Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Startbijeenkomst SPD's Kandinsky College

No description
by

Jaimy Blaney Davidson

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Startbijeenkomst SPD's Kandinsky College

Notes
Kennismaking
Scholing
Leerwerktaak
Startbijeenkomst SPD's Kandinsky College
Welkomstbijeenkomst
Deel 1
Quiz
Verschil HU-HAN
Passie voor leren
De rol van de SPD
De rol van de stagiair
Websites
Scholing

Deel 2


Quiz(je)
5 vragen & een finalevraag
In teamverband
Antwoorden opschrijven op het blad.
Het aantal punten staat er per vraag bij.
Prijs voor de winnaars!
De rol van de SPD
Introducerend gesprek
De student in de school introduceren
Het conceptleerwerkplan bespreken
Doelen
Leeractiviteiten
Goedkeuring verlenen (4 weken)
1 a 2 begeleidingsgesprekken per week
Logboek
Lesvoorbereidingen
Contact houden met het AB-team
Beoordelen
Tussentijds
Eindbeoordeling
Woordrapport
Up-to-date blijven
De rol van de student
Websites
http://www.bureau-extern.nl/
http://www.passievoorleren.org/
Verschil HAN/HU?
Werkplekleren (WPL)
Werkbesprekingen
Docentexperts
Onderzoek
Samenwerking
'Alles wat de student aan opleiden doet in de school'

Dus> niet alleen voor de klas

WPL1: 'Wil en kan ik docent worden?'
WPL2a: Verdere oriëntatie
WPL2b: Werken naar zelfstandigheid
WPL3: Beginnend docent met veel begeleiding
LeerWerkTaak

'Een authentieke, hele en unieke taak, die de individuele student tijdens het werkplekleren besluit uit te voeren, om binnen de vastgestelde beroepstaken, vereiste competenties te ontwikkelen en te verwerven'
Bovenschools overleg
Bureau Extern
AB-team
Stuurgroep Passie voor Leren
Voorstellen
Praktische zaken: roosters, boeken, inlog, sleutel, kopieerpas
Concept-leerwerkplan:Verwachtingen, regels, afspraken

Basistraining begeleidingsvaardigheden voor SPD's
Professioneel observeren
Beoordelen
Begeleidingsvaardigheden
past bij de student
past bij het curriculum
past bij de dagelijkse praktijk van de school
Met een duidelijk doel
Vraag 1: Welke van de onderstaande afkortingen zijn onjuist?
A. ABS = Algemene begeleiders school
B. LIO = Leraar in opleiding
C. OWE = Onderwijseenheid
D. WPL = Werk Praktijk Leren
E. SWPBS = Schoolwide Positive Behaviour System


2 punten per correct antwoord
Vraag 2: Een studente krijgt vanuit de opleiding de opdracht om een werkvorm uit te proberen waarin gebruik wordt gemaakt van ict. Wat is de term die de HAN voor dit soort opdrachten hanteert?
A. Leertaak
B. Werkplekleren
C. Leerwerkplan
D. Leerwerktaak

10 punten voor het juiste antwoord
Vraag 3: Aan welke competenties wordt tijdens WPL1 nog weinig aandacht besteed?
A. Interpersoonlijke competentie
B. Pedagogische competentie
C. Vakinhoudelijke/didactische competentie
D. Organisatorische competentie
E. Competentie in samenwerking met collega's
F. Competentie in samenwerking met de omgeving
G. Competentie in reflectie & ontwikkeling
H. Competentie in onderzoek

10 punten voor het juiste antwoord
Vraag 4: Wat is geen taak van de SPD?
A. Een cijfer geven voor het werkplekleren
B. Een woordrapport per competentie opstellen
C. De stagiair introduceren in de school
D. De student van lesboeken voorzien
E. De student zijn/haar rooster verstrekken
F. De handtekening plaatsen op het beoordelingsformulier
G. De tussen -en eindbeoordeling plannen
H. Feedback geven op de logboeken/reflecties
I. Het concept-leerwerkplan bespreken met de stagiair
J. Goedkeuring verlenen aan de definitieve versie van het leerwerkplan
K. Begeleidingsgesprekken voeren
L. De opleiding op de hoogte brengen van de ontwikkeling van de stagiair

