Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VEIL - Mentemisszió

No description
by

Mentemisszió Veil

on 29 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VEIL - Mentemisszió

- regionális szinten: egy-egy régióhoz tartozó plébániák fiataljaiból olyan ifjúsági, munkatársi közösségeket hozzon létre - és a meglévőket gondozza -, akik azon régió fiataljai számára időközi találkozókat, esetleg nyári táborokat szerveznekIfjúsági

RÉGIÓK

a Váci Egyházmegyében

Az Ifjúsági Lelkészség
Erre a célra 2011 októberétől a lelkész kérésére újabb 6 fizetett munkatársat vett fel Püspök Atya, akiket emberhalászoknak nevezünk. Mára az eredeti cél annyiban módosult, hogy a konkrét közösségszervezést az Emberhalász-terepes munkatársak végzik, az Ifjúsági Iroda egyéb munkatársai (vagyis az Emberhalász-hátteresek) pedig közvetett módon szolgálják ezt a célt.
Jelenleg az Ifjúsági Irodában az ifjúsági lelkész segítőiként összesen 5 főállású, 2 félállású és 2 negyedállású munkatárs, továbbá kb. 200 aktív lelkészségi önkéntes fiatal szolgál, nem beszélve a felnőtt önkéntesekről.

Ezenkívül 2015-től a Renovabis támogatásával 3 félállású és 2 negyedállású munkatárs dolgozik. 2014-től pedig állami támogatással 3-4 közfoglalkoztatású segíti munkánkat.
Egyházközségeink, ifjúsági csoportjaink hálózatosan egymáshoz kapcsolódnak, s egy
hálót
képeznek.
Eredményeink
Évente csaknem 1000 fiatal fordul meg régiós találkozóinkon és táborainkban, majdnem a fele rendszeresen.
A régiókban elkötelezett, aktív fiatalok nevelődnek, akik felnőtt, felelős tagjaivá válnak a saját egyházközségeiknek, és ott nem egyszer közösséget is szerveznek.
A régiók összefogását, egységét, továbbfejlesztését az IFJÚSÁGI IRODA segíti, és külső fórumokon képviseli őket.
Észak-Duna
Ipoly
Zagyva
Galga
Tisza
Dél-Duna
Püspök
Ifjúsági
Tápió
Váci Egyházmegye
- tevékenysége:
MenteMédia-Misszió
Kovászoló
Ö.K.O.-mente
Lelkiségek,
szaléziak
cserkészek
fokolárosok
Regnum Marianum-osok
szentjánosbogarak
karizmatikusok
Ferences Mária Misszionárius Nővérek
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Családpasztoráció
Hogyan kezdődött?
•- 1987. Tápiószentmártonban karizmatikus fiatalok felújították a Blasskovich-kápolnát, majd a helyiekből közösséget hagytak maguk után
- Szegedi László atyát felkérték a közösség lelki vezetőjének, akit később Keszthelyi Ferenc püspök egyházmegyei ifjúsági referensnek nevezett ki.
Szegedi László atya fiatal munkatársai segítségével az egyházmegye több területére továbbvitte az itt tapasztalt modellt és lelkiséget.
6 régió megalakulása 2002-ig, a 7. régió 2009-ben már Farkas László atya ifjúsági lelkész idejében alakult.
mente
mente
mente
mente
mente
mente
mente
1987
1992
1993
1998
2002
2009
1996
"Amerre ez a folyó ér, minden élő és mozgó lény élni fog. Ahová eljut a víz, igen sok lesz a hal; ahová elér a folyó, egészséges lesz és élni fog minden lény."
Ez 47,1-2.8-9.12

