Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentare plan managerial de dezvoltare 2014 -2019

No description
by

GORINCIOI VALERIU

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentare plan managerial de dezvoltare 2014 -2019

ŢINTE STRATEGICE
I. Optimizarea relaţiilor interpersonale, intersistemice, comunitare şi internaţionale, promovarea toleranţei si a respectului reciproc;
II. Creşterea calităţii fluxurilor de elevi şi asigurarea finalităţilor educaţionale;
III. Îmbunătăţirea standardelor de performanţă a resurselor umane şi a managementului şcolar;
http://www.civic.md/grants/24054-selectam-scoli-beneficiar-ale-proiectului-scoala-mea.html
IV. Ameliorarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informatia electronică;
V. Adaptarea ofertei de educaţionale;
VI. Reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ;

prezentarea planului managerial de dezvoltare 2014-2019
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2014-2019 s-a realizat plecând de la o analiza complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional.

S-au luat în considerare ideile la nivelul catedrelor, propunerile cadrelor didactice, elevilor şi a părinţilor, reprezentanţii comunităţii locale.

CONTEXT LEGISLATIV
1. Constituţia Republicii Moldova,
2. Legea învăţămîntului, nr. 547 din 21.07.1995
3. Proiectul Codului Educaţia al Republicii Moldova,
4. Strategia Educaţia 2020,
5. Statutul Liceului Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu ‘‘, or. Călăraşi din 24.12. 2012
6. REGULAMENTUL cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor,
7. Codul etic al Liceului Teoretic ‘‘Mihail Sadoveanu ‘‘, or. Călăraşi din 13.02.

ANALIZA

https://drive.google.com/file/d/0B4vxYSCQvQglRkExTHhZMl96WGM/edit?usp=sharing

Misiunea
• Identitate liceulu ( CINE suntem ? )
Liceul Teoretic ‘‘ M. Sadoveanu ‘‘ din oraşul Călăraşi este o instituţie de învăţămînt preuniversitar cu două limbi de instruire ( româna şi rusa ), care asigură elevilor o pregătire teoretică şi practică fundamentală , formarea unei ample culturi generale, colaborare interetnică, necesare pentru posibilitatea învăţării permanente, inserţiei sociale eficiente.
• Filozofia liceului ( CUM ne propunem să realizăm cele preconizate? )
Cooperarea, colaborarea şi parteneriatul veritabil între toţi subiecţii educaţionali ( elevi, cadre didactice, manageri şcolari şi părinţi indiferent de etnie, religie, rasă, sex, preferinţe politice) prin utilizarea celor mai moderne tehnologii educaţionale şi informaţionale.
• Scopuri fundamentale ( Ce ne propunem să realizăm cele preconizate? )

1. Asigurarea unei calităţi înalte a serviciilor educaţionale oferite elevilor, membrilor comunităţii;
2. Crea de condiţii optime pentru activitatea educaţională, ce asigură autoperfecţionarea, dezvoltarea instituţională durabilă;
3. Asigurarea unui nivel înalt al relaţiilor intepersonale (elevi, cadre didactice, manageri şcolari şi părinţi indiferent de etnie, religie, rasă, sex, preferinţe politice ), al naturii şi calităţii experienţei de învăţare, ce va asigura îmbunătăţirea culturii organizaţionale a liceului.


Ministerul Educaţiei al Republiciii Moldova
Direcţia Învăţămînt Călăraş
Liceul Teoretic ,,Mihail Sadoveanu ,, , or. Călăraşi

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
2014-2019

http://liceusadoveanu.wordpress.com


ARGUMENT
ORGANIGRAMA
https://drive.google.com/file/d/0B4vxYSCQvQglemx4UjVURXJSWDA/edit?usp=sharing
Full transcript