Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Македонски ора и нивна поделба

No description
by

Marijana A.

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Македонски ора и нивна поделба

Македонски
ора и
нивна
поделба Според намената македонските ора можат да бидат соборски и обредни. Обредни ора Машка поворка
(игри под маски) Женска поворка Свадбен циклус
Машки ора Мешани ора Женски ора вие ора симболизираат заедништво, единство и еднаквост помеѓу мажот и жената. Во овие ора начинот
на држење најчесто е за раце
и шамивче. Во народниот календар, дванаесетте дена од Божиќ до Водици се нарекуваат некрстени денови, период кога во природата дејствуваат опасности против кои народот изведувал магиска заштита, обредни игри и поворки од маскирани или немаскирани машки групи. Водици е голем христијански празник, ден на покрстувањето на Исус Христос и важен празник во народниот календар со кој се завршува периодот на некрстени денови. Лазарици се женски обредни поворки кои се изведуваат на лазарова сабота. Со лазарувањето се наговестува пролетта. Македонската свадбена церемонија не можела да биде изведена без сведоците, кумот и старосватот. Обичајот бил кога во есен, кога се правеле сведбите, веднаш штом ќе запееле зурлите и тапаните
кумот да го изведе „Кумовото оро“,
сватот „Сватовското оро“, а потоа и „Свекрвиното“, „Зетовското“, „Невестинското“ и др. вие ора често пати ја покажуваат борбеноста, зедништвото/индивидуалноста преку надигрување. Начинот
на држење кај овие ора може
да биде за рака, рамо, појас
или крлук (овчарски стап). Соборски ора За време на разни
празници Македонците
се собирале на сред село, на мегдан или на ливадите пред манастирските порти, на собор. Таму го покажувале
своето мајсторство во
играње, свирење и
пеење. Соборските ора се делат на: машки ора, женски ора и мешани ора. Во оваа група се
вбројуваат следниве
ора: Тоска, Чучук,
Поступано, Копачка,
Калајџиско,
Комитско и други. Преку овие ора се претставува добрината, елегантноста и скромноста на македонската
жена и девојка. Начинот на
држење најчесто е за раце, шамивче и малите прсти. Во оваа група спаѓаат ората: Женско крстено,
Беровка, Кочанско, Тресеница, Женско чамче и др. Во оваа група
спаѓаат ората:
Ситна лиса, Лисолај,
Сирто, Велгошко,
Џангурица,
Повратено и др. Обредните
ора и песи се зна-
чајни во религискиот
и општествениот
живот на поединецот
и заедницата, за
нивна благосостојба,
здравје, плод-
ност... Во оваа група спаѓаат: Машка поворка (игри под маски), Женска поворка и Свадбен циклус. Во овие ора
спаѓаат: Џамалари,
Василичари,
Суроваскари, Бабари,
Ешкари, Мечкари,
Русалии и др. Во оваа група на ора спаѓаат: Водичарски, Лазарски,Ѓурѓовденски, Додолски и др.
Full transcript