Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kaynak

No description
by

Merve Gül Topçuoğlu

on 25 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kaynak

Toz Altı Kaynağı
Elektrikli Direnç Kaynağı
Gazaltı Kaynağı
Oksi-Asetilen Kaynağı
Enerji Isşın Kaynakları 
Elektrik Ark Kaynakları
KAYNAK
Aslıhan Özkan
Gökçe Bulut
Merve Gül Topçuoğlu
Nalmes Yavuz

-Kaynak Nedir?

-Kaynak Yöntemleri

-Avantajları/Dezavantajları

-Kaynak Uygulama Alanları
-Birbiri ile aynı veya benzer alaşımlı parçaları,malzemeleri veya erime sıcaklıkları birbirine yakın metalleri birleştirmede kullanılan bir yöntemdir.

-Parçalar ya eritilerek ya da basınç altında bırakılarak işlem yapılır.

-Kaynak sadece metal üzerinde değil aynı zamanda termoplastiklerde de uygulanmaktadır.

-Genellikle çalışma parçalarının kaynak yapılacak kısmı eritilir ve bu kısma dolgu malzemesi eklenir, daha sonra ek yeri soğutularak sertleşmesi sağlanır.
KAYNAK NEDIR?
-Bazı hallerde ısı ile birleştirme işlemi basınç altında yapılır.

-Kaynak sökülemeyen bir birleştirme işlemidir.

-Çelik içerisinde bulunan Karbon (C) oranına göre kaynaklanabilme özellikleri değişkenlik gösterir.

*Karbon oranı 0,22% den küçük ise çok rahat kaynak yapılabilir.

*Karbon oranı ≥0,8% den büyük ise kalitesizlik veya kaynak yapılamama durumu kendisini gösterir.
-Karbon oranı yüksek imalat çeliklerinde kaynak yapmaya başlamadan önce mutlaka ön ısıtma yapılmalı ve kaynaktan sonra kesinlikle tavlanmaları gerekmektedir.

-Eğer yapılmazsa parça kırılganlık özelliği taşıyacağından büyük sorunlara yol açabilir.

-Tavlama: Çeliklerin ısıtılıp tekrar soğutularak malzeme kırılganlığını düşürme işlemidir.
- Elektrik ark kaynağı
- Gazaltı kaynağı
- Tozaltı kaynağı
- Elektrik direnç kaynağı
- Oksi-Asetilen kaynağı
- Enerji ışın kaynakları
- Katı hal kaynak yöntemleri
KAYNAK YÖNTEMLERİI
-Örtü kaplı bir elektrot ile iş parçası arasında elektrik arkı oluşturarak yapılan kaynak şeklidir.

-Doğru akım ve alternatif akım kullanılabilir.

-Elektrot ergime sıcaklıklara kadar getirilir ve eriyerek tükenir.

-Cüruf oluşumu fazladır.

-Sahip olduğu avantajlar nedeniyle metal birleştirmede en çok kullanılan yöntemdir.

-Kullanılacak elektrot, iş parçasına uygun olarak seçilir.
-Açık ve kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

-Diğer kaynak yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda kaynak yapma imkanı sağlar.

-Kaynak ekipmanları hafif olduğundan taşınması kolaydır.
Avantajları
-Metal yığma hızı ve verimliliği pek çok ark kaynağına göre oldukça düşüktür.

-Elektrotların tükenmesi kaynak işlemini kesintiye uğratır.

-Sürekli olarak cüruf temizliği gerekir.
-Kaynak yerinin bir gaz atmosferiyle korunması sonucu yapılan ark kaynağına gazaltı ya da koruyucu gaz kaynağı adı verilir.

-Kaynak için gerekli ısı, tükenen bir elektrod ile iş parçası arasında oluşan ark sayesinde ortaya çıkar.

-Elektrod, kaynak banyosu, ark ve iş parçasının kaynağa yakın bölgeleri, atmosferin zararlı etkilerinden kaynak torcundan gelen gaz veya karışım gazlar tarafından korunur.
-Gaz, kaynak bölgesini tam olarak koruyabilmelidir, aksi taktirde çok küçük bir hava girişi dahi kaynak metalinde hataya neden olur.

-Başlıca türleri MIG-MAG ve WIG (TIG) gazaltı kaynak teknikleridir. 

-MIG (Metal Inert Gas) kaynak tekniğinde koruyucu gaz olarak Argon ve Helyum gibi soy gazlar kullanılır.

-MAG (Metal Active Gas) tekniklerinde ise koruyucu gaz olarak aktif bir gaz olan Karbondioksit kullanılır.

-Diğerlerine göre nispeten daha az kullanılan WIG tekniğinin diğerlerinden farkı erimeyen Wolfram (Tungsten) elektrod kullanılmasıdır.
1. Kaynak yönü
2. Torç
3. Kaynak teli
4. Koruyucu gaz
5. Kaynak banyosu
6. Kaynak dikişi
7. İş parçası
-Cüruf oluşmadığı için örtülü elektrotlardaki gibi her paso sonrası cüruf temizliği işlemi yoktur.

