Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Personrätt JÖK

No description
by

Mårten Schultz

on 28 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Personrätt JÖK

VAD ÄR PERSONRÄTT?
HÅLL ISÄR REGLER OM T.EX. ANSVAR (SOM I VÅR FRÅGA) OCH REGLER OM VEM SOM KAN VARA ANSVARIG. DEN SENARE FRÅGAN: VEM ÄR I JURIDISK MENING EN PERSON?

JURIDIKENS PERSONER: FYSISKA (FYSIKER) OCH JURIDISKA
FYSISKA PERSONER: MÄNNISKOR (MEN EJ DJUR - MEN VAD ÄR DÅ DJUR?)
JURIDISKA PERSONER: FÖRETAG, FÖRENINGAR, STIFTELSER
"FRÄMMANDE" JURIDISKA PERSONER (TRUST)

FYSISKA LEVANDE PERSONER
(SLAVERI)
OFÖDDA PERSONER
JURIDISKA PERSONER
BEGREPPET RÄTTSSUBJEKT

POSITIVA SIDAN: RÄTTIGHETER
NEGATIVA SIDAN: SKYLDIGHETER
"PROCESSUELLA" SIDAN: PARTSHABILITET
BEGREPPET RÄTTSKAPACITET
UTGÅNGSPUNKT: RÄTTSKAPACITET = RÄTTSHANDLINGSFÖRMÅGA
UNDANTAG:
1) OMYNDIGA
2) UNDER FÖRVALTARE
3) PSYKISKT SJUKA
RÄTTSHANDLINGS-FÖRMÅGA
FB 9:1: UNDER 18.
Den som är under arton år (underårig) är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som skall gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande

Jmf diskussionen om åldersgräns i sociala medier
VEM ÄR OMYNDIG?
RENA FÖRDELAR - ENKLARE GÅVA
16-ÅRINGAR: EGET ARBETE (FB 9:3)
EGEN VERKSAMHET MED SAMTYCKE (9:5). DOCK EJ AVTAL OM FAST EGENDOM ETC. (13:10)
BARNS RÄTTS-HANDLINGSFÖRMÅGA
Har underårig utan erforderligt samtycke ingått avtal, äge den, med vilken avtalet slöts, frånträda avtalet, så länge det ej blivit godkänt eller behörigen fullgjort.
Visste han att avtalet slöts med underårig, må han dock ej, med mindre han hade anledning antaga att den underårige ägde behörighet att sluta avtalet, frånträda detta under den tid som vid dess ingående må hava blivit bestämd för godkännande eller eljest skäligen kunde beräknas åtgå därför. Ej må den, hos vilken underårig tagit tjänst eller annat arbete, frånträda avtalet härom, så länge detta fullgöres av den underårige.
VERKAN AV AVTAL MED UNDERÅRIG
Varder avtal, som underårig ingått utan erforderligt samtycke, ej gällande, bäre envar åter vad han mottagit eller utgive, om det ej kan ske, ersättning för dess värde.
Dock vare den underårige, där ej i andra stycket annorlunda stadgas, icke pliktig att utgiva sådan ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller eljest finnes hava för honom medfört nytta.
(SÄRSKILT OM BROTT)
VERKAN AV OGILTIGT AVTAL
PSYKISKT SJUKA
FULLMAKT
SKADESTÅNDSANSVAR
GOD MAN
FÖRVALTARE
"OMYNDIGFÖRKLARANDE"
NÅGRA SÄRSKILDA SAKER
PERSONRÄTT
Fundera över följande situation:
A arbetar på ett aktiebolag som "vanlig" anställd. A råkar i sin tjänst skada O. O vill ha ersättning. Vem ska O stämma?
Om A är VD?
Om A arbetar för staten?
Om A är kungen?
Fundera följande:
14-åring köper böcker av handlare - förälder vill häva avtalet efter att barnet läst boken klart
Samma som ovan men köpt cigaretter
Full transcript