Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANTYK (STAROŻYTNOŚĆ)

No description
by

Klaudia .

on 20 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANTYK (STAROŻYTNOŚĆ)

Rzeźby greckie tworzono
ze skłonnością do idealizacji.
Posągi bogów ukazywały
ich szczególny majestat.

Najwybitniejszym twórcą
wizerunków bogów był Fidiasz.
Był twórcą m.in.
posągu Zeusa w Olimpii
oraz Ateny w Partenonie.

Rzeźby z okresu klasycznego
często przypominały ludzi
lub bogów o ludzkiej postaci bez okrycia,
a ich ciało było przedstawione
bardzo realistycznie.


ANTYK (STAROŻYTNOŚĆ)
ANTYK (STAROŻYTNOŚĆ)
Nazw „Antyk” i „Starożytność” zazwyczaj używa się zamiennie. Znaczenie etymologiczne
obu nazw oznacza
okres zamierzchły, stary, umiejscowiony w dalekiej przeszłości.
Starożytnością nazywamy
czasy istnienia najstarszych cywilizacji,
które powstały na Bliskim Wschodzie
oraz w Basenie Morza Śródziemnego.
Antyk to epoka trwająca mniej więcej
od VIII w. p.n.e.
do 476 roku naszej ery

Ta epoka historyczna trwała ok. 4tys. lat

RAMY CZASOWE
(upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego).
ANTYK
ŚREDNIOWIECZE
RENESANS
BAROK
OŚWIECENIE
ROMANTYZM
POZYTYWIZM
MŁODA POLSKA
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE
WSPÓŁCZESNOŚĆ
KULTURA I CYWILIZACJA
STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU
W ówczesnym społeczeństwie ważne miejsce zajmowali kapłani, stanowiący grupę najbardziej wykształconą.
Istotna dla rozwoju pierwszych cywilizacji była religia. W starożytności dominował politeizm czyli wiara w wielu bogów.
ŚWIAT STAROŻYTNEJ
GRECJI
Starożytni grecy posługiwali się
tym samym językiem i mieli poczucie kulturowej wspólnoty.

Początkowo zamieszkiwali dzisiejszą Grecję oraz okoliczne wyspy a potem zaczęli zasiedlać wybrzeża Morza Śródziemnego i Czarnego.

W grecji powstała nowa forma organizacji państwowej, którą było miasto-państwo, funkcjonujące jako wspólnota obywateli.
W wielu miastach-państwach
panowała demokracja.

Okres rozkwitu kultury i sztuki w Grecji nazwano złotym wiekiem


KULTURA I CYWILIZACJA STAROŻYTNEGO RZYMU :
Rzym został założony
w 753 roku p.n.e.

W wyniku prowadzenia polityki
wielkich podbojów wkrótce stał się
wielkim imperium.

Państwo stworzone przez Rzymian było znakomicie zorganizowane, czego dowodzi rozbudowany system dróg a także rzymskie prawo, którego instytucje i kodyfikacje pozostają do dziś fundamentem całego europejskiego systemu prawnego.

Po czasach konfliktów i ekspansji następił okres trwający ponad dwa stulecia nazywany
"pokojem rzymskim" (łac. Pax Romana)


Za czasów panowania
Oktawiana Augusta rozwinęła się
architektura rzymska i sztuka
a także literatura.

Powstawały wówczas wielkie budowle państwowe,
takie jak amfiteatr Koloseum
a przedstawiciele bogatych rodów wznosili wspaniałe pałace i wille zdobione freskami i mozaikami.

Tworzyli wówczas poeci i epicy liryczni tacy jak : Wergilusz, Horacy czy Owidiusz.

Z czasem stopniowo ujawniały się różnice między dwiema częściami imperium, które w 395r. zostało podzielone na cesarstwo zachodnie i wschodnie.

Inwazja Germanów i kryzyse wewnętrzne
doprowadziły do upadku cesarstwa zachodniego
w 476r. którego datę uważa się
za początek średniowieczaŻYCIE CODZIENNE
W ANTYKU
Cywilizacja antyku była skoncentrowana na człowieku, zaspokajaniu jego potrzeb duchowych i cielesnych.
Grecy i Rzymianie znacznie
rozwinęli medycynę.

