Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

No description
by

Hà Nhân

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Thanks for watching!! *3*
SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
NỘI DUNG TỔNG QUÁT SỨ MỆNH:
Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa
Xóa bỏ chế độ người bóc lột người
Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi bóc lột
Xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh
Biểu hiện của sứ mệnh:
TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ...
Giai cấp công nhân tiến hành xóa
bỏ chế độ tư hữu tư nhân về tư
liệu sản xuất
Xây dựng chế độ công hữu tư liệu sản xuất, nâng cao năng xuất lao động
TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ..
Giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thông trị xã hội
Đập tan chính quyền tư sản
Xây dựng chính quyền nhà nước (
nền chuyên chính vô sản
)
Đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về người dân
CÒN TRONG LĨNH VỰC XÃ HỘI...
Xóa bỏ giai cấp bóc lột
Tạo sự bình đẳng trong quan hệ người với người
(xóa bỏ giai cấp chứ không phải xóa bỏ cá nhân)
NHƯNG TẠI SAO GIAI CẤP CÔNG NHÂN LẠI CÓ SỨ MỆNH LỊCH SỬ ẤY???
do địa vị kinh tế - xã hội..
do đặc điểm chính trị xã hội..
chủ nghĩa tư bản đươc xây dựng trên nền tảng của chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất bởi vậy ở phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn tồn tại mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hội hoá ngày càng cao với quan hệ sản xuất có tính chất chiếm hữu tư nhân
Do không có tư liệu sản xuất , giai cấp công nhân phải bán sức lao động làm thuê , bị nhà tư bản bóc lột giá trị thăng dư ,bị lệ thuộc hoàn toàn vào quá trình phân phối các kết quả lao động
Giai cấp công nhân là giai cấp là giai cấp có tính tổ chức ,kỷ luật cao : điều kiện sản xuất tập trung và trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại ,cơ cấu sản xuất chặt chẽ đã tội luyện cho giai cấp công nhân đức tính đó
Giai cấp công nhân là giai cấp có bản chất quốc tế : giai cấp công nhân ở các nước tư bản nói chung đều có địa vị kinh tế xã hội giống nhau. Vì vậy họ có chung mục tiêu là xoá bỏ chế độ áp bức , bóc lột của chủ nghĩa tư bản,xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa không còn tình trạng người bóc lột người
Nhưng tất cả các luận điểm trên chỉ để chứng minh duy nhất một điều: giai cấp công nhân mới chính là giai cấp mang sứ mệnh lịch sử và sứ mệnh lịch sử ấy chỉ mất đi khi xã hội không còn giai cấp tức là khi chủ nghĩa cộng sản đã thành công trên phạm vi thế giới !.
Full transcript