A régiók életét önkéntesekből álló fiatal közösségek szervezik. A régiók célja, hogy Máriás lelkülettel BEFOGADják a közösség nélküli fiatalokat, és HÁLÓBA kapcsolják a közösségeket, akik közt így megvalósulhat az ajándékok cseréje.
Sajátos lelkiség:
- Eucharisztikus
- Máriás
- Isten országát kereső
- Szentlélekre figyelő közösségekké akarunk formálódni.
A régiók önkéntes ifjúsági munkatársai évente régiónként
- 4-4 ifjúsági találkozót
- 1-1 nyári tábort
- és számos "ráadás programot"
szerveznek régiójuk fiataljai számára
A közösség összefogását, koordinációját önkéntesként az ún. KISEBB TESTVÉREK KÖZÖSSÉGEI segítik régiónként. Ők készítik elő a találkozókat, szervezik és vezetik a nyári tábort.
Egyházmegyénk régiói lefedik a tized-magyarországnyi Váci Egyházmegye teljes területét.
Működés napjainkban
Az alapháló a Mentemisszió számára
A régiók szemléletileg és szervezetileg „egy nyelvet beszélnek”, és egymással egységben vannak.
- Mindenki számára elérhető
- nem felülről szervezett programok, hanem alulról építkező közösségek (egy-egy találkozón 50-150 fiatal vesz részt, általában 10-15 különböző településről)
- Az egyházmegye ifjúsági régiói, egyházközségi csoportjai alkotják
- nem is puszta szervezetként értelmezik önmagukat, hanem MÁRIA MŰVEKÉNT:
MÁRIÁS EGYHÁZMEGYEI LELKISÉGÜNK egyik leglényegesebb vonása, hogy BEFOGAD:
egyik mozgalom mellett sem kötelezi el magát, hanem a térségben lévő minden lelki kincset és lelkiségi mozgalmat akarja bekapcsolni egy AJÁNDÉKOZÁSI KÖRFORGÁSBA, melybe a régióban élő fiatalok által tapasztalt lelkiségi kincsek mind becsatornázódhatnak.
A regionális ifjúsági közösségek hivatása, lelkisége
Hivatása kettős:
1. a közösség nélküli fiatalok számára OTTHON
(az egyházmegye településeinek 70 %-án még nincs 14 éven felüli fiatalok számára katolikus ifjúsági közösség)
2. a térség közösségei számára A KARIZMÁK OLVASZTÓKEMENCÉJE, ahol az ajándékok cseréje valósul meg, ahol új módon lehetnek Egyház, mint egy nagy család
Ennek megfelelően egy EGYHÁZMEGYÉS LELKISÉGRŐL lehet beszélni:
- a Lelkészség nem lelkiségi mozgalom (mert helyhez kötődik)
- de nem is egyházmegyei szervezet (mert van saját lelkisége)
jóváhagyásával és támogatásával működik a Mentemisszió

Dr. Beer Miklós püspök atya
lelkész
2007 őszén Beer Miklós Püspök Atya hivatalosan is létrehozta az egyházmegyei „ifjúsági lelkész” feladatkört, és megbízta vele Farkas László atyát, akit Szegedi László atya mellé Sülysápra helyezett, hogy átvegye a régiók lelkipásztori irányításának feladatát is.
Feladatai:
- a Mentemisszió teljes egészének egészséges működésének őre legyen a részterületek szolgálatára
o állandó jelleggel az egyházmegye területéhez tartozó 12-30 éves korú fiataloknak lelkipásztori gondozása
o az egyházmegye területén működő ifjúságpasztorációs törekvések összefogása:
- országos szinten: képviselje az egyházmegyét ifjúsági területen
- vezesse és felügyelje az EH missziót, és a terep- és a háttérszolgálatok megvalósulását
A Váci Egyházmegyéhez 290 település tartozik
- kb. 70%-án nincs 14-29 éves korú fiatalok számára szervezett rendszeres katolikus ifjúsági közösségi alkalom
Egy papra átlagosan 2-3 település ellátása hárul.
Dr. Beer Miklós Püspök Atya 2008 szeptemberében egy félállású (2011. aug. 1. óta főállású) irodavezető státuszt hozott létre az ifjúsági lelkész, Dr. Farkas László atya munkájának megsegítésére, aki egyházmegyei megbízatásán kívül 4 plébánián teljesített szolgálatot.
Ettől kezdve az Ifjúsági Iroda a Sülysápi Római Katolikus Plébánia egyik szobájában működött 2014. április 1-ig, majd átkerült a Monori Római Katolikus Plébánia cserkészházának egyik szobájába. 2015. nyarától pedig a püspöki székhely városában, a vác-hétkápolnai kegytemplomnál kapott helyet.
a lelkészség régiói, továbbá az ifjúsági lelkész küldetésében és feladatában osztozó, és azokat szolgáló önkéntesek, fizetett munkatársak, tevékenységek és javak összessége
Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség =
Célja:
o A Váci Egyházmegye minden településén legyen ifjúsági közösség, amely
§ - Törekszik krisztusivá válni
§ - Saját két lábán áll,
- Felelősséget vállalnak a közösségek nemcsak egymásért, hanem az
Egyházban és a társadalomban is
§ - Kapcsolódnak egymáshoz.
Minden tevékenységünk közvetlenül vagy közvetve a fenti cél elérésére irányul.
Ennek érdekében fontos: a más lelkiségekkel, mozgalmakkal, rendekkel, pasztorációs területekkel való összefogás is.
A Mentemisszió területei:
Régiós találkozók, táborok, programok
MenteMédia-Misszió
Emberhalász-terep
Kovászoló
Iskolai Közösségi Szolgálat
Sulimisszió
Gazdasági háttér
Az Ifjúsági Lelkészség munkatársai
legtöbbször átfedés van az egyes területek szolgálói között
Az Ifjúsági Iroda
- katalizátor szerep
o feladata:
- ismerje, átlássa és koordinálja a Mentemisszió területeit (terepen és irodában egyaránt)

