Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Биеийн тэнцвэрийн нөхцөл

Сайн байна уу. 10г ангийн сурагч Э.Цэлмэг
by

tse gem

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Биеийн тэнцвэрийн нөхцөл

Үл хөдлөх биеийн тэнцвэрийг Шилжилтийн тэнцвэр
Эргэлтийн тэнцвэр гэж 2 ангилна. Архимед Надад тулах цэг өгвөл дэлхийг өргье Биеийн тэнцвэрт нөхцлийг судалдаг механик салбар. Статик F 1 F 2 10 23 1 Тогтвортой Тогтворгүй Ялгалгүй F F F F F F N N N N N Тулах цэг бүхий тэнцвэр Эргэх биеийн тэнцвэр L L 1 2 m m 1 2 F F 1 2 o l хүчний мөр О - тулах цэг f l цагийн зүүний эсрэг
f l цагийн зүүний дагуу 1 1 2 2 1 2 1 Сөрөг момент
Эерэг момент 2 Тодорхойлолт Сөрөг момент нь эерэг моменттай тэнцүү байвал бие тэнцвэрт оршино. Моментын дүрэм M=f l = f l 1 1 2 2 . . Бодлого: Дэлхийн масс = 6 * 10 кг Архимед = 60 кг 24 Хүч үйлчилж буй биеүүд хөдөлнө.
Харин тухайн бие эргэх тэнхлэгтэй байвал эргэнэ. Эсрэг чиглэсэн Вектор хүчнүүдийн нийлбэр тэгтэй тэнцүү үед тэнцвэр тогтоно. Дүгнэлт: Хүчний момент гэдэг нь эргэх тэнхлэгтэй биед үйлчилж буй хүчний мөрөөр нь үржүүлсэн үржвэрийг (M=F*l , H*m) хэлнэ. Хөшүүргээр ачаа өргөхөд F1 L2 ашиглана F2 L1 = Биед хүч үйлчилснээс бие давшиж эргэлдэж хөдөлдөг. Хүч үйлчилж байсан ч хөдлөхгүй байдаг. Үүнийг тэнцвэр гэнэ. Томъёо:
M=f*l M=F*d*Sina F=F*Sina y
Full transcript