Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

aralin 10

No description
by

Ashley Derequito

on 22 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of aralin 10

ang kahalagahan ng
Entrepreneurship sa
Ekonomiya at Lipunan ARALIN 10 3.Ang mga entreprenyur ay nakahahanap ng mga makabagong paraan na mapagpahusay sa mga kasanayan.Ang mga kasanayang ito ang nakatutulong upang ang mga pamilihan, sa pamamagitan ng iba't ibang negosyo, ay maging competitive. 1. Kakayahang makipagsapalaran-Bago pumasok sa isang larangan, ang isang entreprenyur ay nararapat magsagawa ng malalimang pag-aaral at sa pagsusuri hinggil sa mga oportunidad at panganib na maaaring ng pagnenegosyo. Anu-ano ang katangiang dapat taglay ng entreprenyur? ang entrepreneurship ay isang mahirap na gawain. Kahalagahan ng Entrepreneurship
sa Ekonomiya Ang kakayahang makipagsapalaran ng mga entreprenyur ay kilala na sa France noon pa mang ika-18 siglo Sa produksyon,may isang
mahusay na pinaguunay ang
lupa,paggawa,at kapital upang
makalikaha ng produkto at
serbisyo. Kahulugan ng Entrepreneur at
Entrepreneurship Siya ang entrepreneur.Ang matagumpay na entreprenyur ay nangangailangan hindi lamang ng swerte at salapi.
Mahalaga rin sa entreprenyur ang pagiging malikhain, mapagsapalaran, at mahusay sa pagbubuo ng desisyon Ang entrepreneurship naman ay karaniwang tumutukoy sa kakayahan ng isang indibidwal na mabatid ang mga kalakal at serbisyo na kailangan ng tao at maihatid ang mga ito sa tamang panahon,tamang lugar,at tamang madla at maibenta sa tamang halaga. -ang Entrepreneur ay hango sa salitang French na "entreprende" na nangangahulugang isagawa. -Ang isang entrepreneur ay isang indibidwal na nagsasaayos, nangangasiwa,at nkikipagsapalaran sa isang negosyo. -sa kasalukuyan,ang isang entrepreneur ay isa ring innovator at developer na napagtatanto ang kahalagahan ng mga oportunidad. -kailangan ng motibasyon,kaalaman sa negosyo,at marketing skills ng isan entrepreneur upang ang mga produkto ay maging mahusay. Sa kasalukuyan,patuloy na gumaganap ng mahalagang papel ang entreprenyur sa ekonomiya,tulad ng sumusunod: Samantala,noong panahon ng Rebolusyong Industriyal sa England,ang mga Enterprenyur ay abala na sa pag nenegosyo at paglikha ng mga bagong produkto. 1.Ang mga entreprenyur ay nakalilikha ng makabagong hanapbuhay.ang milyun-milyong trabahonh nalilikha ng pagnenegosyo ay nagpapakita ng paglago ng ekonomiya. 2.Ang mga entreprenyur ang nagpapakilala ng mga bagong produkto sa pamilihan at kung gayon ay may pananagutan kung ang negosyo ay bumagsak dahil hindi tinangkilik ang produkto 4.Ang mga entreprenyur ay makapaghahatid ng mga bagong teknolohiya,industriya, at produkto sa pamilihan.Ang mga industriya na gumagamit ng bagong teknolohiya ay lumilikha ng kakaibang produkto na nagdadala ng kita sa bansa. 5.Ang entreprenyur ang nangunguna upang pagsamahin ang mga salik ng produksyon tulad ng lupa,paggawa at puhunan upang makalikha ng produkto at sa serbisyo na kailangan sa ekonomiya ng bansa. MGA KATANGIAN NG ISANG ENTREPRENYUR Maraming mga tao ang naghahangad na maging matagumpay na entreprenyur.Subalit sa kasalukuyang panahon kung saan pahirap ng pahirap na mabigyang-kasiyahan ang mga mamimili,masasabing hindi madali ang ng entreprenyur. ang pagkakaroon ng mahahalagang katangian ay nararapat upang mapagtagumpayan ang isang larangan 4.Kakayahang makapagpatupad ng mga inobasyon-ang isang entreprenyur ay hindi naikakahon ang mga pamantayan.Sa halip,siya ay tumutuklas ng mga bagong kaisipan upang maihatid ang mga ito sa mga mamimili 2.Pagnanais na makipagkompitensya-Hangad ng isang entreprenyur ang lumahok sa kompetitibong larangan upang mailapat ang mga bagong ideya. 3.Pagiging malikhain-Ang pagiging malikhain sa mga produkto at serbisyo ay bentahe ng isang entreprenyur laban sa iba 5. Kakayahang makatayo sa sariling paa-ang pagnanais na makapagsulong ng pagbabago ang nagtutulak sa isang entreprenyur upang gumawa ng sariling desisyon at isakatuparan ito. 6.Kakayahang makaangkop sa stress-kailangan niyang mapagtantong bahagi ng kanyang gawain ang stress kung kaya nararapat na wasto at akma ang pagharap dito. 7.Kakayahang gawing kasiya-siya ang trabaho-Ang isang entreprenyur ay nararapat na may sigla anuman ang kanyang ginagawa. 8.Masidhing pagsusumikap-Ang pagpupunyagi ng isang entreprenyur sa pagnenegosyo ay nakabatay sa dignidad ng kanyan gawain at husay na ipinamamalas; ang mga tamad ay walang nararating kailanman 9.Pagkakaroon ng kababaang loob-Sa kabila ng estado sa buhay, ang pagpapakumbaba ay isang katangiang dapat ipamalas ng isang entreprenyur; anumang uri ng gawain ay nararapat na buong-pusong isakatuparan. 10.Kakayahang magtiwala sa sarili-Sa kabila ng mga kabiguan,nananatiling optimistiko ang isang entreprenyur na magiging maayos din ang lahat.
Full transcript