Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Narratív pszichológia

No description
by

Réka Isépy

on 18 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Narratív pszichológia

Bruner: kétfajta tartomány
cselekvés mezeje
(cselekvő, szándék, cél, helyzet, eszközök...)
tudatosság mezeje
(gondolatok, érzések...)
egy történet többet rejt:
esemény pszichológiai perspektiváját is
a társas tudást, a szociális gondolkodást egyfajta megkülönböztethető, a természetes logikára emlékeztető elbeszélő jelleg,
narrativitás
jellemzi
Jerome Bruner:
paradigmatikus vagy logikai-tudományos mód
elbeszélő mód
a narratív gondolkodás az értelem adásra, a koherencia megteremtésére törekszik
megjelenési formák:
szerzők és átlagemberek által mondott történetek
Bevezető
Narratológia
önálló kutatási irányzat
struturális elemzés
elbeszélések interpretációja
megismerő és ideológiai funkció elemzése
a narratívum szinte mindenhol jelen van
narratívum, ha:
referencia
idő
A narratívum referencialitása
Scholes: olyan szöveg, ami magán kivül referál, vagy úgy tűnik
(irodalom (fiktív narratívum))
Bruner: filozófus narratívum kat.
bár a narratívum tényekre vonatkozik, de többértelmű
a saját realitását hozza létre
korrupciónarratíva
Az emberi tudás elbeszélt természete
Shrank és Abelson:
Lényegében minden emberi tudás a múlt tapasztalatainak ismeretében szerkesztett történeteken alapul és az új élményeket a régi történetek fényében értelmezzük
megértés= rátérképezni a te történeteidet az én történeteimre
kognitivista
csakis úgy vagyunk képesek látni a világot,ahogy a történeteink engedik
kultúra közös történetek, tapasztalatok
ésszerűség társas kerete
Isépy Réka
Narratív pszichológia
Cselekvés kidolgozásának képessége:
idő
perspektíva

különbségtétel tett és érzelem között
"azért mesélünk történeket, hogy értelmet kovácsoljunk annak, amit eddig megéltünk"
Heider: intencionalitás
bizonyítékok
hogyan alakul ki egy jó történet?
Abelson: pszicho-logika
történetgeneráló-gép hasonlat
narratív paradigma: átélés, beleélés is
Mérei: együttes élmény
Narratíva:
funkció, forma
mód
Történetek gyerekeknek:
"Az elbeszélés az élettapasztalatok integrálásának, a koherencia megteremtésének legfontosabb eszköze."

"A történetek struktúrát, formát adnak az egyln tudattalan vágyainak és szorongásainak, miáltal elősegítik az én fejlődését és integrációját"

"A narratívum tezsi lehetővé a gyermek számára a gondolat, a cselekvés és az érzelem elkülönülését, majd újraintegrálását azáltal, hogy a cselekedeteket a hős, és implicit módon a narrátor, gondolataival és érzelmeivel összefüggésbe helyezi."
Terápiás narratívumok referanciája
pszichoterápiás beszélgetés
gyerekkori traumák felidézése
nem a történeti igazság kibontása a fontos
cél: olyan narratíva létrehozása amit az egyén konfliktusmentesen el tud fogadni
Történelem, mint narratívum
történetírás:
annales
krónika
történelmi szöveg
A tudomány, mint narratívum
szociológia, pszichológia (paradigmatikus)
primatológia
értékek
típusok
Narratív okság
narrativum szereplőit intencionális állapotok motiválják:
vágyak
elméletek
értékek
narratív akció
választás
motivumok, indokok, de! nem okok
Full transcript