Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Senaat

No description
by

Julie Lenart

on 30 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Senaat

De Belgische
Senaat In Romeinse tijden Momenteel Wat ons te wachten staat Vergelijking
met VS Onze visie Historisch: Senaat als politiek wapen
Democratie van het volk inperken
Senatoren: Oude adel Voorwaarden: Art. 69 G.W.:

- Belg
- Genot van
burgerlijke en
politieke rechten
- Volle leeftijd
van 21 jaar
- Woonplaats in
België Samenstelling 74 leden:

- 71 senatoren
* 40 rechtstreeks verkozen senatoren
* 21 gemeenschapssenatoren
* 10 gecoöpteerde senatoren

+

- 3 senatoren van rechtswege Bevoegdheden Tot 1993: Senaat en Kamer gelijke bevoegdheden

Na 1993: Rol van Senaat ingeperkt :

1. Grondwettelijke taken
- wetgeving
- internationale betrekkingen
- Betrekkingen tussen de federale Staat
en de gemeenschappen en de gewesten
2. Controlerecht
3. Reflectiekamer Het bureau Werking van de Senaat regelen
Principieel wekelijks vergaderen * België * * USA * Voordeel Nadeel Gewicht Aantal Senaat Kamer 2 x 50
Totaal: 100 Dure campagnes
incumbency
Belangen individuele staten > belangen natie
Blanke mannen club Ervaring
Big = small states

betere juristen
niet rechtstreeks verkozen
eerlijker loon zie later Ontstaan VW benoeming Rode kleur Bevoegdheden Zitting -Ontstaan ten tijde van het Romeins koninkrijk
-Oorspronkelijk een adviesorgaan bestaande uit Patriciërs
-Senaat bleef grotendeels onveranderd tijdens republiek en keizerrijk -Man zijn
-Ouder dan 31 jaar zijn
-Financieel onafhankelijk zijn
-Al een ambt bekleed hebben vanaf de rang van quaestor
-Eens men benoemd was, was men benoemd voor het leven -Zowel in de Romeinse Senaat, als in de House of Lords als in onze senaat
-Rood is een aristocratische kleur
-Romeinse Senaat bestond uit Patriciërs
-House of Lords bestond uit de adel en de kerk
-Onze Senaat bestond vroeger uit de adel en de burgerij -Oorspronkelijk enkel een adviesorgaan
-Later bevoegd voor:
-De financiën van de staat
-Buitenlandse zaken zoals oorlogs- en vredezaken
-Benoemen van legerleiding en provinciegouverneurs
-Nieuw voorgestelde wetten bediscussiëren en ofwel verwerpen, ofwel ter goedkeuring overdragen aan comitiae -Vond plaats in de Curia, of in een andere tempel
-Werd samengeroepen door een consul, praetor of een volkstribuun, die de vergadering dan voorzaten
-Werd ’s morgens gehouden
-alleen leden mochten aanwezig zijn Verloop -De voorzitter slachtte voor de zitting een offerdier
-De voorzitter deelde de reden van de bijeenkomst mee
-De senatoren gaven in vaste volgorde hun mening
-Na de bespreking werd er gestemd door de senatoren die geen ambt bekleedden
-Als een voorstel werd goedgekeurd werd het een senaatsbesluit Totaal: 60 Samenstelling Verkiezings- voorwaarden Leden 30 jaar
9 jaar in VS wonen
In staat waar verkozen wordt wonen

(+) $$$
Advocaat, politicus, journalist ...
Oudere blanke man - 100 leden
- Republikeinse meerderheid Bicameraal "Article 1, section 1 of the Constitution: All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives." Senaat Huis van Afgevaardigden (Small states) (big states) Kritiek • Grondwetsherziening 1993 niet succesvol •Twee basisopdrachten • Gemeenschapssenatoren •Te veel partijpolitiek

•Beperkte rol en bevoegdheden Wat nu? Hervormen
= dringend nodig Afschaffen
= besparing •Traag, en kostelijk dus: grondig hervormen
•Niet noodzakelijk afschaffen
•Niet permanent
•Indirect verkozen gemeenschapssenatoren
•Samenvallende verkiezingen met deelstaten
•Grotere bevoegdheden Onze visie 2 senatoren / staat aantal afh v populatie staat Ontmoetingsplaats
Opdrachten beperkt
Discussie over belangenconflicten
Loon wordt teruggebracht1 x per maand
Verkiezingen 2014 Vlinderakkoord Zweden Moderne rijksdag
1 Kamer
Late middeleeuwen:
standenstaat
1865 bicameralisme
1970 1 Kamer
1 Kamerstelsel > 2 Kamerstelsel ?
Full transcript