Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sitüasyonist Enternasyonel

No description
by

Merve Gümüş

on 17 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sitüasyonist Enternasyonel

Sitüasyonist Enternasyonel
Nedir bu Sitüasyonizm?
Bu dönemde devrimci kuramı sahiplenen kitleler doğal bir birlik oluşturarak aynı talebi dile getirdi; değişim!
S.E VE 68 HAREKETİ
"Öncelikle, dünyayı değiştirmek gerektiği görüşündeyiz. İçinde kendimizi sıkışmış hissettiğimiz hayatta ve toplumda olanaklı en özgürleştirici değişimi arzuluyoruz. Bu değişimin uygun eylemlerle olduğunu biliyoruz. Bizim işimiz tam olarak belli eylem araçlarını kullanmak ve yenilerini keşfetmektir. Bu yeni araçlar kültür ve gelenek alanlarında daha rahat fark edilebilir olmakla birlikte, bütün devrimci değişimlerle etkileşim içinde kullanılacaktır."
(Artun, 2010, s. 279)
Onları çevreleyen gelişmekte olan kapitalist dünyayı büyük ölçüde eleştiriyorlardı ve tüketim mallarının promosyonuna ve bu ürünlerin vaat ettiği “yüksek hayat standardına” karşı ciddi bir hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Ana karakterlerden biri olan Guy Debord insanlar arasındaki ilişkilere hükmeden ve toplumumuzu onun müşterilerinden biri haline getiren günlük hayat gösterisinin yerine geçen “Gösteri Toplumu” kavramını türetti. (Debord, Sitüasyonist Enternasyonal, 2010)
Sitüasyonist Enternasyonal'in 1957’te “International Movement for an Imaginative Bauhaus”, “The Lettrist International” ve “The London Psychogeographic Society” olarak adlandırılan birkaç grubun birleşmesiyle oluşan politik ve sanatsal yönü olan bir grup olarak tanımlanır.
Debord Gösteri Toplumu kitabında modern üretim koşullarının hakim olduğu toplumların tüm yaşamı devasa bir gösteri birikimi olarak göründüğünden bahseder. Ona göre; dolaysızca yaşanmış her şey yerini bir temsile bırakarak uzaklaşmıştır.
Ruhu itibarıyla her zaman muhalif bir kimliği olan bu avangard akım, üyelerinin birer birer meşhur olup muhalif kimliklerinin muğlaklaşması sonucu kurucusu Guy Debord tarafından 1971 yılında feshedilmiştir.
Sitüasyonist Enternasyonel
Paris merkezli bu akım Sürrealizm, DaDa, Letrizm ve anarşizmden izler taşır. İçinde ciddi bir muhalif damar barındıran bu akımın yaratıcıları Marx ve George Lucas'tan etkilenmiştir.
Yasaklamak Yasaktır!
sous les pavés, la plage
Situasyonizm, 50'lerin sonlarında şekillenmeye başlamış, 68'in bereketli topraklarında yeşermiş, 70'lerin başında ise etkisini kaybetmiş bir akım
1957 yılında çeşitli avangard grupların birleşmesiyle doğan hareket. siyasi kaygı taşıyan grup kendini, yazdığı metinler ve yaptığı eylemlerle ifade etti. toplumda siyasi farkındalık yaratma gayesi güden, burjuva ahlakına ve kültürüne karşı çıkan grubun en dikkat çekici eylemlerinden biri 24 nisan 1964 tarihinde gerçekleşti. içinde asger jorn’un da bulunduğu sanatçı grubu kopenhag kentinin simgesi olan küçük deniz kızı heykelinin kafasını koparttı. provokatif bir tavırla halkı sarsmak için yapılan bu eylemin ardından heykelin kafası hiçbir zaman bulunamadı ve yenisi yapılarak monte edildi.
S.E'lerin ağır teorik birikimlerin adamları olmadığı dönemi için de bugün için de genel kabul gören bir gerçekliktir. McKenzie Wark'ın "Kaldırım Taşlarının Altında Kumsal Var!" kitabında da dediği gibi onlar "düşe kalka ilerleyen teorinin ve deneylerle, başarısızlıklarla dolu bir eylem tarihinin" sonucu bir gruptur. Buna rağmen içinde bulunduğu çağda da bugün için de söylenecek ortak şey ilham verici olduklarıdır. Sitüasyonist Enternasyonal tüm dünyada aktivist, sanatçı ve teorisyenleri etkilemeye devam etmektedir. Söz konusu kitapta McKenzie, Sitüasyonizmin zamana ve mekâna sıkışmış, arşive kaldırılmış nadide bir eser değil, dört dörtlük bir yaratıcı teori ve eylem rehberi olduğunu savunur.
Guy DEBORD
Guy Debord Sitüasyonistlerin amacını "ana fikrimiz durumların inşa edilmesidir" diye ifade ediyor. Hayatın anlık ambiyanslarının somut bir şekilde inşa edilmesi ve onların daha üstün bir tutkusal niteliğe dönüştürülmesinden bahsederek, sürekli olarak etkileşim içerisinde olan iki bileşenin karmaşık unsurlarına dayalı sistematik bir müdahale geliştirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Hayatın maddi çevresi ve ona yol açan ve onu radikal bir şekilde değiştiren hareket tarzlarının inşasına işaret ediyor.
GUY DEBORD
VE
GÖSTERİ TOPLUMU
GUY DEBORD
1957 yılında Sitüasyonist Enternasyonel'in kurucusu olan Guy Debord 1931 yılında doğmuştur. Paris Üniversitesinde Hukuk eğitimi alırken okulunu yarıda bırakarak sanat çalışmalarına ağırlık vermiştir. Sinema çalışmaları arasında Gösteri Toplumu ve otobiyografik içerikli In Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni" yer alır. Debord'un düşüncelerinde Karl Marx ve George Lukas'ın açık etkisi görünür. Alkol bağımlısı olan Debord 1994 tarihinin 30 Kasım'ında kalbine ateşlediği silahla kendini öldürmüştür.

