Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den levende Tellus

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den levende Tellus

Den levende Tellus Endringer i naturen Økt drivhuseffekt
Hull i ozonlaget
Mindre biologisk mangfold
Forurenset jord og mindre landbruksarealer
Forurensning av vann Økt drivhuseffekt Global oppvarming Tiltak mot økt drivhuseffekt Minske utslipp av klimagasser fra: Fornye motorer og drivstoff
Produsere mer varer i I-land Reise mer kollektivt
Satse på miljøvennlige biler Fornye industrien
Alternativ co2 lagring
Alternative energikilder Hull på ozonlaget Stanse avskogingen Hvordan mennesker har påvirket jorda og hva vi kan gjøre med det Mål for presentasjonen Gi eksempler på hvordan mennesklige aktiviteter har påvirket naturområder både lokalt og globalt, samt fortelle om hvordan noen klimaendringer kan arte seg i noen naturområder på kloden.
Foreslå tiltak som kan bidra til å verne naturen for fremtidige generasjoner. Mindre biologisk mangfold Forurensing av jord Forurensing av vann H2O + CO2 + Sollys = O2 + C6H12O6 Vann + Karbondioksid + Sollys = Oksygen + Druesukker Kilder Wikipedia
miljøstatus.no
miljofakta.no
regjeringen.no
gjengangeren.no
dailymail.co.uk
Store Norske Leksikon
huffingtonpost.com
Full transcript