Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хидросфера и процесите в нея

No description
by

Radoslava Bocheva

on 10 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хидросфера и процесите в нея

Хидросфера и процесите в нея
1. Световен океан
а) Океани
б)Морета (крайбрежни, вътрешни)
в)Свойства на морската вода
-температура
-соленост - ср. соленост 35%о
-морски лед
г)Роля във водния кръговрат
-86% от водните пари в атмосферата
2.
Води на сушата
а)Подземни води
-Грунтови
-Напорни
-Карстови
-Минерални
-Замръзнали подземни води
Карстови води
б)Реки
-речно легло
-главна река-най-дълбоко врязана
-реч. система
-водно количество л/с-отчетени през живото сечение
-речен отток-ср. количество за определено време
в)Езера (сладководни и солени)
-безотточни и отточни
-тектонски
-ледникови
-крайморски и крайречни

лиман
Тектонско ез
Байкал
лагуна
г)Блата
д)Ледници
-снежна граница
е)Водни пари

4. Движение на морската вода
-колебателни (вълни, приливи и отливи)
-постъпателни(течения)

g/m
3
96,5% от всички води
осигуря 86% от вод. пари в атм.
един пълен кръговрат-2500 год.
Грунтови води
Напорни води
Напорни води
водонепропусклив пласт
водонепропусклив пласт
Извадете ключовите думи, които характеризират подземните води. Познайте за кой вид подземни води се отнася изображението?
Full transcript