Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Information about COST

No description
by

ari tralala

on 20 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Information about COST

Európska vedecká spolupráca C O S T
(+ účasť KSRaP v akcii IS 1102)

Popis zamerania COST
najstaršia európska iniciatíva (1971), umožňuje riadený a koordinovaný výskum národne financovaných výskumných aktivít
úlohou spolupráce COST je posilňovať Európu vo vedeckom a technologickom výskume prostredníctvom podpory európskej spolupráce medzi európskymi výskumníkmi jednotlivých zúčastnených štátov a inštitúcií
podpora multidisciplinárneho výskumu - maximalizácia európskej synergie
podpora budovania Európskeho výskumného priestoru (1 pilier)
Prínosy členstva SR v COST (2012)
účasť SR v riadiacich výboroch 78 akcií (z celkového počtu 252 akcií)
finančné náklady na účasť vo výskumných sieťach sú hradené z prostriedkov COST (= rôzne schémy finančnej podpory)
zapojením sa do spolupráce COST sa slovenskí výskumníci dostávajú do európskych sietí, čo im uľahčuje možnosť zúčastniť sa ďalších vyvolaných, či nových projektov
COST je príležitosťou pre podporu mobility mladých výskumníkov formou krátkodobých výskumných pobytov na participujúcich vedecko-výskumných pracoviskách
COST je pre slovenských výskumníkov „mostom“ k významným vedeckým a výskumným organizáciám a kapacitám v Európe i vo svete
Oblasti spolupráce
COST podporuje mobilitu výskumníkov a excelenciu výskumu v rámci Európy a v celosvetovom meradle v nasledujúcich oblastiach:
Biomedicína a molekulárne biovedy
Výživa a poľnohospodárstvo
Lesy, ich produkty a služby
Materiály, fyzika a nanovedy
Chémia a molekulárne vedy a technika
Vedy o zemskom systéme a riadenie životného prostredia
Informačné a komunikačné technológie
Doprava a rozvoj urbanizmu
Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie


Jaroslava KOVÁČOVÁ
... ďalšie možnosti zapojenia
Naša účasť v COST-e
Akcia IS 1102 :
Social services, welfare state and places
www.cost-is1102-cohesion.unirc.it
Hlavný cieľ pohľad na reštrukturalizáciu sociálnych služieb z 5 pohľadov efektívnosť (náklady/kvalita), spôsoby riadenia, sociálna a teritoriálna kohézia, trh práce, gender
Full transcript