10 punten voor het juiste antwoord. Voor ieder fout antwoord -2

Vraag 5:
Je ontvangt een enveloppe. In de enveloppe zitten strookjes met tekst. Je taak is om de strookjes op een juiste manier categoriseren. De categorieën waar je vanuit moet gaan zijn:
WPL1
WPL2
WPL3

3,33 punten per juiste categorie
Finalevraag
Hoeveel stagiaires zijn er dit jaar op de Hatertseweg en Molenhoek samen geplaatst (volgens de huidige planning)?
20 punten voor het team dat het dichtst in de buurt zit.
Antwoord
A. ABS = Algemene begeleiders school
B. LIO = Leraar in opleiding
C. OWE = Onderwijseenheid
D. WPL = Werk Praktijk Leren
E. SWPBS = Schoolwide Positive Behaviour System

A. Algemeen begeleider school
D. Werkplekleren
E. Schoolwide Positive Behaviour Support
Antwoord
A. Leertaak
Antwoord
A. Interpersoonlijke competentie
B. Pedagogische competentie
C. Vakinhoudelijke/didactische competentie
D. Organisatorische competentie
E. Competentie in samenwerking met collega's
F.
Competentie in samenwerking met de omgeving
G. Competentie in reflectie & ontwikkeling
H.
Competentie in onderzoek

Antwoord
A. Een cijfer geven voor het werkplekleren
B. Een woordrapport per competentie opstellen
C. De stagiair introduceren in de school
D. De student van lesboeken voorzien
E. De student zijn/haar rooster verstrekken
F. De handtekening plaatsen op het beoordelingsformulier
G.
De tussen -en eindbeoordeling plannen
H. Feedback geven op de logboeken/reflecties
I. Het concept-leerwerkplan bespreken met de stagiair
J. Goedkeuring verlenen aan de definitieve versie van het leerwerkplan
K. Begeleidingsgesprekken voeren
L.
De opleiding op de hoogte brengen van de ontwikkeling van de stagiair
Antwoord
24
Antwoord
WPL1
November-april
15 uur begeleidingstijd p. student
Eindniveau: De student heeft gekozen voor het beroep van leraar. Hij heeft de rol van leraar aangenomen. De student is bereidt begeleid lesonderdelen voor en voert deze uit. In zijn reflecties op de lesonderdelen is de student gericht op ontwikkeling van zijn competenties.
Gedragsindicator: toont zich bereid en in staat om vanuit de rol van leraar contact te maken met leerlingen.

WPL2b
Oktober-december
30 uur begeleidingstijd per student
Eindniveau: De student is zich bewust van zijn leerdoelen en werkt hier actief aan. De student kan (onder begeleiding) verschillen tussen leerlingen en groepsprocessen in de klas analyseren, definiëren en beschrijven en houdt hier rekening mee. De student bereidt begeleid een lessenreeks voor een voert deze uit. De student heeft voldoende zelfvertrouwen om zelfstandig voor de klas te staan
Gedragsindicator: kan in contact met leerlingen een goede balans aanbrengen tussen betrokkenheid en afstand en tussen sturen, begeleiden en ruimte geven.

WPL3
September-januari
60 uur begeleidingstijd per student
De student verzorgt en ontwikkelt zelfstandig onderwijs. Hij levert actief een bijdrage aan de schoolorganisatie.
Gedragsindicator: kan in zijn/haar leiderschapsstijl rekening houden met leerling, groep en situatie.

Aanwezigheid studenten
Handleiding HAN
Terminologie
Beoordeling
Full transcript