-Temiz ve hızlı bir işlemdir.

-Örtülü elektroda göre daha düzgün ve daha iyi sonuç verir.

-Hem yarı otomatik hem tam otomatik sistemlerde kullanıma uygundur.

-Kesintisiz iş akışı sağlar.
Avantajları
-Elektrod ark kaynağı ekipmanlarına göre daha karmaşık, daha pahalı ve taşınması daha zordur.

-Sertleşme özelliği olan çeliklerde çatlamaya meyillidir.

-Açık alanda kullanıma uygun değildir.
Dezavantajları
-Toz altı kaynağı, kaynak için gerekli ısının, tükenen elektrod (veya elektrodlar) ile iş parçası arasında oluşan ark (veya arklar) sayesinde ortaya çıktığı bir ark kaynak yöntemidir.

-Toz altı kaynağında elektrik arktan ve ergimiş metal ile ergimiş cüruftan oluşan kaynak banyosundan geçer.

-Koruyucu görevi yapan kaynak tozu kaynak banyosu ile reaksiyona girerek kaynak metalini deokside eder.
-Toz altı kaynağı otomatik bir kaynak yöntemidir. Bazı toz altı kaynak uygulamalarında iki veya daha fazla elektrod aynı anda kaynak ağzına sürülebilir.

-Elektrodlar yan yana kaynak banyosuna sürülebilir veya kaynak banyolarının birbirinden bağımsız katılaşmasını sağlayacak kadar uzaklıkta, arka arkaya sürülerek yüksek kaynak hızı ve yüksek metal yığma hızına ulaşılabilir.
-Yüksek kaynak yapma ve metal yığma hızına sahiptir.

-Hata oranı düşüktür.

-Sıçrama yoktur, yüksek güvenlik sağlanır.

-Kapalı-açık alanlarda kullanıma uygundur.
-Nem almaya eğilimlidir.

-Cüruf temizliği gerektirir.

-Her türlü metal ve alaşıma uygun değildir.
Dezavantajları
Avantajları
-Direnç kaynağı, metallerin üzerinden geçen akıma karşı gösterdiği dirençle ısı üretmesi esası ile iki veya daha fazla metal yüzey arasında yapılan kaynak yöntemidir.

-Metalden geçen yüksek akım (1000 - 100.000 A.) nedeni ile kaynak bölgesinde küçük bir eriyik metal havuzu oluşur.

-Genelde direnç kaynağı yöntemleri verimli ve az kirlilik yaratan yöntemlerdir, fakat uygulamaları sınırlı ve ekipmanları oldukça pahalıdır.
*Direnç Nokta Kaynağı
(en yaygın yöntem)
*Direnç Dikiş Kaynağı
*Direnç Kabartı Kaynağı
Elektrikli Direnç Kaynağı Çesşitleri
-İlave metal, koruyucu gaz ve dekapana genellikle ihtiyaç olmaması

-Kaynak işleminin yüksek bir üretim hızıyla gerçekleşmesi.

-Yöntemin otomasyona elverişli olması
-Yöntemin ilk yatırım maliyeti yüksektir.

-Yöntem kalın parçaların kaynağına elverişli değildir.
Avantajları
Dezavantajları
-En eski ve en çok yönlü kaynak yöntemlerinden biridir.

-Çağımız koşulları gereği oksi asetilen kaynağı fabrikalar ve büyük şirketler tarafından pek fazla tercih edilmemektedir.

-Popülerliği azalmış olsa da hala yaygın olarak, boru ve kanal kaynağında ve tamir işlerinde kullanılmaktadır. 
-Genelde kaynak alevi (yaklaşık 3100°C) oksijenle asetilenin yanması sonucu elde edilir.

-Alev, elektrik arkından daha az güçlü olduğundan, kaynak soğuması daha yavaş olur ve meydana gelen gerilme ve kaynak çarpılmalarının daha az olabilmesine imkân tanıyabilir, bu nedenle yüksek alaşım çeliklerinin kaynağının yapılması bu yöntemle daha kolaydır.

-Bu metod, metallerin kesilmesinde de kullanılır.

-Ekipmanı ucuz ve basittir.
-Diğer gaz kaynak metodları da, hava-asetilen kaynağı, oksijen-hidrojen kaynağı ve basınçlı gaz kaynağı gibi, oldukça benzerdir, sadece kullanılan gaz tipi değişir. Gaz kaynağı, plastik kaynağında da kullanılır.

-Oksi-asetilen alevinde karışım oranlarını değiştirerek üç tür kimyasal karakter elde edilebilir.
-Enerji ışın kaynak metotları oldukça yeni yöntemler olup, yüksek üretim gerektiren uygulamalarda tercih edilir.

