Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elektryzowanie ciał

Elektrostatyka
by

Michał Czerwionka

on 22 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektryzowanie ciał

Opracował: Michał Czerwionka
Elektryzowanie ciał
Eksperymenty
Co się stanie, gdy linijkę potrzemy o włosy i zbliżymy...

włosy do papierków
linijkę do papierków
włosy do strumyka wody
linijkę do strumyka wody?
Ładunek elektryczny
Atom
Zasada zachowania ładunku elektrycznego
Ładunek nie powstaje ani nie znika.
Łączny ładunek pozostaje bez zmian.
Zmiana ładunku układu może zachodzić tylko na drodze przepływu ładunku.
Wniosek:
Które ciało zostało naelektryzowane?
Sposoby elektryzowania
Ładunki jednoimienne
Ładunki różnoimienne
Rys. str. 9
Doświadczenie z książki
balonik + balonik = ?
Wniosek z poprzednich doświadczeń:
Co się przyciągało i dlaczego?
Każde ciało ma ładunek elektryczny!
Zatem dlaczego są obojętne elektrycznie?
Przepisz i zrozum odpowiedź:
liczba elektronów = liczba protonów
Co łatwiej "oderwać": elektron czy proton?
Oczywiście, że
elektron
, bo porusza się wokół jadra.
Zatem na czym polega
elektryzowanie
?
Elektryzowanie ciał polega na przepływie między nimi elektronów.
Rys. str. 10
Elektron
1 e = -1,6·10 C
ładunek elementarny, czyli np. proton lub elektron
Laska ebonitowa
służy do elektryzowania przez tarcie. Poprzez potarcie laski ebonitowej o sukno elektrony z sukna przechodzi na laskę ebonitową i laska jest naelektryzowana ujemnie, a sukno dodatnio.
A co to jest
ebonit
?
Guma
Podsumowanie
http://elektrostatykaiprad.republika.pl/reakcja.html
Przepisz i zapamiętaj wszystko
Przerysuj i zrozum
Przepisz i zapamiętaj:
Przepisz własnym zdaniem i zrozum:
Przepisz i zapamiętaj:
Przepisz i zapamiętaj
Dla 6-stkowiczów:
Dla 5-tkowiczów:
Wzór do karty wzorów na 6
Napisz własnymi słowami co to jest elektroskop
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/70885
Przepisz, przerysuj i zrozum wszystko
polega na przejściu elektronów z jednego ciała na drugie. To ciało, które traci elektrony, elektryzuje się dodatnio, a drugie ujemnie.
następuje przez dotknięcie tego ciała innym ciałem naelektryzowanym.
polega na przemieszczeniu się w jego wnętrzu elektronów pod wpływem zbliżonego ciała naelektryzowanego.
Co to jest ciało naelektryzowane?
Przerysuj i zapamiętaj
inaczej: ciało obojętnie elektryczne
A co to?
Czyli to
Istnieją dwa rodzaje ładunku elektrycznego
ujemny (-)
dodatni (+)
Oznaczenie: q
Praca dodatkowa:
Czemu literka q?
Wyślij źródło informacji na Librusa.
Jednostka: C (czytaj: kulomb!)
Ładunek elektryczny jest podstawową cechą materii.
-19
Co oznacza ten zapis?
minus, czyli elektron
bardzo mała liczba, czyli 19 zer przed 1
jednostka ładunku, czyli kulomb
Przepisz i zrozum
Jeden elektron ma ładunek , czyli jeden kulomb to, aż 6·10 e (6 miliardów miliardów elektronów!) Pamiętaj, ładunków nie dzielimy!
18
Eksperyment
z elektroskopem
Wiktorii
EKSPERYMENT Z LINIAMI POLA ELEKTROSTATYCZNEGO
Full transcript