- segítse, hogy a Mentemisszió részei egyensúlyban egymást építsék, fejlődjenek és a Lelkészség fő célját szolgálják

- az ifjúsági lelkésszel együttműködve országos szinten képviselje az egyházmegyét ifjúsági területeken (egyházmegyeközi, lelkiség- és mozgalomközi)
Emberhalász-hitvallás: Hiszünk a Szentlélek által indított és irányított küldetésben, amely a fiatalokat közösségbe formálva megváltoztatja a világot.
Előkészítésében és kidolgozásában az ifjúsági lelkész segítőiként 2011 őszétől több, többségében országos kiterjedésű ifjúsággal foglalkozó lelkiség és mozgalom képviselője is közreműködött:
- Régiós kisebb testvérek
- Regnum Marianum Közösség
- Katolikus Karizmatikus Megújulási Mozgalom
- Fokoláre Mozgalom
- Szalézi Szerzetes Nővérek
- Szentjánosbogár Közösség.
„Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, melyet az asszony megfogott és belekeverte három mérőnyi lisztbe, amíg meg nem kelt az egész.” /Mt 13, 33/
Az első évfolyam résztvevői egy fő kivétellel 16-35 év közötti fiatalok voltak.
2013 novemberében 44 fő fejezte be.
Kovászoló vezetőképző
Régiók§- az alapháló
Minden találkozónak
más-más plébánia ad otthont. Évente így kb.
30 KÜLÖNBÖZŐ TELEPÜLÉSRE
eljutunk.
Az Ifjúsági Lelkészség Irodájának története
Az Ifjúsági Lelkészség fogalma, célja
mozgalmak
Farkas László atya

egyházélmény megtapasztalása

egymás gazdagítása
ötletcserék
kihulló fiatalok megtartása
több töltekezési lehetőség
az otthoni egyházközségi szolgálathoz
egymás motiválása
segítségnyújtás egymásnak
remény átadása (pl. akár 2-3 fiatallal is érdemes elkezdeni)
misszióra szoruló területek felébresztése összefogással
Lelkiségi hálónk néhány hatása
Önfenntartás
Közösségben
Osztozva
- Fiatalok közös gondolkozásából indult

- Alulról jövő kezdeményezés

- Első célok: Ötletek, irányvonalak megosztása, útkeresés


- A látogatások során megszerzett információk megosztása a mente.hu-n
Első látogatásaink:
- Galgafarm és Ökofalu
- Ceglédi tanyavilágban élő család
- Ősagárdi család
- Szécsényi Vidékfejlesztési Konferencia
- Helyi őstermelői piacok
- Kapcsolatok kiépítése
- Környezettudatos gondolkodás fiatalos, ügyes elvetése az ifjúsági régiókban
- Egy állandó csapat megtartása és bővítése
- Egymás bátorítása

Főbb irányvonalaink
Ö.K.O.-mente - alapok
Emberhalász-terep
Az emberhalász-misszió célja
Minden településen legyen ifjúsági közösség, amely a saját lábán áll és törekszik Krisztusivá válni.

