Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TUrgut Özal Ünıversitesi sosyal hizmet bölümü

No description
by

SÜMEYYE YAŞAR

on 13 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TUrgut Özal Ünıversitesi sosyal hizmet bölümü

Yoksulluk Nedir?
Kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan zaruri gereksinimlerden mahrum olma, temel ihtiyaçlarını karşılayamama ve asgari yaşam standartlarına ulaşamama durumu olarak tanımlanabilir.
(ARPACIOGLU ÖZGE
,2011)
YOKSULLUGUN SOSYAL SORUN OLARAK ORTAYA CIKIŞINDAKI NEDENLER
• Kentleşme,
• Nüfus artışı
• Kitlesel bir toplum,
• Hızla sanayileşen toplumların daha yogun emperyalist politikalar izlemesi
• Hızla sanayileşen ülkeler arasında yogun rekabeti de beraberinde getirerek yoksulluk sorununu önemli bir toplumsal sorun olarak ortaya çıkarmıştır.

YOKSULLUK TÜRLERI
1.MUTLAK YOKSULLUK=Temel olarak bireylerin hayatlarını sürdürebilmesi ıcın karşılanması gerekli olan ihtiyaçlara ulaşamama durumuna , mutlak yoksulluk denir. Gıda gereksinimi
3.INSANI YOKSULLUK
=
Temel insan yeteneklerini sürdürebilecek olan mal, hizmet ve altyapıya erişimin yoklugu ya da kısıtlanmasına insanı yoksulluk denir.
YOKSULLUGUN ORTAYA ÇIKIŞI
Insanlar topluluklar halinde yaşamaya ve üretim ilişkilerinde bulunmaya başladıgından bu yana yoksulluk hep var olmuştur. Yoksullugun kökenlerinin ana hatlarıyla sosyal bir sorun olarak ortaya çıkışını 17. yy başlarından izlemek mümkündür. Sanayileşmeye dayalı kapitalizmin kök salmaya ve yaygınlaşmaya başladıgı 18. ve 19. yy.’ da giderek arttıgı gözlenmektedir.
TUrgut Özal Ünıversitesi
sosyal hizmet bölümü

yoksulluk
Sümeyye yaşar-170114014
zeynep altun-170114001
f.muzaffer alataş-170114072

YOKSUL KiME DENIR?

Beslenme, giyinme, barınma, saglık, egitim ve evlenme gibi en temel ihtiyaçlarını günün şartlarına yaşadıgı cografyaya ve sahip oldugu sosyal konuma göre kendi imkânlarıyla karşılayamayan insana “yoksul” denir.

2.GÖRELI YOKSULLUK=
Temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen ancak kişisel kaynakların yetersizligi yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılımları engellenmiş olma durumu göreli yoksulluk olarak tanımlanır.
4.GELIR YOKSULLUGU
Kişi veya hane halkının yaşamlarını sürdürmek ya da askeri yaşam standartlını karşılamak amacıyla ihtiyaç duydugu temel gereksinimlerin karşılanabilmesi bakımından yeterli miktarda gelirin elde edilmemesi durumudur

YOKSULLUK TÜRLERI
5.GECICI YOKSULLUK
Kısa sureli veya dönemsel yoksulluk olarak da adlandırılan gecici yoksulluk, kısılerın yasam standartlarında ve refah düzeylerinde dönemsel olarak meydana gelen dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır.

6.KRONIK YOKSULLUK
Yoksullugun zaman içerisinde ve dönemsel olarak degişmeme durumunu ifade etmektedir.(Gündogan Naci,2008)

ÇOCUK YOKSULLUGU
Yoksulluk içinde yaşamak çocukları yaşama, büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları olanaklardan yoksun bırakmaktadır. Bu olanaklardan yoksun olmak çocukların fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Tüm demografik gruplarının içinde yoksulluk oranı en yüksek olan grup çocuklardır. (unıcef,2006)

Türkiye’de Yoksulluk Riski ile En Fazla Karşı Karşıya Olan Çocuklar Şu Şekilde Belirtilmektedir
Ailenin geçiminin sadece bir kişi tarafından saglandıgı geniş ailelerde yaşayan çocuklar,
• Eski tarım tekniklerinin kullanıldıgı ve büyük pazarlara sınırlı erişimin oldugu, kurak, daglık, kırsal alanda büyüyen çocuklar
• Tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar
• Aileleri yakın zamanda kentsel alanlara göç etmiş olan çocuklar,
• Kayıt dışı ve geçici işlerde çalışan ve bunun sonucunda da düzenli bir gelire sahip olamayan ebeveynlerin çocukları yoksullukla daha fazla karşılaşır.

