Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FOL -prevenció de riscos laborals

No description
by

Victor Palacios Martínez

on 17 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FOL -prevenció de riscos laborals

COM PODEM EVITAR ELS
RISCOS EN EL TREBALL?

L’empresari ha d'assegurar la seguretat en el treball dels seus actius ja sigui eliminant el risc o si no es possible, fer un estudi evaluatiu, i disminuir-lo al màxim.
Llei de prevenció de riscos laborals

1.
Objecte, àmbit d'aplicació i definició.
2.
Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball.
3.
Drets i obligacions.


4.
Serveis de prevenció.
5.
Consulta i participació dels treballadors
6.
Obligacions dels fabricants, importadors i subministradors.
7.
Responsabilitats i sancions.
3.1. QUÈ ÉS L'ACCIÓ PREVENTIVA?
-
Tot sistema que permeti prevenir els danys per a la salut dels treballadors abans que es produeixin.

-
La LPRL és la llei que va més relacionada amb l’acció preventiva.
Avaluació de riscos
Manifesti les situacions de riscos per:

-
Evitar-les
-
Avaluar-ne els inevitables
Planificació de l’acció preventiva
Objectiu: Evitar i reduir els riscos.
Es concreten en un document en el qual es defineixen les funcions,les pràctiques,els procediments,l’estructura organitzativa i els recursos utilitzats per l’empresa.
ACCIÓ PREVENTIVA
Requereix un..
PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
-
Avaluar els riscos.
-
Adaptar el treball.
-
Regular els objectius.
-
Substituir el perillós.
-
Planificar la prevenció.
-
Anteposar la protecció.
-
Donar instruccions.
-
Evitar els riscos.
3.2 QUÈ ÉS L’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS ?
-
L’empresari té l’obligació de fer una avaluació dels riscos de l’empresa que no s’hagin pogut eliminar o evitar.

-
L’avaluació del risc es el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos que no s’hagin pogut evitar.
AVALUACIÓ DE RISCOS
-
És un procés dinàmic.

-
Valora els riscos.

-
Permet prendre mesures.

-
Elimina o redueix el risc.

Tot empresari està obligat a realitzar una avaluació inicial de riscos en tots els llocs de treball de l’empresa .

L’avaluació s’inicia amb una anàlisi de l’organització i dels riscos.

Finalitat: Conèixer l’ importància dels riscos amb l’objectiu de prendre les mesures més adequades per a la seva prevenció i control.
Un cop identificats els perills, s’ha d’estimar el seu nivell.
ESTIMACIÓ DE RISC
VALORACIÓ DEL RISC I ANÀLISI DE LES ACCIONS PREVENTIVES QUE S’HAN D’ADOPTAR
Un cop estimat el nivel de cada risc, hem de definir què es farà en cada cas i quan s’ha de fer.
Es tenen que seguir quatre passos per prevenir riscos:


Obtenir la informació necessària.


Identificar els factors de risc.


Estimar els riscos.


Valorar els riscos i analitzar les possibles mesures per a eliminar-los o controlar-los.
DOCUMENTACIÓ DE PROCÈS D’AVALUACIÓ
-
Un cop analitzats els riscos, l’empresari ha d’elaborar i conservar la documentació de l’avaluació.

-
L’INSHT facilita un model general .

-
El principal mètode d’avalució sòn les llistes de revisions.

-
Serveix per sapiguer el compliment de la normativa vigent.

Document d’avaluació de riscos
C
arlos Mayenco
C
arlos Martinez
J
oan Millan
G
abri Martínez
J
ordi Mas
E
dgar Manzanares
V
ictor Palacios
QUE HEM DE FER DAVANT D'UN RISC GREU I IMMINENT?
-
S'ha d'esmentar la possibilitat d'un risc greu.

-
Interrompre la activitat del treballador exposat.
Full transcript