Elmenni azokra a településekre, ahol nincs ifjúsági közösség.

Közösséget alkotni, és akik szeretnék, azokat bekapcsolni a MENTÉK életébe, valamint környező települések fiataljaival, lelkiségekkel is megismertetni őket, egy közösségi hálót alkotni.
A működéséhez szükséges feltételek
Ehhez nélkülözhetetlen a helyi lelkipásztor támogatása/igénye.
Helyi önkéntesek, hitoktatók, szülők segítsége.
Önkormányzatokkal való jó kapcsolat, mert ez közös ügyünk.

György Balázs
- Terephelyek:
Régió: Zagyva menti régió
Kuris Tibi
Ipoly menti régió
Terephelyek
Karancsság
Ifjúsági hittancsoport (8-10 fő, 15-22 év)
Nógrádsipek
Ima, beszélgetés, játék
Gitársuli (8 fő, 8-14 év)
Zene, dicsőítés, miseszolgálat
Bérmálkozási felkészítés (11 fő, 16-17 év)
Elérhetőségei:
20/385-21-24
kuristb@gmail.com
Molnár András
Ipoly menti régió
Terephelyek
Cserhátsurány
Hogy a bérmálkozás ne csak egy jó emlék legyen...
A bérmálkozással még nincs vége, ezt többen így gondolják
SIKK Klub
Bérmálkozási hittan
Ifi hittan
A mi falunk, a mi helyünk
Szanda
Terény
Herencsény
Cserháthaláp
Szendehely
Magyarnándor
Ifi hittan, bérmahittan
Bérmálkozási hittan
Bérmálkozási hittan
Bérmálkozási hittan
Ifi hittan
Hit kör, felnőtt hittan
Felnőtt+ifi kórus
Ifi
Segítségek a szolgálatban:
Vagyóczky József esperes atya
Ipolyi Károly atya
Gruber Géza atya
Atyák:
Hitoktatók:
Illés Mária
Biró Nikoletta - Cserhátsurány
Önkéntesek:
Koplányi Edit - Magyarnándor
- Magyarnándor
Koplányi Jánosné Edit - Cserhátsurány
Bóta Bernadett - Cserhátsurány
Gill Zsuzsanna - Szendehely
Elérhetőségek:
20/555-44-49
irjnekemte@gmail.com
facebook: András Molnár - Szente
Az érettségi megszerzésének feltétele Magyarországon, 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat elvégzése.
A Váci Egyházmegye ifjúsági közösségszervező és vezetőképzője

Célja:
Alkalmas és vállalkozó fiatalokat felkészíteni arra, hogy a saját plébániájukon ifjúsági vagy gyerek közösséget vezessenek.

Formája:
2 éves, félévente 3 hétvégés bentlakásos képzés, kiegészítve két intenzív nyári táborral. Alapvetően a Hajszoló mintájára, de kiegészítve más mozgalmak, lelkiségek tapasztalatival, módszereivel is.
A gyakorlatra is hangsúlyt helyezünk (Terepgyakorlatok).


Hétvégék váza:
Játék, mise, főelőadások, kiscsoport, ima, lelkiségek megismerése, kiegészítő előadások, gyakorlatok

Alaptárgyak:
Biblikum, Fundamentális teológia, Önismeret, Erkölcstan, Pasztorális teológia, Liturgika, Egyháztörténelem, Játéktanítás

Kiegészítők:
Imamódok, ünnepszervezés-dekoráció, táborszervezés, pedagógiai módszerek, csoportvezetés, párkapcsolat, cigányság ismeret, netes alkalmazások, hitkérdések, keresztény vezetés, magánélet és szolgálat, …

Miről szól?