YOKSULLUK IÇINDE BÜYÜYEN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞABILECEKLERI SORUNLAR
• Düşük egıtım durumu
• Kötü saglık
• Küçük yaşta hamile kalma
• Madde bagımllıgı
• Suç işleme ve antısosyal davranış
• Düşük gelir
• Işsizlik
• Uzun sure devlet yardımına baglı kalma

KADIN YOKSULLUGU
Donkor’a göre kadın yoksullugu, kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören, onu ikinci planda tutan ve kısacası ona hak ettigi degeri vermeyen sosyo-kültürel ve politik yapıların bir sonucu olarak da görülebilir.
(ŞENER Ülker, 2012)
KADIN YOKSULLUGU
• Dünyamızda mutlak yoksulluk yaşayan 1,300 milyon yoksulun yaklaşık 950 milyonunu yani %70’ini kadınlar oluşturmakta,
• Kanada’da yoksul erkek nüfus toplam nüfus içinde %14,6’lık bir paya sahipken, kadınlar için bu oran %19 olarak görülmekte,
• Rusya’da 30 milyon kadın aşırı yoksulluk içerisinde bulunmakta,
• ABD’de 13 milyon kadın büyük bir yoksulluk içerisinde yaşamaktadır. (Rahnema, 2009: 263)
• ABD’de yapılan bir araştırmaya göre 37 milyon yoksul içinde kadınların sayısı erkeklerden fazladır. Kadınların %13,8’i erkeklerin ise %11,1’i yoksuldur.(Gül Sallan Songül,2002)
Kadın Yoksullugunu Etkileyen Faktörler
• Kadın istıhdamı
• Hane halkı içi esıtsızlık
• Sosyal dışlanma
• Egitim
• Aile içi sıddet
• Boşanma
• Artan sayıda aile parçalanması
• Nüfus artışı


YOKSULLUK NEDENLERI
Yoksullugun ortaya çıkış nedenleri temel olarak yetersiz üretim ve bu yetersiz üretim düzeyine baglı olarak elde edilen kısıtlı gelirlerin adıl bır sekılde fertler arasında paylaşılmamasından kaynaklanmaktadır.
• Üretim yetersizligi
• Adaletsiz vergi sistemi
• Dogal koşullardaki olumsuzluklar
• Nüfus artış hızı ve artan göç hareketleri
• Sıyası istikrarsızlıklar ve yanlış vergi politikaları
• Işsizlik
• Artan gıda fıyatları
• Gıda israfı
• Madde bagımlılıgı ve alkolızım
• Dusuk egıtım duzeyı
• Geniş aile
• Irk ayrılıgı
• Düşük ücretli iş
• Boşanma veya eşin ölümü
• Yogun tıbbı harcamalar

YOKSULLUK NEDENLERI
DÜNYADA YOKSULLUK BOYUTU
Yoksulluk, küresel bir sorun olarak, gelişmiş-az gelişmiş ayırımını gözetmeksizin evrensel boyutlara ulaşmıştır.
“Dünyanın yarısı -yaklaşık 3 milyar insan- günlük 2 doların
altında bir gelirle yaşıyor.”
- “Dünyanın en yoksul 48 ülkesinin gayrisafi milli hasılası
dünyanın en zengin 3 insanının servetlerinin toplamından
daha az.”
- “Dünyada her yıl silahlara harcanan paranın yüzde 1’inden
daha azı ile bütün çocuklar okula gidebilirlerdi.”
- “Dünyanın en zengin ülkesi, endüstrileşmiş ülkeler içinde
zengin-yoksul arasındaki farkın en büyük oldugu ülke.”
- “Gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yüzde 20’si dünyadaki malların yüzde 86’sını tüketiyor.”
- “Bir kaç yüz milyarderin serveti dünyanın en yoksul 2,5
milyar insanınkine eşit.”
- “UNICEF verilerine göre, dünyada yoksulluk yüzünden her gün 30 bin çocuk hayatını kaybediyor.”
- “Dünyadaki 2,2 milyar çocugun 1 milyarı yoksul.”
- “Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 1,1 milyon insan yeterli suya, 2,6 milyon insan da temel saglık hizmetlerine ulaşamıyor.”
Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Ancak bu kadarı bile, dünyamızın yaşadıgı gelir dagılımı adaletsizligi ve yoksulluk sorununun boyutlarını gözler önüne sermek için yeterlidir.(unicef,2006)

