Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AĞ TEMELLERİ

No description
by

İpek Karaboğa

on 25 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AĞ TEMELLERİ

AĞ İLETİŞİMİ

AĞ BAĞLANTI TİPLERİ
AĞ TOPOLOJİLERİ
AĞ TEMELLERİ
Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli
kavramları arasındadır.
1. Paralel İletişim
Paralel veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı anda gönderilmesidir. Paralel veri iletiminde gönderilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı bulunur.
2. Seri İletişim
Seri veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı hat üzerinden ard arda gönderilmesidir. Bilgisayar ağlarında kullanılan iletişim seri iletişimdir.
1. Yol (Bus) Topolojisi
Topoloji bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel bir terimdir.

Bütün terminaller tek bir doğrusal kablo ile birbirlerine bağlanmışlardır.
2. Yıldız (Star) Topolojisi

Yıldız topolojisinde her bilgisayar ağ iletişiminin
gerçekleşmesi için merkezi birim dediğimiz cihazlara bağlanır.
3. Ağaç (Tree) Topolojisi

Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir.
4. Halka (Ring) Topolojisi

Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlandığı topoloji çeşididir.
Ağ bağlantı tipleri kablolu ve kablosuz olmak üzere iki çeşittir.

1. Kablolu Bağlantı
Kablosuz bağlantı kablolu iletişime alternatif olarak uygulanan RF (Radyo Frekansı) teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan esnek bir iletişim şeklidir.
Kablolu bağlantı, ağdaki cihazların birbirlerine kablo vasıtası ile bağlandıkları yapıdır.
2. Kablosuz Bağlantı
AĞ TASARIMI
AĞ ÇEŞİTLERİ
Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapıdır.
1. Yerel Alan Ağları (LAN)

Belli sayıdaki bilgisayarın belirli bir alanda oluşturdukları ağ çeşididir.
2. Geniş Alan Ağları (WAN)

Ağdaki kullanıcı sayısının artması ve ağın alan bakımından genişlemesi sonucunda ortaya çıkan ağ tipine geniş alan ağı denilmektedir.
3. Özel Sanal Ağlar (VPN)

Özel sanal ağlar ile internet gibi halka açık ağlar üzerinden güvenli bir şekilde kullanıcıların kendi kurum kaynaklarına erişmeleri sağlanmaktadır.
AĞ CİHAZLARI
Ağ cihazları bilgisayar veya benzeri sayısal sistemlerin birbirleriyle karşılıklı çalışmalarını, iletişim yapmalarını sağlayan ara cihazlardır.
1. Ağ Arabirim Kartı
Bilgisayarların ve diğer cihazların bir ağa bağlanmasını sağlayan donanımlara ağ arabirim kartı denir.
2. Anahtar / Dağıtıcı

Anahtar (Switch) ağ sistemlerinde, ağ içindeki aygıtların ortak kullanım veya paylaşım için birbirine bağlanmasını sağlayan ve diğer bilgisayarlardan gelen verileri filtreleyerek sadece ilgili bilgisayara gönderen cihazdır.
3. Yönlendirici
Yönlendirici (router) temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN-LAN yada LAN-WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.
4. Modem

Bilgisayarınızın telefon hatlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlar. Standart telefon hatlarında sadece ses transferi yapılabilir.
> ‘Dial Up’ modemler

- Dahil (ınternal) Modemler
- Haricvi (enternal) Modemler
> ADSL Modemler
- Ethernet Modemler
- USB Modemler
- PCI Modemler
- Kablosuz Modemler
> VDS Modemler
5. Erişim Noktası

Bilgisayarların ve aygıtların kablolu ağa kablosuz olarak bağlanmasını sağlar.
6. Tekrarlayıcı
Çeşitli sebeplerle zayıflamış olan sinyali kuvvetlendirerek ağa geri gönderen aktif ağ cihazıdır. Tekrarlayıcıların sık kullanıldığı ortamlar kablolu ortamların aksine kablosuz ortamlardır.
INTRANET - EXTRANET
Intranet (iç ağ) bir şirketin çalışanlar arasında iş süreçlerini düzenlemek, iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış bilgi paylaşımı sunan dâhilî, özel ağdır.
Extranet (dış ağ) ise buna benzer olmakla birlikte
müşteriler, iş ortakları veya şirket dışından herhangi
birileri tarafından erişilebilir olma özelliğine sahiptir.
AĞ OLUŞTURMA MODELLERİ
1. Veri Haberleşmede Katman Kullanımı
2. OSI Modeli
- Uygulama katmanı (application layer)

- Sunuş katmanı (presentation layer)

- Oturum katmanı (session layer)
- Ulaşım katmanı (transport layer)
- Ağ katmanı (network layer)

- Veri bağı katmanı (data link layer)

- Fiziksel katman (physical layer)

3. TCP/IP Modeli
- Uygulama katmanı (application layer)
- IIetim katmanı (transport layer)

- Internet katmanı (internet layer)
- Ağ giriş katmanı ( network access layer)
Full transcript