Együttműködés:
- iskolai lelki napok tartása
- Kovászoló Vezetőképző szervezése
- közösségek indítása
- átlátogatás egymáshoz, tapasztalatcsere, közös gondolkodás a jövőről
- programszervezés közösen
egymás gazdagítása
tanulás
egyházkép
fejlődés
sokszínűség
ötletcsere
egységben az erő
fiatalok hálóba fogása - emberhalászat
Krisztus mélyebb megismerése
üres missziós területek lefedése
egymás motiválása
Fontosnak tartjuk, hogy az egyházközségeinkhez tartozó fiatalok és barátaik megszokott környezetükben, végezhessék, közösségük javára ezt a szolgálatot.
Így egy komplex rendszert dolgoztunk ki, hogy a plébániáinkon és egyéb egyházmegyei fogadóhelyen, minél több fiatal végezhesse Iskolai Közösségi szolgálatát.
Elérhetőségek:
30/850-28-30
vaskoscsabak@gmail.com

A Váci Egyházmegyében a katolikus
iskolákban

Alsó tagozattól a középiskolák végzős
diákjaiig megszólítunk
Plébános, iskolaigazgató, osztályfőnök, tanár, fiatal segítő hívására megyünk
Régiós fiatalok, lelkiségi mozgalmak segítségével működünk közre.

A helyiekkel közösen, vagy központilag állítjuk össze a lelkinap(ok) tartalmát
Hol, kiknek?
Kikkel együtt készülünk?
- A gyerekek, fiatalok érezzék, hogy szeretve vannak
- Szolgálni kell, és nem vezetni!
- A lelkiségi karizmák megéreztetése
- Hívás más, iskolán kívüli egyházi ifjúsági programokra, hogy megtalálják az igaz utat

Céljaink:
Sulimisszió
Eddigi tevékenységeink számokban
2012-ben 1
2013-ban 5
2014 első felében 4 helyen voltunk
- Lendületes, de mély tartalom megismertetése
Folyamatosan frissítjük a szolgálati lehetőségek listáját a mente.hu oldalon. Illetve ugyanitt megtaláljátok a segédanyagokat a Közösségi szolgálathoz.
a háló és tartalma
Krisztus teste
Készséggel áll rendelkezésükre
Kiss Balázs munkatársunk bármilyen kérdéssel kapcsolatban a +36-30/635-89-09-es telefonszámon vagy a vaciiksz@gmail.com e-mail címen.
Írott sajtó:
honlap: mente.hu a hét régiónak megjelenési felület biztosítása, a fiatalokat érdeklő rovatok indítása, működtetése
a mente.hu Facebook-oldalának kezelése, tartalommal való megtöltése
események, rendezvények népszerűsítése

Videós stáb:
találkozók, táborok rögzítése
értéktár - előadások, tanúságtételek
események, rendezvények fotózása
videóblog készítése

Promóció
kiadványok
plakátok
szórólapok tervezése, készítése
promóciós termékek készíttetése
pályázat keretében molinók, roll-upok készítése

A MenteMédia-Misszió céljai, értékei
önkéntesség

2012 vége - megszületik az igény a médiás háttérszolgálatra, képzésekre
2013. február - 40 önkéntes
2013. június - honlapmegújulás
2013 - 2014. - őszi és tavaszi képzések

MenteMédia-Misszió
A MenteMédia-Misszió működése
események dokumentálása
képzés
evangelizáció
Jézus
Régiós találkozók, táborok, programok
Kik végzik a Mentemissziót?
- régiók kisebb testvérei (fiatalok, katekéták, papok), alkalmi segítői
- a misszió motorjai
- nyitottság bárkire

- egyéb, lelkészségi önkéntesek - alkalmi segítők, papok, katekéták

- az Ifjúsági Iroda munkatársai - emberhalászok - terepen vagy háttérszolgálatban; közfoglalkoztatottak
- katalizátorként

- más lelkiségek, mozgalmak, rendek, pasztorációs területek munkatársai, akik bekapcsolódnak a Mentemisszió céljának közös megvalósításába