TÜRKIYEDEKI YOKSULLUK BOYUTU
Ülkemizde, yoksullugun ortaya çıkmasında; işsizlik, yoksul bireyin özellikleri, ülkede yaşanan ekonomik krizler, bireyler arası gelir dagılımındaki dengesizlikler, sosyal güvenceye sahip olamama, ülkemizde uygulanan çeşitli ekonomik politikalar gibi nedenlerin etkili oldugu söylenebilir.
TÜRKIYE'DEKI YOKSULLUK BOYUTU
TÜIK’in yoksullukla ilgili son verileri şunlardır;
- Kırsal bölgelerde yoksulluk daha yaygın bir sorundur. Nitekim kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda yoksulluk oranı yüzde 31,98 iken, kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı yüzde 9,31’dir.
- Hane halkı büyüklügü arttıkça yoksulluk riski artmaktadır. 2006 yılında hane halkı büyüklügü 3 veya 4 kişiden oluşan hanelerde bulunan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 8,49 olurken, 7 ve daha fazla olan hanelerde fertlerin yoksulluk oranı yüzde 42,98 olarak hesaplanmıştır.
- Fertlerin çalışma durumlarına göre yoksulluk riski de degişmektedir.2006 yılında ücretli-maaşlı çalışanlarda yoksulluk oranı yüzde 6 iken, yevmiyeli çalışanlarda bu oran yüzde 28,63, işverenlerde yüzde 3,75, kendi hesabına çalışanlarda yüzde 22,06 ve ücretsiz aile işçisi olanlarda ise yüzde 31,98 olmuştur.(TÜIK,2006)
- En yüksek yoksulluk riskine sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda yoksulluk oranı 2005 yılında yüzde 37,24 iken, 2006 yılında yüzde 33,86 olarak tahmin edilmiştir. Sanayi sektöründe çalışanlarda 2006 yılında yoksulluk oranı yüzde 10,12 olarak hesaplanırken, bu oran hizmet sektöründe çalışanlarda yüzde 7,23 olmuştur. 2006 yılında ekonomik olarak aktif olmayan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 13,6 iken, iş arayan fertlerin yoksulluk oranı yüzde 20,05’tir.

TÜRKIYEDEKI YOKSULLUK BOYUTU
Türkiye'de Yoksulluk Durum (2002-2009)
YOKSULLUKLA ILGILI ÇALIŞMALAR
Başbakanlık bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlügünün başlıca sosyal yardım faaliyetleri şunlardır;
 Gıda yardımları
 Yakacak yardımları
 Eğitim yardımları
 Özel amaçlı yardımlar (işsizligin ve yoksullugun belirli olarak yaşandıgı yerlerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından işletilen 45 aşevi ile 33.412 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir.)
 Saglık yardımları

SOSYAL YARDIMLARLA ILGILI KANUNLAR
2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık baglanması hakkında kanun
65 yasını doldurmuş Türk vatandaşlarına muhtaçlık halı devam ettigi surece aylık baglanır.

3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu
Gelir dagılımını adıl bir şekilde yapılmasını saglamak ve sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik eder.
4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanun
Barış ve savaş durumunda 45 günden fazla asker yapmışların muhtaç ailelerine yardımlar saglanır.

2828 sayılı SHÇEK kanunu
Korumaya bakıma ve yardıma muhtaç aile çocuk, engellı, yaslı ve diger kişilere sosyal hizmet saglanır.(• TÜIK, “2006 Yoksulluk Çalışması”)

YOKSULLUK SINIRI
Yeterli hayat standartlında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır.
Uygulamada ya da algılamada yoksulluk kavramı oldugu üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum kabul edilebilecek farklar bulunmakta ve ülkeler bazında sınır bazında farklılık göstermektedir.
TÜRKIYEDE YOKSULLUK ORANIN AZALTILMASINA YÖNELIK YAPILABILECEK CALIŞMALAR
 Sosyal kalkınma programları oluşturulmalı ve uygulanmalı
 Kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki gelir dagılımı farkını önleyıcı programlar yapılmalıdır
 Yoksulluga yol açan yapısal ve dinamik faktörlerin etkin bir şekilde analiz edilmeli ve dogru politikalar ile müdahale edilmelidir.
 Herkesin uygun ve yeterli fızıkı ve sosyal hizmetler altyapısından yararlanması saglanmalıdır.
 Emek yogun üretim tarzının teşvik edilebilecegi sektörlere agırlık verilmelidir
 Belirli bölgelerin ihtiyacı ölçüsünde fiziki yapı inşa edilirken iç göçler dikkate alınmalıdır.

Bu Prezide Size Nelerden Bahsedecegiz?
Yoksulluk Nedir ?
Yoksul Kime Denir ?
Yoksullugun Ortaya Çıkışı ?
Yoksullugun Türleri ?
Yoksullugun Nedenleri ?
Kadın ve Çocuk Yoksullugu Nedir ?
Dünya'da ve Türkiye'de Yoksulluk
Türkiye'de Yoksulluk Oranını Düşürmeye Yönelik Yapılan Çalışmalar ?
YOKSUL OLDUGUNUZU DÜŞÜNÜN!
TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA YOKSULLUK ORANINI DÜŞÜREBILIR
Değerli Vaktinizi Bize Ayırdığınız Için Teşekkür Ederiz
TÜRK-IŞ
-
Egitim durumu yükseldikçe yoksul olma riskinin azaldığı görülmektedir. Okur-yazar olmayanlarda yoksulluk oranı yüzde 33,71 olurken, ilkokul mezunlarında bu oran yüzde 14,19, lise ve dengi meslek okulları mezunlarında yüzde 5,2 yüksekokul, fakülte ve üstü yüzde 1,01 olarak ortaya çıkmıştır.
(GÜRSES Didem,2007)
Full transcript