Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Argumentoinnin keinot

No description
by

Minja Penttinen

on 26 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Argumentoinnin keinot

Argumentoinnin keinot
Argumentointi voi perustua faktoille. Faktat ovat aina tarkistettavissa erilaisista dokumenteista.
Vedotaan tunteisiin ja asenteisiin
Ennakkoluulot ja yleistykset

2000-luvun nuori ei hyödy ruotsin opiskelusta.
Vedotaan kokemuksiin
Argumentoinnin keinot
Argumentaatiota eli perustelua edeltää teesin esittäminen. Esim. Pakkoruotsi lukiossa on turhaa.


Teesi voi pitää sisällään
ennakko-oletuksia
, jotka on hyvä tiedostaa.
Mikä on ennakko-oletuksena seuraavissa väitteissä?
"Suomen Pisa-sijoitus laski jälleen."
"Suomi on edelleen Pisa-tulosten
kärkimaita."
"Lukiolaisten väsyminen pitäisi
estää."
Entäpä seuraavissa väitteissä?
Pakkoruotsista ei ole enää hyötyä
2000-luvun Suomessa.

Nuorten asenteet ruotsin opiskelua
kohtaan ovat parantuneet.

Nuorten asenteet ruotsin opiskelua
kohtaan ovat edelleen melko
kielteisiä.
Vedotaan auktoriteettiin.

Arvostettu erityisasiantun-
tija toteaa...
Vedotaan tutkimustulok-
siin ja tilastoihin.


Dokumenttien perusteella voidaan esittää esimerkiksi syy-seuraus-suhteita.
Esim. X toteaa väitöksessään, että nuor-
ten asenne ruotsin opiskelua kohtaan on huono. Tämä voi olla syynä myös
heikkoihin oppimistuloksiin.

Dokumenttien pohjalta voidaan kuvata analogisia eli rinnasteisia malleja.
Esim. Pakollisten kurssien vähentäminen
on tutkimuksen mukaan yhteydessä opiskelijan myönteisempään opiskeluasenteeseen. Tämä voisi toimia
myös ruotsin opiskelun kohdalla.
Pelottelu ja uhkailu

Jos nuorella ei ole aikaa keskittyä tärkeisiin oppiaineisiin, hän on vaarassa syrjäytyä myöhemmin!
Vastapuolen aliarviointi
Kukapa enää 2010-luvulla puolustaisi jonkin kielen vanhanaikaista,
etuoikeutettua asemaa?
Vedotaan nautintoon ja mielihyvään
Deklinaatioiden opiskelu voi olla tuskallista.
Omat ja toisten kokemukset
Minun opintojani ruotsin kurssit hidastivat eikä aikaa jäänyt riittävästi muille aineille.
Yhteiset kokemukset, yleisesti tunnetut asiat
Kaikkihan tietävät, että ruotsin opiskelu herättää kielteisiä tunteita opiskelijoissa.
Full transcript