Háttérszolgálatosok
Titkárság
Médiások
VIFI Alapítvány titkára,
Renovabis-projektfelelős
Emberhalász-terepesek
a cél elérésének érdekében:
minden településen lesz krisztusi ifjúsági közösség
Tóth Klára
Az ifjúsági lelkész közvetlen munkatársai
ifjúságiiroda-vezető, központi koordináto
r (teljes állású)
o feladata:
ifjúsági irodai titkár
(félállású)
- közvetlenül segítse az ifjúsági lelkész és az irodavezető munkáját
- közösségindítás a Tápió mentén

Dinnyés Patrik
Renovabishoz fűződő feladat:
- projektkoordinátor
- alprojektfelelős: Központi fejlesztések
Renovabishoz fűződő feladat:
- alprojektfelelős: Mentepont
o feladata:
- a teljes Renovabis-projekt pénzügyi, tartalmi összefogása
- a VIFI Alapítványhoz fűződő munkálatok
Bajnóczy-Kovács Edina
2015. januárjától a Renovabis támogatásával (félállású)
Kovászolóvezető,
forrásszervező
o feladata:
Kovászolóvezető (félállású)
Forrásszervező (félállású) - a Renovabis támogatásával 2015januártól
Antalicz Gábor
Renovabishoz fűződő feladat:
- forrásszervezés
- pályázatírás
- pályázati képzés tartása, szervezése személyesen vagy csoportosan önkénteseknek vagy foglalkoztatott munkatársaknak
o feladata:
a MenteMédia-Misszió koordinátora (félállású)
2015 januárjától a Renovabis támogatásával
- az Ifjúsági Lelkészség médiája (=MenteMédia-Misszió) tevékenységeinek, önkéntes és foglalkoztatott munkatársainak koordinálása
- a Mentemédia fejlesztése (pl. régiónként médiás önkéntes csapat kialakítása, fejlesztése; eszközpark fejlesztése stb.)
Varga Ilus
Renovabishoz fűződő feladat:
- alprojektfelelős:

MenteMédia-Misszió
Bágya Ferenc
o feladata:
írott sajtó felelőse; nemzetközi kapcsolatok felelőse (negyedállású) a Renovabis támogatásával 2015 szeptemberétől
- a MenteMédia-Misszió írott sajtós tevékenységeinek, csapatainak koordinálása, fejlesztése
- nemzetközi kapcsolatok ápolása, fordítás, tolmácsolás

Valcsák Réka
o feladata:
- a MenteMédia-Misszió videós tevékenységeinek, csapatainak koordinálása, fejlesztése
- a MenteMédia-Misszió koordinátorának segítése koncepcionális területeken (pl. képzések, fejlesztések stb.)

videófelelős (negyedállású) 2015 áprilisától
Ignácz Panni
szakmai felelős (negyedállású)
a Renovabis támogatásával 2015 szeptemberétől
o feladata:
- a vidófelelőssel egységben a MenteMédia-Misszió videós területének fejlesztése
- videók felvétele, megvágása, elkészítése
- önkéntesek, foglalkoztatott munkatársak egyéni és csoportos médiás képzése
- az egyházmegye vezetőképzőjének irányítása, szervezése 2012 januárjától

Molnár András
- 8 településen (Cserhátsurány, Cserháthaláp, Herencsény, Terény, Szanda, Magyarnándor, Mohora, Szendehely) 1 1 közösség szervezése
Kuris Tibor
emberhalász - Ipoly mente (teljes állású)
emberhalász - Ipoly mente (félállású)
- 6 településen (Nógrádsipek, Karancsság, Ságújfalu, Salgótarján [Pálfalva], Szécsény, Rimóc) 9 közösség
György Balázs
emberhalász - Zagyva mente (teljes állású)
- 8 településen (Mátramindszent, Homokterenye, Lőrinci, Kisterenye, Palotás, Buják, Nagykökényes, Csécse) 9 közösség
az Ifjúsági Lelkészség kommunikációja online


4-6-8 különböző településre járnak
- hogy keresztény ifjúsági közösségeket hozzanak létre
- ott, ahol a helyi atyák és katekéták erőforrása erre nem elegendő, és szükségesnek látják, hogy ilyen ifjúsági közösségszervező segítse őket
a háttérben szolgálva közvetett módon segítik krisztusi ifjúsági közösségek létrejöttét, fejlődését
Kiss Balázs
Az iskolai közösségi szolgálat koordinátora
o feladata:
- az ifjúsági lelkész és az irodavezető adminisztrátori feladatainak segítése
- gazdasági feladatok, teendők ellátása
- régiós püspöki pályázatok koordinálása, intézése
- VERA regionális adatbázis fejlesztése