*Lazer ışın kaynağı ve

*Elektron ışın kaynağı olarak ikiye ayrılır.

-İki yöntem de oldukça benzerdir, farkları güç kaynaklarından ileri gelmektedir.
Lazer Kaynak Yöntemi
Elektron Işın Kaynağı
-Lazer kaynak yöntemi günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan çağdaş bir kaynak yöntemidir.

-Bir malzeme tarafından lazer enerji emilimi; lazerin tipi, gelen güç yoğunluğu ve ana metalin yüzey durumu gibi birçok etmenden etkilenir. 

-Enerji iletimi verimliliği ve erime verimliliği lazer kaynak yöntemini nitelendiren 2 önemli faktördür.
-Lazer çıkışı elektriksel değildir, elektriksel devamlılığı gerektirmez, manyetizmadan etkilenmez, elektriği ileten malzemelerle sınırlı değildir.

-Lazer ışını her malzemeye temas edebilir, vakuma ya da x-ışınlarına gereksinim duymaz. 

-Nd-YAG(neodiyum-itriyum alüminyum lal taşı) lazerleri, karbondioksit lazerleri ve diyot lazeri sanayideki en gözde lazer kaynağı tipleridir.
-Dar ve sınırlı alanlarda uygulaması kolaydır.

-Aşınmaya dirençli ve parça tasarımı olanakları geniştir.

-Çok küçük parçaları kaynak yapma olanağına sahiptir.
-Enerji ışınının darlığından dolayı birleşme yerleri düz olmak zorundadır.

-Dolgu metalinin içeriye sokulmasında zorluk yaşanmaktadır.
Avantajları
Dezavantajları
-Kaynak için gerekli ısının, parça yüzeyine yüksek hassasiyette odaklanmış ve yönlenmiş yüksek yoğunlukta elektron demeti ile sağlandığı eritme kaynak yöntemidir.

-Elektronları ivmelendirmek için 10 ila 150 kV arası yüksek gerilim verilir.

-Işın akımları düşüktür (miliamper olarak ölçülür).

-Güç değil güç yoğunluğu fazladır.
Elektron Isın Kaynak Donanımı
-Yüksek kalitede dikişler sunar.

-Derin ve/veya dar profillerde kullanılabilir.

-Kaynak hızları yüksektir.

-Dekapan veya koruyucu gaz gerekmez.
-Ekipman maliyeti yüksektir.

-Hassas ağız hazırlığı ve hizalama gerektirir.

-Vakum kamarası gerektirir.

-EBW x-ışınları üretir.
Avantajları
Dezavantajları
Katı Hal Kaynak Yöntemleri
-Kaynak malzemesi erimeden gerçekleşir.

-Yöntem ve ekipman olarak elektrik direnç kaynağı ile benzerlik gösterir. Bu yöntemde, elektrik akımının yerini basınç altında yatay olarak uygulanan vibrasyon ile sağlanan enerji alır.

-Plastik kaynağında ise, malzemeler erime sıcaklığına kadar getirilip dikey vibrasyon uygulanır.

-Ultrasonik kaynak en yaygın kullanılan katı hal kaynak yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, genelde elektrik bağlantıları için kullanılan alüminyum veya bakır malzemede ve polimerlerin kaynağında kullanılır.
1. Alın ekleme 

2. V şeklinde kaynak ağzı açarak ekleme 

3. Bindirmeli ekleme
 
4. T şeklinde ekleme
KALİITE
-Kaynağın kalitesini ölçmede en büyük kriter kaynağın ve çevresindeki malzemenin mukavemetidir.

-Mukavemeti; kaynak metodu, ekleme yöntemi, ısı miktarı, ana malzeme, dolgu malzemesi ve bunlar arasındaki etkileşimler belirler. 

-Kaynak kalitesi, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerine dayalı ölçümlerle belirlenir.

-Kaynakta gözle görülür hata olmamalı, kalıcı gerilme ve çarpılmalar ile ısıdan etkilenmiş bölge özellikleri kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.
UYGULAMA ALANLARI
*Otomotiv sanayi

*Mobilya sanayi

*Çelik eşya sanayi

*Makina sanayi

*Gemi sanayi

*Çelik konstrüksyon imalatı
*Nükleer reaktör

*Roket ve uçak yapımı

*Şantiyeler

*İnşaatlar

*Demir doğrama atölyeleri
-www.ekipmuhendislik.com.tr

-www.teknikport.com

-tr.wikipedia.org
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
:)
Tehlikeler ve Riskler
*Patlama
*Elektrik Çarpması (şok)
*Elektrik Ark Kaynağında Oluan Işınlar
*Havalandırma
*Metal Parçalarının Sıçraması
*Yanma
*Meslek Hastalıkları
Full transcript