Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poslovna etika

No description
by

Barbara Pisker

on 3 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poslovna etika


"Moralna etika je prijeko potrebna svima koji nastoje ostvariti uspješnu karijeru"
Ciceron (De oficiis)
Poslovna etika
Prema podacima HGK na 20.09.2012. u RH aktivnih je
183.666
poslovnih subjekata, 695 potpisnica kodeksa etike u poslovanju, što čini
0,41%.

Temeljni cilj poslovne etike
je:
kritičko preispitivanje postojećeg morala, normi i ciljeva u gospodarstvu i
pronalaženja normi dobroga gospodarenja.

Bavi se elementima moralnosti vezanim uz sfere ekonomije, gospodarstva i poslovanja:
- općom teorijom ekonomske pravednosti
- moralnim problemima vezanim uz korporacijsko djelovanje
- proučavanjem konkretnih etičkih slučajeva i kodeksa
- opisuje, objašnjava i propisuje načine djelovanja.
Nužnost morala i potreba za etikom u poslovanju
ETIKA U PODUZETNIČKOM POSLOVANJU
Stručna radionica u okviru projekta
"Veliki koraci malih poduzetnika",
Požega, 3.11.2015.


(grč. ethos - običaj, ćud; eethos - karakter)
ETIKA
-
LJUDSKO TRAGANJE
(KOJE NADILAZI OKVIRE AKADEMSKE DISCIPLINE)
ZA RAZLIKOM IZMEĐU DOBRA I ZLA
(Moralne odluke i sudovi su naša svakodnevica)
- PREDMET JE ETIKE
MORAL
(skup osnovnih pravila ili načina ponašanja koje određeno društvo drži dopustivim i dobrim)
- PREDMET SU ETIKE MORALNA OBILJEŽJA ČOVJEKOVA DJELOVANJA I NJEGOVE OSOBNOSTI -
MORALNA FILOZOFIJA
- ETIKA SE ČESTO NAZIVA
PRAKTIČNOM FILOZOFSKOM DISCIPLINOM
(što trebam učiniti?, kakav bih bio čovjek kad bi učinio to i to?)
-
UKUPNOST NAČELA NORMI I PRAVILA
o ponašanju ljudi što ih uspostavlja neka zajednica za svoje članove i kojima se moralno prosuđuje njihovo ponašanje.
Povijesni razvoj Poslovne etike
-do
60-tih godina 20. st.
pojmovi kao što su moral ili društvena odgovornost rijetko se spominju. U tom razdoblju jedino su
katolička crkvena učilišta temeljem socijalnih enciklika
počela nuditi kolegije “socijalne etike” i time su
postavljeni temelji poslovne etike (papa Lav XIII: “Rerum novarum”, 1891.)
-60-tih godina 20. st. postepeno se pojavljuju društvene i
etičke teme u poslovanju
, kao što su
građanska prava, problem okoliša, sigurnost radnog mjesta i pitanja vezana uz potrošače
-70-tih godina 20. stoljeća poslovna etika polako ulazi u sveučilišta i do 1980-tih mnoga sveučilišta na tlu SAD-a dobivaju
izborne kolegije poslovne etike
-od 1980-1985.
poslovna se etika u potpunosti konsolidira
s nizom udruga, časopisa, redovitih konferencija i niza publikacija
- od 1985-1995. poslovna etika ulazi u korporacije i razvijaju se
etički kodeksi
struka, korporacija i firmi.
- od 1995 – naovamo poslovna se etika značajno širi na
područje međunarodnog poslovanja i raspravlja globalne teme
kao što su radna politika i globalizacija, ekološki problemi i globalizacija, podmićivanje, uporaba dječje radne snage i sl
- 1995 – 2015. u samom središtu interesa javnosti, Postavilo se pitanje može li se
utjecati na jačanje utjecaja etike u poslovanju.
Minimalistička etika M. Friedmana u sintagmi "jedina društvena odgovornost je ostvarivanje profita"


zamjenjena je realističnom etikom R.E.Freemana u sintagmi
"ODGOVORNOST POSLOVANJA JE ODGOVORNOST ZA SVE INTERESNE DIONIKE!!!"
Dugoročno ostvarivanje vrijednosti
omogućuje dugoročnu ekonomsku vrijednost i brigu za druge vrijednosti (zakonske, moralne, društvene, kulturne, filantropne).

Being nice pays!

iDEJE ZA DJEČJE RADIONICE:

- potraga za zlatnim pravilom!!!
- definiranje pravila ponašanja!!!
- potraga za pozitivnim primjerom, osobom cvrčak/kalimero tjedna?
- situacijske igre - odabir pravilnog rješenja problema
- izrada etičkog kodeksa u suradnji sa svim interesnim dionicima vrtića
- kalkulator ekološki otisak
- EnU eksperiment
- anketni upitnik bonton
- obilježavanje prigodnih datuma (DOP-Dan planeta Zemlje, Dan voda, Dan starjih osoba)
- edukativni crtići (Pinokio, Kalimero, Lorax)
- crteži - primjer lijepog ponašanja
- pjesmice (Kad se male ruke slože)
- dječji filmovi (Vlak u snijegu, Družba Pere Kvržice)
- čitanje i primjena dječjeg bontona u svakodnevnim aktivnostima
- posjete različitim institucijama u gradu - Tekija, Komunalac, Dom za starije
“Najbolji kodeksi su oni koji opisuju način na koji se svi u poduzeću već ponašaju i osjećaju.
Najgori su oni u kojima viši izvršni dužnosnici u poduzeću/instituciji/organizaciji određuju popis načela, osobito ako oni sami “jedno govore a drugo rade”.”
Robert Solomon

Društveno odgovorno poslovanje
Koncept prema kojemu poduzeća/insitucije/organizacije dobrovoljno integriraju brigu za društvena pitanja i zaštitu okoliša u svoje poslovne aktivnosti i odnose s vlasnicima, dioničarima, zaposlenicima, potrošačima, dobavljačima, vladom, medijima i širom javnošću.
“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu”(M. Gandhi)

Struktura radionice
1. Poslovna etika:

pojam, razvoj, značaj,
PE u poslovnoj praksi - analiza Etičkih kodeksa
2. Društveno odgovorno poslovanje:
pojam, značaj, temeljni elementi/sastavnice,
DOP u poslovnoj praksi - Footprint calculator
3. Poslovni bonton:
anketni upitnik
pojam, značaj, osnovna pravila PB
Etički kodeks u primjeni
Zadatak:
usporedba Etičkih kodeksa u 2 grupe:
1. Dječji vrtići
2. Osnove škole
Ekološki otisak
Poslovni bonton
Područja Društveno odgovornog poslovanja

1. Ekonomska održivost
2. Predanost strategijskog primjeni DOP-a
3. Radna oklina
4. Zaštita okoliša
5. Tržišni odnosi
6. Investicije u zajednicu
1. Aktivnost: anketni upitnik
BONTON
Zahvaljujem na sudjelovanju

Pitanja, komentari, sugestije...

kontakt: bpisker@gmali.com
098/632 002
Full transcript