Pragnęli żyć długo i w dobrym zdrowiu,
dlatego interesowali się ludzkim ciałem.

Do najsłynniejszych lekarzy antycznych należeli Hipokrates i Galen.

Ludność antyczna dbała również o higienę
a codzienne zażywanie kompieli było powszechne.
Odbywało się to w domach, łaźniach zwanych również termami lub morzu.


Ubiory starożytnych
greków i rzymian
były luźne i przewiewne.

Podstawowym strojem greckim
mężczyzny był chiton zwany też tuniką.
Również greckie kobiety nosiły tuniki lub peplos.

Natomiast obywatele rzymscy na tunikę dodatkowo zakładali togę
czyli kilkumetrowy, dopasowany
pas materiału.


FILOZOFIA ANTYCZNA
W filozofii antycznej nie było jednorodności, tak jak w każdej innej epoce. Wyodrębniamy w niej kilka nurtów różniących się przede wszystkim spojrzeniem na miejsce człowieka w świecie.
SOFIŚCI
Sofiści byli to zawodowi nauczyciele
argumentowań i przekonań.
Głosili oni, że nie ma prawd obiektywnych,
są tylko subiektywne ludzkie mniemania
i wyobrażenia.

Przeciwko sofistom był Sokrates, który uważał, że zasady moralne są stałe
i dostępne dla każdego. Warunkiem było jednak nauczenie się słuchania głosu wewnętrznego, który miał ostrzegać
przed złem .
Sokrates uważał również,
że mądrość można odnaleśź
tylko w głębi duszy,
a to co powszechnie uchodzi za wiedzę, jest pozbawione wartości.
Maksymą Sokratesa było powiedzenie : "Wiem, że nic nie wiem"
CYNICY
Cynicy demonstrowali swoje lekceważenie dla wszystkich społecznych konwenansów, nie uznawali powszechnie przyjętych w danym środowisku
norm i wartości.

Nazywani byli psami, uwżanymi przez greków za wcielenia bez wstydu.

Najsłynniejszym cynikiem był
Diogenes z Synopy.
EPIKUREJCZYCY
Szkoła epikurejczyków mieściła się
w jednym z ateńskich ogrodów.

Epikurejczycy twierdzili, że aby osiągnąć szczęście,
należy usunąć się ze świata i "żyć w ukryciu".

Głosili, że strach przed śmiercią nie ma sensu, gdyż w istocie nas ona nie dotyczy.

Za największe dobro uznawali przyjemność, jednak
potępiali tych, którzy szukają rozkoszy.
Podkreślali, że rozkoszą jest już
sam brak cierpienia.

Ich nauczycielem był Epikur.

STOICY
Najbardziej znanym stoikiem był Zenon z Kition,
twierdził, że zbudowany z biernej materii kosmos
jest kształtowany przez czynną zasadę.

Mówił, że wszystkie zdarzenia, także losy człowieka,
są z góry ustalone.

Nakazywał wyzbywać się uczuć, przyjmować wszystko
ze spokojem i kierować się tylko i wyłącznie rozumem.

SCEPTYCY
Mistrzem sceptyków był Pirron z Elidy.
Twierdził, że ponieważ nie wiemy jaka naprawdę jest rzeczywistość, musimy się powstrzymać od wydawania o niej sądów, co zapewni nam spokój wewnętrzny.

Nakazywał postępowania zgodnego z rozsądkiem, podporządkowywania się obyczajom i panującym prawom w danej społeczności.


PLATON
ARTYSTOTELES
Platon był greckim filozowem
o wszechstronnym uzdolnieniu.
Pisał wiersze, malował i komponował.

Twierdził, że rzeczywistość jest niedoskonałym odzwierciedleniem świata idei.

Głosił, że poznawanie jest w istocie przypominaniem tego, co dusza widziała kiedyś w świecie idei.

Uważał, że ludzie mądrzy są zarazem cnotliwi.

Mówił, że państwem powinni rządzić obdarzeni prawdziwą mądrością filozofowie.


