Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of COACHING

No description
by

Małgorzata Dębowska

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of COACHING

Definicja coachingu Anna Augustyn
„To proces wydobywania pełnego potencjału osoby i/lub organizacji. Przebiega on w postaci indywidualnych sesji, podczas których coach razem z klientem (podopiecznym, ang. coachee) szukają najlepszych rozwiązań problemów czy dylematów oraz umożliwiają klientowi rozwój pożądanych kompetencji, dostęp do nowych obszarów wiedzy, czy wreszcie wzrost samoświadomości. Co więcej, klient zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania podobnych problemów w przyszłości.” Czym jest coaching? Coaching w zarządzaniu Cechy coachingu
wg. Anny Ratajczak i Piotra Pilipczuka Jest dobrowolny
Wyklucza jakąkolwiek dyrektywność z zewnętrznej strony, na przykład przełożonego lub coacha
Pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
Jest zbudowany na bazie pytań
Pobudza do myślenia
Dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
Jest nierozerwalnie związany z rozwojem klienta
Prowadzi do świadomego dokonywania zmian
Skupia się na osiąganiu celów
Podmiotem procesu coachingowego jest człowiek
Bazą jest relacja
Klient i coach podejmują indywidualną decyzję o współpracy
Dla oczekiwanych efektów klient korzysta z własnych zasobów, talentów i możliwości
Klient sam podejmuje decyzję, których zasobów zewnętrznych chce użyć
Wyzwala potencjał klienta, aby zmaksymalizować aktywność
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swój
Dobro człowieka jest ważniejsze niż wyznaczone cele
Proces coachingu
wg. Parlsolem, Wray Trener obserwuje pracownika w działaniu , ocenia jego wyniki i uświadamia słabe punkty;
Podczas rozmowy trener ustala z pracownikiem program doskonalenia cech, umiejętności i sprawności;
Plan doskonalenia jest realizowany przy zastosowaniu rozmaitych technik, trener obserwuje ćwiczenia pracownika i udziela wskazówek i rad;
Po nabyciu przez pracownika określonego poziomu wprawy następuje ocena końcowa z punktu widzenia celów planu. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W COACHINGU: 1. Pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości,
2. Zmiana perspektywy,
3. Burza mózgów,
4. Pierwszy krok,
5. Koło priorytetów,
6. Matryca zarządzania czasem,
7. Mapa celów i marzeń,
8. Metoda lustra,
9. Wizualizacja,
10. Zaczynaj z wizją końca,
11. rezentacja doświadczeń,
12. Analiza SWOT,
13. Strategia Disneya,
14. Wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów,
15. 4 poziomy rozwijania umiejętności,
16. Modelowanie zachowań,
17. Model poziomów logicznych Diltsa,
18. Mentalny mentor,
19. Puszka pandory,
20. Kotwiczenie stanów i zasobów. 1. KOŁO PRIORYTETÓW: 2. MATRYCA ZARZĄDZANIA CZASEM:
3. MAPA CELÓW I MARZEŃ (TABLICA WIZJI): 4. WIZUALIZACJA: Kapitał intelektualny Piramida dokonań Model 360 ° Bibliografia Amstrong M. , Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
Budzisz B., Istota coachingu, [w:] Ekonomia i Zarządzanie, Kwartalnik Wydziału Zarządzania tom 3 nr. 2, Politechnika Białostocka, Białystok 2011
Budzisz B., Narzędzia stosowane w coachingu, [w:] Ekonomia i Zarządzanie, Kwartalnik Wydziału Zarządzania tom 3 nr. 3, Politechnika Białostocka, Białystok 2011
Jabłoński A.S, Coaching jako metoda budowania wiedzy w organizacji, [online:] Federacja Bibliotek Cyfrowych
Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Paltex, Warszawa 2011.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Szczygieł M. Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, SGH ,Warszawa 2008.
Augustyn A. (2007). Coaching – turbodoładowanie dla pracownika. [online:] http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/2029020,74785,4866635.html (dostęp: 15.05.2012)
Coaching w biznesie a inne formy osiągania celów, [online:] http://maciejkozubik.pl/2011/04/26/coaching-w-biznesie-a-inne-formy-osiagania-celow/ (dostęp: 15.05.2012) Dziękujemy za uwagę!
Full transcript