Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Davamlı inkişaf konsepsiyasının yarandığı dövrdə dünyadakı iqtisadi vəziyyət

Magistr fərdi işi
by

Aytan Adigozal

on 20 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Davamlı inkişaf konsepsiyasının yarandığı dövrdə dünyadakı iqtisadi vəziyyət

-
Davamlı inkişaf
-
cəmiyyətin ehtiyaclarının gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəməsinə çətinlik yaratmadan ödənilməsini nəzərdə tutur.

"Bizim ümumi gələcəyimiz" məruzəsi -1987
Dövrün ən mühüm iqtisadi hadisələri:
Davamlı inkişaf konsepsiyasının yarandığı dövrdə dünyadakı iqtisadi vəziyyət

1. Latın Amerika ölkələrinin borc böhranları

2. Böyük Yaponiya köpüyü və onun
digər ölkələrə yayılması

3. 19.10.1987 – Fond birjalarında
“Black Monday” (“Qara Bazarertəsi”)

4. 1990-ci illərin əvvəllərinin ressesiyası

5. 1991- Hindistanda iqtisadi böhranı
Konsepsiyanın tarixi...
- 1987-ci ildə Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Komissiya (WCED)
"Bizim ümumi gələcəyimiz"
adlı məruzəsində
davamlı inkişaf konsepsiyasını
müəyyənləşdirməsi;- 1992-ci ilin iyununda
Rio-de-Janeyroda
UNCED tərəfindən ətraf mühit və inkişaf haqqında XXI əsr üçün
"Agenda-21"
(Davamlı inkişaf üçün fəaliyyət proqramı) qəbul edilməsi.

-1993-cu ildə UNCED Davamlı İnkişaf üzrə Komissiya təsis edir.
- 1990-cı ildən başlayaraq, BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) dünya ölkələrində əhalinin rifah səviyyəsini əks etdirən
İnsan İnkişafı Hesabatları
nəşr etdirməyə başlaması;
qiymət stabilliyi
və makroiqtisadi tarazlığa nail olmaq;
büdcə kəsrini
azaltmaq;
faiz dərəcələrinin sabitliyi
təmin etmək;
investisiya qoyuluşları
və ondan əldə olunan mənfəətin artırılması;
sahibkarlıq mühitini
inkişaf etdirmək.
"Agenda-21"-də qarşıya qoyulan iqtisadi məqsədlər :
- 1983-cü ildə
Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Beynəlxalq Komissiya (WCED) təsis edildi
Latın Amerikası ölkələrinin borc böhranları:
Böyük Yaponiya iqtisadi köpüyü
Yaranma səbəbi:

Ticarət balansının böyük profisiti 1985-ci ildən 1988-ci ilə qədər olan dövrdə Yapon beynəlxalq ehtiyatlarının 260% artırdı. Firmalar investisiyaları artırırdı. Lakin istehlakın artımı investisiyaların artımından geri qaldığı üçün inkişaf dayandı.

90-ci illərin ressesiyası
Təsirləri:
Keçid dövrünün başlanğıcı həm sabiq SSRİ, həm də Şərqi Avropanın əksər postsosialist ölkələri üçün dərin sosial-iqtisadi böhranla müşayət olunurdu.
1992-ci ilin ortalarından etibarən isə iqtisadi tənəzzülün dinamikasında stabilləşmə təmayülləri ortalığa çıxmağa başlandı.

Yaranma səbəbləri:
Xarici kapitalın axını nəticəsində daşınmaz əmlak üzrə qiymətlər və səhmlərin məzənnələri Skandinaviya ölkələrində sürətlə artmışdır. 1980-cı illərin ikinci yarısında Norveçdə həmin aktivlərin qiymətləri iki qat, İsveçdə və Finlyandiyada beş qat artmışdır.

Fond birjalarında “Black Monday” (“Qara Bazar ertəsi”)

Yaranma səbəbi:
ABŞ-da büdcə kəsrinin və mənfi ticarət saldosun artması və bir sıra siyasi hadisələr səhmdarları narahat edir, səhmlərin kütləvi satışı başlanır.1991-ci il Hindistan böhranı
Təsirləri:
1985-ci ildən tədiyyə balansında mənfi saldo yaranmış, 1990-ci illərin sonunda isə bu vəziyyət böhranla nəticələnmişdi. Ölkənin Mərkəzi bankı kredit verməkdən imtina edirdi, xarici valyuta ehtiyatları azalırdı.
Yaranma səbəbi:
ABŞ banklarından sənayeləşmə, infrasturuktur layihələrini reallaşdırmaq məqsədilə alınan irihəcmli kreditlərin səmərəli istifadə edilməməsi;

Təsirləri:
hiperinflyasiya ilə müşayət olunan "iqtisadi köpük" hadisəsi baş verdi, iqtisadi yüksəliş enmə ilə əvəz olundu.


Təsirləri:
19.10.1987 tarixində Dou Jones indeksinin qiyməti 22,61% enir. Dünya fond birjasında sabitlik pozulur, Honq-Konq, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və bir sıra Qərbi Avropa ölkələrinin birjalarında səhmlərin dəyəri 60%-əcən azaldı.
Yaranma səbəbi
: Dünya sosializm sisteminin süqutu, postsosialist ölkələrinin keçid dövrünə qədəm qoyması
Skandinav əmlak və səhm bazarlarında “iqtisadi köpük”

Təsirləri:
Təklif artıqlığı yarandı, əmtəələr ucuzlaşırdı və bu səbəbdən korporativ mənfəətlilik aşağı düşürdü.
Nəticədə əmək haqqı və mükafat ödəmələri ixtisar olunmuşdu və işsizlərin sayı artmağa başlayırdı.
Yaranmasına səbəb:
SSRİ-də vəziyyətin gərginləşməsi və onun parçalanması ilə Hindistanin əsas ixracatçısını itirməsi olmuşdur.
Üçüncü iqtisadi köpük dalğası

Yaranma səbəbi:
Yapon şirkətləri xərclərini azaltmaq üçün Çin və Şərqi Asiyanın digər ölkələrinin istehsal resurslarını istifadə etməyə başlamışdır, həmin ölkələrə kapital axını olmuşdur.
1990-cı illərin əvvələrində Bankoqda, Kuala-Lumpurda, Cakartada, Honkonqda və onlara yaxın olan digər maliyyə mərkəzlərində yayılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
Tələbə:

Aytən Adıgözəl

Mövzu:

Davamlı inkişaf konsepsiyasının yaranması ərəfəsində dünyadakı iqtisadi vəziyyət
Fənn:
Davamlı insan inkişafı

Qrup:
3331
Ədəbiyyat
1. "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı" kitabı

2. Riçard Dunkan “Dollar böhranı”

3. “Dünya iqtisadiyyatının tarixi”. ADİU.

4. Ç.Kindlberger , R.Aliber “Dünya maliyyə böhranları”

5. V.K.Lomakin “Dünya iqtisadiyyatı”

6. Agenda-21

7. www.worldbank.org

8. www.wikipedia.orgAdambaşına düşən ÜDM, dollarla
Sosialist ölkələrinin iqtisadi göstəriciləri
ÜDM

İnflyasiyanın

artım faizi, dünya
Alıcılıq qabiliyyəti pariteti əsasında Regionlar üzrə ÜDM göstəricisi
İnflyasiya göstəricisi, dünya üzrə
Müəllim:

Miraqil Seyidzadə
Full transcript