Uważał, że świat nie jest
ani materialny ani duchowny.

Twierdził, że każda rzecz to rezultat
połączenia bezkształtnej, wiecznej materii
z niematerialną formą.

Głosił, że forma jest źródłem ruchu
i przyczyną przemian.

Mówił, że pierwszą przyczyną
i ostatecznym celem świata jest Absolut.

Twierdził, że zarówno w życiu
jak i w rozumowaniu
należy trzymać się złotego środka.PLATON I ARYSTOTELES
(Rafael Santi - Szkoła ateńska)
SZTUKA ANTYKU
w antyku sztuka oznaczała umiejętność stworzenia czegokolwiek, co było tworzone z wcześniej przyjętymi regułami.

Tworzono wg. zasad proporcji, które miały zapewnić harmonię i oddawać efekt piękna.

ARCHITEKTURA
W Grecji najbardziej okazałym dziełem architektonicznym były świątynie.
Gmachy budynków były zdobione płaskorzeźbami
oraz polichromiami, czyli malowidłami ściennymi. Najważniejszym elementem były kolumny, które wspierały konstrukcję. Niekiedy funkcję kolumn zajmowały posągi kobiece tzw. kariatydy lub kory.

Rzymianie budowali podobnie do Greków, ale dzięki innowacjom technicznym mogli wznosić bardziej skomplikowane budowle
(mosty, amfiteatry czy akwedukty).
Budowane w cesarstwie bazyliki stanowiły
miejsce handlu i zebrań publicznych.

Charakterystycznymi elemantami rzymskiej
architektury były łuki i kopuły.
Arkady, czyli łuki wsparte na kolumnach
pozwalały na wznoszenie wielopiętrowych
budowli takich jak Koloseum.

KOLOSEUM
RZEŹBA
Atena Warwakion,
rzymska kopia
Ateny Partenos
MALARSTWO I CERAMIKA
Do dziś zachowało się bardzo mało starożytnych malowideł, w większości znamy je tylko z opisów.

Obrazy wykonywano zwykle na marmurowych, drewnianych i gipsowych płytach.

W starożytności powstawały pierwsze galerie obrazów, zwane pinakotekami.

Czasami w Grecji, a bardzo często w Rzymie,
ściany domów mieszkalnych i willi ozdabiano freskami, a na podłogach układano mozaiki.

Grecy chętnie ozdabiali malowidłami przedmioty codziennego użytku, najczęściej były to
naczynia z wypalanej gliny.
STYLE W ARCHITEKTURZE
MUZYKA
Starożytni Grecy wysoko cenili muzykę,
którą uznawali za dar bogów.
Jej opiekunem był Apollo - patron sztuki.

Muzyce przypisywano zdolność oczyszczenia duszy oraz kształtowania charakteru.

Zdaniem Greków miała ona rozwijać
umysł i wrażliwość.
Apollo
Apollo z lirą
MITY
Mity są opowieściami o początkach świata, pojawieniu się bogów, herosów i człowieka, wyjaśniającymi naturę ludzką
i rzeczywistość wokół nas.

Mity pełniły funkcję wierzeń religijnych, tłumaczyły świat i prawa nim rządzące,
ukazywały ludzkie zachowania
i pomagały zrozumieć
mechanizmy rządzące życiem społecznym.

Najsłynniejsze mity to m.in.:

- Mit o Dedalu i Ikarze
- Mit o początku świata
- Mit o Tezeuszu i Ariadnie
- Mit o wojnie trojańskiej
- Mit o powstaniu Rzymu
- Mit o Odyseuszu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
:)
Grecy stworzyli trzy
style architektoniczne,
różniące się m.in.
wyglądem kolumn

Dorycki
- cechowała surowość i prostota.
Kolumny miały prostą głowicę, a lekkie wybrzuszenie w połowie wysokości nadawało im smukłość


Joński
- był zdecydowanie bogatszy i
subtelniejszy niż dorycki.
Miał głowicę w kształcie baranich rogów.


Koryncki
- bardziej dekoracyjny niż
joński. Wyróżniał się ozdobną
głowicą, ktora przyponinała liście
akantu ułożone w kształt kielicha
Full transcript