Pintér Lilla
o feladata:
- Iskolák és a váci egyházmegyés IKSZ-es fogadóhelyek közti szerződések megkötése
- A fogadóhelyek monitorozása
- Szorgos Ősz koordinálása
- Felsőpakonyi Ifjúsági Közösség, Kor: 14-18 év, 10 fő
Fényi István (teljes állású)
ifjúsági irodai munkatárs, ifjúsági közösségszervező - Észak-Duna mente

- Mátramindszent
- Homokterenye
- Lőrinci
- Kisterenye
- Palotás
- Buják
- Nagykökényes
- Csécse
A foglalkozások típusai: nyári oratóriumok, évközi minioratóriumok, gyerekfoglalkozások, kezdő és haladó ifiklubok, lelkinapok

A Renovabis-pályázat elnyerése és támogatása segítségével:
-2015 tavaszi képzés
-megalakul a koordinátori csapat (5 fő)
-2015 őszi képzés
-az összes régi önkéntes végiglátogatása, bemutatkozás, az MMM új cáljának megismertetése (minden régióban működőképes médiás csapatot létrehozni)
-2016 tavaszi regionális képzés
- a nyári táborokban minden régióban volt médiás jelenlét
-2016 őszi képzés (tervezett)

Az MMM csapata két részből áll:
-koordinátori csapat
-régiós MenteMédia-Méssziósok, akiket több régióban a régiós médiásfelelős fog össze
Történet
Az MMM csapata
együttműködés
csapatmunka
fiatalos látásmód
hitelesség
IKSZ-koordinátor
emberhalász - Dél-Duna mente
(negyedállású)
Gazdasági háttér
Felelősök és feladatok
Régiós gazdasági felelősök - régiónként 1-1 fő

Feladatok:
- régiós programok pénzügyeinek intézése
- püspöki támogatások igénylésének, beszámolójának megírása
- egyéb pályázatok megírása
Ifjúsági irodás felelősök:
Tóth Klára, Bajnóczy-Kovács Edina, Pintér Lilla, Antalicz Gábor

- püspöki támogatások összefogása, intézése
- hétrégiós és váci egyházmegyés programok, megbeszélések, eszközök anyagi hátterének biztosítása
- VIFI Alapítvány kezelése
- pályázatok ügyintézése, kísérése
- pályázati, gazdasági képzések szervezése
- Renovabis-projekt menedzselése
- ifiirodai munkatársak és VIFI-önkéntesek ügyintézése
- lelkészségi gazdasági háttérrendszer kialakítása

A VIFI-alapítványhoz fűződő gazdasági tevékenységek
az váci egyházmegyei ifjúság szolgálatára
- a régiók, az IKSZ, ill. a teljes lelkészség pénzügyi háttérszervezete
- adó 1% promotálása
- pályázati munka
- önkéntesek regisztrálása
- régiós táborok egyházmegyei támogatásának fogadása
- adományszervezés
Ifjúsági irodai adminisztrátor - félállású

A gazdasági háttérmunkák célja
Az Ifjúsági Lelkészség részterületeihez szükséges anyagi háttér megszervezése, mely azt segíti, hogy minden településen legyen krisztusi ifjúsági közösség
Egyházmegyénk jelenleg több mint 50 fogadóhellyel rendelkezik, ahol több mint 100 feladatból választhatnak a diákok. Ezek részletes leírását a mente.hu honlapon találhatják.
Kiemelt programjaink közé tartozik a "Szorgos Ősz" nevű akvitásunk, illetve a régióink nyári táborai, évközi találkozói.
Az iskolákkal egy együttműködési szerződésre, a fogadóhelytől pedig egy meghatalmazásra van szükség ahhoz, hogy bekerüljenek a Váci Egyházmegye iskolai közösségi szolgálati rendszerébe.
A koordinátori csapat feladata:

-szakmai képzések, workshopok szervezése az önkénteseknek
-honlap, youtube-csatorna, FB-oldal adminisztrációs munkái
-eszközbeszerzés, -kezelés
-egyéb, mind a hét régiót érintő programokon médiás jelenlét biztosítása
-az ifjúsági lelkész kommunikációs csatornájának biztosítása

A régiós médiások feladatai:
-saját régiós programokon médiás jelenlét: fotózás, videózás, írott sajtó
-programokra plakátszerkesztés
-saját FB-oldalakon médiás jelenlét
-együttműködve a régiófelelőssel, kisebb testvéri lelkülettel ellátni a médiás feladatokat
Iskolai Közösségi Szolgálat
Jelenleg 73 iskolával van szerződésünk.
Oratórium 30 fő (6-14 év)
Szécsény
Gitáros kórus 10 fő (15-25 év), Bérmálkozók 16 fő (16-17 év)

Rimóc
Ifi (most alakul)
Ságújfalu
Animátorképző 8 fő (13-15 év)
Salgótarján (Pálfalva)
Oratórium, 25-30 fő (7-14 év)
o feladata:
-gondnoki és irodai feladatok ellátása
-az Ifjúsági Lelkészség és régióinak háttérszolgálata
-közfoglalkoztatású munkatársak koordinációja
-Észak-Duna menti régióban ifjúsági közösségek szervezése
2007 és 2009 között Farkas László atya végiglátogatta az egyházmegyét és egy ifjúságpasztorációs térképet készített.
2011 márciusában az ifjúsági lelkész egyházmegyei ifjúságpasztorációs szakmai napot hívott össze, amire meglepően nagy érdeklődés volt. Ennek két konkrét nagy eredménye: az Emberhalász-Misszió és a Kovászoló.
Az Emberhalász-Misszió eredeti célja az volt, hogy ifjúsági közösségszevezésre specializálódó fiatal munkatársakat tudjunk küldeni azokba a térségekbe, ahol jelenleg nincsenek ifjúsági közösségek vagy ahol elkél egy kis segítség.
Ezen a térképen láthatóvá vált, hogy még a kisebb falvakban is lehetséges ifjúsági közösségeket megtartani, ha van rá megfelelő ember (pap, katekéta, egyéb segítő), aki foglalkozik velük.
Ebben a két évben az ifjúsági lelkész helyi önkéntesek bevonásával két régióban (ahol ez még nem volt hagyomány) elindította a rendszeres nyári táborok sorozatát, és a hetedik régiót, a Zagyva-menti Nagyboldogasszony Közösséget.
A plébánialátogatások során fiatalok és ifjúsággal foglalkozó munkatársak kontaktjaiból, továbbá a régiós találkozókon résztvettek és az önkéntesek névsoraibólaz ifjúsági lelkészegy adatbázist (VERA) kezdett el építeni. A rendszeres hírlevelek és a megnövekedett szervezési feladatok eredménye:
Ezeken a találkozókon képződik
az egyházmegye önkéntes bázisa,
jelenleg kb. 180 AKTÍV ÖNKÉNTES FIATAL
és 20 FELNŐTT ÖNKÉNTES vesz részt tevékenyen a régiók életében
szervező kisebb testvérként.

- Az ifjúsági lelkész megbízatása:
[…] A Váci Egyházmegye ifjúsági lelkésze olyan pap, akire állandó jelleggel bízzák rá [...] az egyházmegye területéhez tartozó
12-30 ÉVES KORÚ FIATALOKNAK
lelkipásztori gondozását.
Ez a munka
KIEGÉSZÍTŐ JELLEGŰ
a plébániai lelkipásztorkodás mellett, mely
ELSŐDLEGESEN A PLÉBÁNIÁK KÖZTI COMMUNIÓT HIVATOTT SZOLGÁLN
I.[…]”

- A régiók akkor élőek, ha vannak egyházközségi közösségek, ahonnan jönnek fiatalok.

- Krisztus-hitből következik az evangelizáció

 Az Ifjúsági Lelkészség célja

Az Ifjúsági Lelkészség célja
Full transcript