Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fidan Nil Ayyıldız

No description
by

Furkan Sahin

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fidan Nil Ayyıldız

Kurum içi İletişim
Kurumsal İletişim
Araştırılan
Şirketler

Sonuç
Araştırma ve Özellikleri
Telephone
Email Address
City, State
.
.
Kurumsal İletişim:
Kurum İçi İletişimin Amaçları ve Önemi
Sanayi devrimi sonrası başlayan bireysel atölyelerden, büyük ölçekli fabrika ve kurumlara geçiş, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler ile ivme kazanarak globalleşme sürecini tetiklemiş ve pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir.

Dolayısıyla kurumlar/işletmeler kendilerini, çevrelerinden soyutlayamaz hale gelmişler, bu da beraberinde kurumların sürekli bir iletişim çabası içerisinde olmalarını gerektirmiştir.

Zamanla, müşteri odaklılık, stratejik süreç yönetimi, verimlilik gibi kavramların da ortaya çıkmasıyla var olan iletişim uygulamaları yetersiz hale gelmiş ve yeni bir iletişim gücü olarak kurumsal iletişime ihtiyaç duyulmuştur.
Yönetimsel İletişim

Pazarlama İletişimi

Örgütsel İletişim
Kurumsal İletişimin Üç İşlevsel Alanı
Work Experience
PLATFORMS
Social
SOCIAL
SEO
CMS
FARKLI YAPILARDA KURUM İÇİ İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KURUMSAL İLETİŞİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Fidan Nil Ayyıldız 0902.02014
KURUMSAL İLETİŞİM SÜRECİNDE KURUM İÇİ İLETİŞİM
Kurumsal İletişimin Amaçları
Kurumsal iletişim kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim çalışmaları için bir çatı oluşturmaktadır. Hedef kitlenin doğru ve ayrıntılı belirlenmesi kurumun çeşitli kurumsal iletişim araçları ile onlara ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal iletişimin amaçlarını iki ayrı bağlamda ele almak gerekmektedir. Bunlar kurum açısından izlenen amaçlar ve toplumsal açıdan izlenen amaçlar olarak sınıflandırılabilir.
Kurum İçi İletişim
İşletmenin yapısı ve benimsediği anlayışla, kurum içi iletişim sistemi arasında belirgin bir ilişki olup, az sayıda çalışanın olduğu küçük veya geleneksel işletmelerde çalışanlarla iletişim basit ve daha çok yüz yüze niteliktedir. İşletmeler büyüdükçe iletişim sistemi de genişlemekte, büyümektedir.

Kurum içi iletişimin verimlilik ve imaja etkisi, iletişimsizliğin çatışma ve strese yol açarak ekonomik kayba dönüşmesi, kurumların bu konulara duyarlılığının ve dikkatinin yönelmesinin temel nedeni olmaktadır.

Kurum Dışı İletişim
Müşteri artık kurumun yaptığı sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmekte, şirketin başa çıkamadığı bir kriz ise şirkete derin yaralar bırakmakta ve imaj kaybı yaşatmaktadır.

Bu nedenle şirketler kurum içindeki iletişim departmanlarına daha da önem verip kurumun başarılı bir imaja sahip olması için çabalamaktadırlar.
İletişim teknolojisindeki gelişmeler, kurumların iletişim yöntemlerine hızla uyumlanırken, endüstriyel ilişkilerin etkisini yitirmesiyle bireylerle iletişim önem kazanmakta, böylece kurum içi iletişim, kurumsal iletişim stratejisinin temel taşı haline dönüşmektedir. İnternetin hızla yaygınlaşması, intraneti kurum içi iletişimin hızlı ve etkili yöntemi haline getirmektedir
Kurum İçi İletişim
Biçimsel İletişim
Biçimsel iletişim, kurumun örgütsel yapısı doğrultusunda oluşan iletişim sistemi olarak tanımlanmaktadır ve her türlü resmi yazı, talimat, raporlama vb. kapsamaktadır.
İnformal İletişim
Biçimsel olmayan iletişim sistemi, kurum üyeleri arasındaki kişisel yakınlık ve etkileşimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Genellikle söylenti veya dedikodu terimleriyle anılan biçimsel olmayan iletişim kanalları, her zaman kurumsal amaçların gerçekleşmesine hizmet etmemektedir.
Kurum İçi İletişim Araçları
Full transcript