Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT GI

No description
by

Hoa Apatit

on 23 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT GI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp.
[2] Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2008/BTNMT: Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình –Tiêu chuẩn thiết kế.
[3] Giáo trình Tính Toán Các Công Trình Xử Lý Nước Thải, tác giả Trịnh Xuân Lai.
[4] Giáo trình Xử Lý Nước Thải Đô Thị Và Công Nghiệp, tác giả Lâm Minh Triết.
[5] Giáo trình Thoát Nước Tập 2, tác giả Hoàng Huệ.
[6]http://www.quyettoan.vn/dutoan/files/vbpl/cantho/DG2014/94_QD_SXD_21_04_2014_Phan_Sua_chua.pdf

NỘI DUNG CHÍNH
Thank you for watching !!
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
Dự toán công trình
-Tổng chi phí đầu tư xây dựng ban đầu là:
664.425.000
đồng
- Tổng chi phí quản lý hàng năm :
279.968.592
(đồng)
- Tổng chi phí xử lý nước thải một năm:
346.411.092
(đồng)
- Giá xử lý 1m3 nước thải là:
4.745
( đồng/m3)
- Tổng chi phí xử lý nước thải trong một năm khi chưa có hệ thống xử lý phải chi trả cho công ty môi trường là:
474.500.000
(đồng)
- Tiền lãi thu được trong một năm khi đã có hệ thống xử lý nước thải:
128.088.908
(đồng)
Như vậy, sau
5 năm 2 tháng
công ty sẽ thu về được vốn xây dựng.

THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
GVHD: Th.s ĐỖ Lan Chi
sv: Cao Thị Hoa

Nhà máy No.1: Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.


Nhà máy No.2: ThônHào, xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
Lực lượng lao động
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Sơ đồ tổ chức
Tổ chức bộ máy an toàn - vệ sinh lao động tại công ty
công ty đã thành lập

hội đồng bảo hộ lao động
gồm
07
thành viên:
- Phó tổng giám đốc làm chủ tịch hội đồng
- Chủ tịch công đoàn làm phó chủ tịch hội đồng.
- Cán bộ chuyên trách an toàn làm ủy viên thường trực
Mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm 36 thành viên là người lao động trực tiếp tại tổ sản xuất.
Thực trạng việc tổ chức an toàn - vệ sinh lao động tại công ty
Kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động năm 2015 (Bao gồm 5 phần)
Công tác quản lý kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ

- Công ty đã cử người làm việc theo đúng trình độ chuyên môn được đào tạo.
- Huấn luyện an toàn - PCCN cho công nhân và một số cán bộ phòng ban trong công ty.
- Kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu nghiêm ngặt
- Tu sửa các máy, thiết bị đã cũ, bị hư hỏng...
- Công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, thành lập ban chỉ huy PCCC gồm 8 thành viên, đội PCCC gồm 68 thành viên
Quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp
Kết quả đo các yếu tố môi trường
Thực trạng công tác an toàn - vệ sinh lao động tại công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
Đề xuất giải pháp xử lý nước thải cho công ty cổ phần nhựa Hà Nội
Quản lý chất thải
Chất thải rắn
Công ty đã ký hợp đồng với
công ty môi trường đo thị
để xử lý
Chất thải khí
Tất cả các phân xưởng sản xuất có phát sinh khí thải được trang bị hệ thống lọc bụi, quạt gió
Chất thải lỏng
Nước thải sinh hoạt đã được xử lý qua bể tự hoại nhưng do chung một hệ thống thu gom với nước thải sản xuất nên nước thải ra môi trường vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.

Cần quan tâm xử lý.
PHẦN 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
Thông số nước thải trước xử lý
Hệ thống thu gom nước thải
Hệ thống xử lý nước thải
Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải trước và sau xử lý
Các hạng mục chính của hệ thống xử lý
Thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động
Báo cáo định kỳ về an toàn vệ sinh lao động một năm 2 lần tới phòng an toàn lao động - sở lao động thương binh xã hội và phòng chính sách lao động quận Long Biên.
Duy trì hoạt động kiểm tra 5S kết hợp ban an toàn kiểm tra PCCC và an toàn lao động
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI
Full transcript