Guy Debord'un en tanınmış kuramsal eseridir. “Gösteri Toplumu”, sitüasyonist akımın öncüsü olarak kabul edilen bir kişinin elinden çıkmış olan en önemli metinlerden birisidir. Kitap Ayrıntı Yayınları tarafından dilimize kazandırılmış, aynı zamanda, 1973 senesinde bizzat Guy Debord tarafından filme de alınmıştır. Guy Debord bu kitabında; kapitalizmle şekillenen tüketim ilişkilerinin ülke ve ideoloji ayırt etmeksizin bir gösteri biçimi yarattığı ve bu durumun kaçınılmaz olarak dünyanın tek bir pazar oluşuyla sonuçlanacağı iddia etmektedir. Tezini, yoğun gösteri (liberal yönetimlerde) yaygın gösteri (Totaliter rejimlerde) olarak ikiye ayıran Debord, yoğun gösterinin toplumun ufak bir kesimini, yaygın gösterinin ise toplumun büyük bölümünü etkisini altına alacağını ileri sürer. 1988 yılında yayımlanan "Comments on the Society of the Spectacle" adlı eserinde "gösterinin" son derece güçlü bir hale geldiğini ve buna direnişin mümkün olmadığını yazar.
Gösteri Toplumu


Michele Bernstein


Asger Jorn

Walter Olmo


Sitüasyonizm'in Diğer Kurucu Üyeleri
Guiseppe P. Gallizio, Piero Simondo, Elena Verrone, Michele Bernstein, Guy Debord, Walter Olmo Asger Jorn,
[Enternasyonalistlerin Enternasyonal Federasyonu]
Bir araya gelme amaçlarını; Milli kimlik ve milliyetçilik
ile olan bağlardan tamamen arınmış bireyler olarak, Dünya'da gerçekten neler olduğuna dair en doğru betimlemeyi yapmak olarak tanımlarlar. Bunu dışavurumcu bir şekilde yapacaklardır
Mevcut Politika ve Sanat Biçimlerinin tamamı reddedilmelidir ve ikisi de yeniden keşfedilmelidir. Bunun için Herşeye yeniden başlamalı ve bu birbirlerini düşünsel bağlamda zenginleştirecek ve güçlendirecek, birleşik bir projede yapılmalıdır

Varlığı boyunca SE'nin üye sayısı ortalama 10-20 arasında değişti. Toplamda 16 ülkeden 63 erkek ve 7 kadın, değişik zamanlarda SE üyesi oldular. Yarısından çoğu değişik zamanlarda kovuldu, diğerlerinin çoğu da istifa etti. SE'nin son konferansı 1969'da düzenlendi. 1972'de resmi olarak dağıldıklarında, yalnızca iki üye kalmıştı, Guy Debord ve Gianfranco Sanguinetti.
Giuseppe Pinot-Gallizio
Ralph Rumney
Piero Simondo
Elena Verrone
Pavel 183
Rusya'nın Banksy'si olarak anılan Rus sokak sanatçısı Pavel (Pasha) 183 henüz 29 yaşındayken intihar ederek hayatına son verdi. Ölümünden önce Pavel 183 hakkında pek fazla şey bilinmiyordu. Anonim kalmasının nedeni Banksy'ninki gibi kişisel bir tercih değil, bir bakıma ölüm kalım meselesiydi. Ölümünün ardından Moskova gazetelerinde gerçek adının Pavel A. Pukhov olduğu yazıldı. Bir graffiti sanatçısından çok daha fazlası olan Pavel, Moskova sokaklarını tam on beş yıl boyunca arşınlarken, Rusya'da "sitüasyonizm"i yeniden canlandırabilme umuduyla pek çok duvar resmi ve enstalasyon yarattı.
Gösteri Toplumu
Ona göre Rusya'da sitüasyonizm Ekim Devrimi ile başlamıştı ve sitüasyonizm demek de, "sokağın devrim sanatı" demekti. Rusya'yı resmetmeye ve yazmaya başlayarak, Vladimir Mayakovski ve Sergey Yesenin gibi büyük Rus şairlerini ve aynı dönemin ressamlarını onurlandırıyordu. Pavel politik bir sanatçı olduğu iddialarını reddetmesine karşın, yaptığı pek çok iş politik konular içeriyor ve günümüz Rusya'sındaki toplumsal sorunlar karşısında, bir anlamda halkın tepkisini yansıtıyordu.
Full transcript