Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 13 Halloween Traditions Explained

No description
by

Nguyễn Vĩ

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 13 Halloween Traditions Explained

Phương thức quản lý
Phân
biệt
Phân loại
Đối tượng
Phân biệt bảo hiểm với tiết kiệm
Những điểm cơ bản đáng lưu ý của bảo hiểm
Kĩ thuật phân bổ
PHÂN BIỆT BẢO HIỂM VỚI CỨU TRỢ, TIẾT KIỆM, CÁ CƯỢC !
Nhóm 9
Một số định nghĩa
Quy định pháp luật
Nội dung
I
Hoàn Thiện
source: http://www.livescience.com/16677-halloween-superstitions-traditions.html
Phân
biệt
Phân biệt bảo hiểm với cứu trợ
Tìm hiểu về bảo hiểm
Phân biệt bảo hiểm với cứu trợ
Phân biệt bảo hiểm với tiết kiệm
Phân biệt bảo hiểm với cá cược
Đóng góp của số đông , bất hạnh của số ít
Trả một khoản phí với mong muốn : "khi họ, hoặc người thứ ba xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù tổn thất được trả bởi bên khác: là người bảo hiểm."
Phương sách hạ giảm rủi ro ...
" Bảo hiểm là một hoạt động qua đó, một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức chi trả, tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê."
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm thương mại
Bảo hiểm Tài Sản
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
BH dựa trên kỹ thuật phân bổ
BH kỹ thuật dồn tích vốn
BH trả trên nguyên tắc bồi thường

BH nhân thọ
BH phi nhân thọ
BH bắt buộc

BH bắt buộc
BH tự nguyện

Là một tất yếu khách quan, phương pháp xử lý rủi ro tồn tại.
Là một công cụ an toàn, nâng cao ý thức đề phòng, hạn chế rủi ro.
Là một trung gian tài chính, tậ ptrung và tích tụ vốn.
Loại hình đa dạng.
Hoạt động theo nguyên tắc số đông, nguyên tắc trung thực tối đa

Cứu trợ là gì ?

Là chế độ đảm bảo của xã hội đối với các thành viên trong cộng đồng nhằm giúp họ khắc phục những khó khăn trước mắt khi xảy ra thiên tai, dịch họa, chiến tranh. Việc đảm bảo này được thực hiện bằng các hoạt động cung cấp tài chính, tiền bạc, vật phẩm, các điều kiện vật chất khác trong một thời hạn.
Tiết kiệm là gì ?
Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác. Như vậy, tiết kiệm được hiểu theo nghĩa đầy đủ là: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, tiết kiệm tiền của trong chi tiêu và tiêu dùng
Phân biệt bảo hiểm với cá cược
Cá cược là gì?
Cá cược là thỏa thuận giữa các chủ thể bất đồng quan điểm với nhau, về một kết quả không chắc chắc xảy ra trong tương lai mà phần thưởng thuộc về chủ thể dự đoán đúng.
Phân
biệt
Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe
Full transcript