Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEORİ ve TURİZM

No description
by

Serhat Sop

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEORİ ve TURİZM

Teorinin Özellikleri Nelerdir?
KAYNAKLAR
TURİZM VE TEORİ ÜZERİNE
Teori Nedir?
BİLİM TEORİLERİ SINIFLAMASI
Turizm Araştırmalarında Temel Alınan Başlıca Teoriler
Bilimsel teori kavramı açıklanırken sıklıkla
hipotez
,
olgu
ve
yasa
kavramları ile karşılaştırılmaktadır.
• Herhangi bir alanda geliştirilen teori, geçmişteki ve şimdiki olayları açıklamalı, aynı zamanda da geleceğe yönelik öngörülerde bulunmalıdır.
Teori (ya da kuram);

Belirli bir konuda ortaya konulan, geçerliliği ve güvenirliği bilimsel yöntemlerle saptanmış bir genel açıklama düzlemidir.
Belirli bir alanda saglam temellere oturtulmuş prensipler ve açıklamalar bütünüdür.

Teori bünyesinde farklı konularda defalarca test edilmiş, desteklenmiş ve geniş şekilde kabul görmüş hipotezleri barındırır.
• Bilimsel teori, o alanda yapılan bilimsel çalışmaların getirdiği dağınık verilerin ve bulguların sistematik şekilde bir araya getirilmesini saglar.
• Teori bünyesinde farklı konularda defalarca test edilmiş, desteklenmiş ve geniş şekilde kabul görmüş hipotezleri barındırır.
• Bilimsel teori, bütün hipotez ve bilimsel yasaların üstünde, onları da kapsayan ve açıklayan bir bütündür. Ancak, yine de evrensel degildir.
• Bir bilimsel teoride hem icat hem de buluş özelliği vardır.
Bilimsel teori olmadan, yapılan bilimsel çalışmalar ve bulgular bir bilgi yıgını olarak kalır.

Bilimde belirlenmiş olgusal ilişkiler ve bunları ifade eden bilimsel yasalar, ancak ortaya konan teoriler kapsamında bütünlük kazanır.

Teori kurmak, bir bakıma belli bir alandaki genellemeleri mantıksal bir düzene koymaktır.
TURİZM TEORİSİNE DOĞRU
MU ?

28.10.2014
Hipotez;


bilimin ilgi alanındaki bir konunun anlaşılması için -başlangıç olarak- sınırlı sayıdaki kanıta, geçmiş bilgilere veya gözlemlere dayanarak ileri sürülen, test edilebilir bir tahmin veya açıklamadır.

Çalışmanın sonuçları bu hipotezi destekleyebilir veya çürütebilir.
Olgu;

bilimin inceleme konusu içine giren her şeyi kapsar,

gerçekleşmiş olan anlamına gelmektedir,

gözlem, hesaplama ve(ya) deneylerle defalarca doğrulanmış ve bilinen tüm pratik amaçlar için doğruluğu kabul edilmiş bir bilgidir.

Yasa (kanun);
Bilimsel kanıtlarla yeterince doğrulanmış ve hiç kimsenin doğruluğuna karşı koyamayacağı kuramlardır.

Örneğin yer çekimi
hiç kimsenin aksini öneremeyeceği bir yasadır.

Ancak yasalar da yıkılabilir...
Bilimsel bir teori
;

hipotezlerin, olguların ve yasaların anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde birleştirilmesinden meydana gelir.
Teorinin hipotezden farkı
: Araştırma yapılan alanda ortaya koyduğu açıklamaların çalışılan alanın tamamını içine alması ya da o alanla ilgili kapsamlı ve köklü açıklamalar getirmesidir.


Hipotez, kuram, yasa gibi bilimsel kavramlar da bilimsel olguların dil aracılığıyla ifade edilmesidir.
Aristoteles’in bilim teorisi,
Kant’ın bilim teorisi,
Hegelci bilim teorisi,
Analitik bilim teorisi,
Hipotezli - tümdengelimci bilim teorisi,
Fenomenolojik bilim teorisi.
Natüralist bilim teorileri:
Psikolojik bilim teorisi,
Sosyolojik bilim teorisi,
Fizikçi bilim teorisi.
Diyadolojik (fenomenolojik) bilgi teorileri.
Dogmatik metafizik bilim teorisi,
Epistemeolojik bilim teorisi,
Mantıkçı bilim teorisi.

1. Saruhan, Ş.C. ve Özdemirci, A. (2011). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. İstanbul: Beta Yayıncılık.

2. http://chemistry.about.com/od/chemistry101/a/lawtheory.htm (20.10.2014)

3. Ergün,M. Felsefeye Giriş Bilim Felsefesi, http://www.egitim.aku.edu.tr/bilimfelsefesi.pdf (20.10.2014)

4. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuram (20.10.2014)

5. http://psychology.about.com/od/researchmethods/ss/expdesintro_2.htm (20.10.2014)

6. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/06/bonobo-genome-sequenced.html (20.10.2014)

7. Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık

8. Kozak, N. ve Kozak, M. (2011).
3. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı: Disiplinli Olarak Turizmin Bilimsel Konumu
. 21-24 Nisan, Dalaman Hilton Resort & Spa, Muğla.

Serhat Adem SOP
TEORİ & TURİZM TEORİSİ
Serhat Adem SOP
İÇERİK
Teori nedir?
Teorinin Özellikleri
Teori ile Karıştırılan Kavramlar
Teori Sınıflamaları
Turizm ve Teori Üzerine
• Kendine ait bir sınırının ve kuramının olması

• Kendine özgü yöntemi ve inceleme geleneğinin olması

• Farklı ortamlarda değişmeyen bir özelliğe sahip olması
Bir alanın bilim dalı olarak kabul görebilmesi için :
TURİZM

uygulama alnı mıdır?
disiplin midir?
bilim dalı adayı mıdır?
bilim dalı mıdır?
Turizm diğer disiplinlerle olan iş birliğinde hep
alan
mı, yoksa
veren
taraf mı?
Sosyoloji:
Genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji teorileri (sosyal turizm, farklı milletlerin turizm davranışları, toplumsal eğilimler, toplumsal değişim, sosyokültürel etkileşim vb.)

Antropoloji:
Sosyal antropoloji, etnoloji (kültür araştırmaları)

Felsefe:
Etik (turizmde etik ve iş ahlakı vb.)

Psikoloji:
Deneyimsel psikoloji, sosyal psikoloji (tutumlar, algılar, davranışlar, tercih nedenleri) teorileri, kişilik teorileri.

İşletme:
Pazarlama teorileri (postmodern pazarlama, ilişkisel pazarlama, deneyimsel pazarlama teorileri, marka kişiliği teorisi vb.), yönetim ve organizasyon teorileri (örn. motivasyon teorileri, liderlik teorileri)

Ekonomi (İktisat):
Genel iktisat teorisi, makro ve mikroekonomi teorileri, arz ve talep etkileşiminde piyasa teorileri, istihdam politikaları, kalkınma ve sürdürülebilirlik teorileri

Eğitim Bilimleri:
Özel eğitim teorileri, ölçme ve değerlendirme vb.

Coğrafya:
Beşeri, fiziki ve bölgesel coğrafya ve iklim teorileri

Tarih:
Seyahat tarihi, kent tarihi, turistik değerlerin tarihi, kültür tarihi
Full transcript