou
v Prešove
tenisová hala
Vyučovanie
anglického jazyka
od 1. ročníka
Vyučovanie
tenisu
od 1. ročníka
Vyučovanie
2. cudzieho jazyka
od 5. ročníka
KONTAKT:
vazecka@szm.sk
+421 x 0517706755
moderná telocvičňa
posilňovňa
učebne
s interaktívnou tabuľou
jazykové
laboratórium
kvalitné vybavenie
odborných učební a telocvične
tabletová učebňa
knižnica
multifunkčné ihrisko
učebne biológie, fyziky,
chémie, geografie, informatiky,
hudobnej a výtvarnej výchovy
multimediálna
učebňa
Full transcript