Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LV 2: Welke verwachtingen heeft de leerkracht t.a.v. de orga

No description
by

Jumira Spier

on 22 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LV 2: Welke verwachtingen heeft de leerkracht t.a.v. de orga

Differentiatie
Instructie
Leertijd
Leerstof

PLANNEN EN ORGANISEREN
• het klaslokaal is zodanig ingericht dat het een uitdagende leeromgeving vormt.

• werken met een duidelijke planning (dag, week en jaar) die kinderen houvast biedt.

• organisatievormen gebruiken waarbij kinderen elkaar kunnen helpen en die aanzetten tot actief leren

• in staat zijn de groep te overzien; houdt oogcontact met kinderen. Is in staat effectief in te grijpen bij ordeverstoringen: spreekt de juiste kind(eren) aan, corrigeert en benoemt welk gedrag gewenst is.

• planmatig werken en in staat zijn te anticiperen op onvoor- ziene omstandigheden en behoudt daarbij de flexibiliteit die de omstandigheden vragen.
Pedagogisch
• bouwt een goede relatie op met kinderen.
• past zijn taalgebruik aan aan het taal-/ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroep.
• biedt ruimte en stelt grenzen en bewaakt die ook.
• signaleert verschillen tussen kinderen en houdt daarmee rekening bij het aanspreken en aansturen. (differentiëren)

Didactiek
Definitie:
te beschikken over vakinhoudelijke- en didactische kennis en vaardigheden en actief te zijn in het verdiepen en verbreden ervan en zo een krachtige leeromgeving creëert.
LV: Welke verwachtingen heeft de leerkracht t.a.v. de organisatie van zijn eigen handelingen
Handige info Differentiatie in VO
Enkele voorbeelden:
Doelen hanteren (zo mogelijk SMART) en controleren of ze bereikt worden
legt elke les uit wat van kinderen verwacht wordt.
Leerlingen zo goed mogelijk kennen; weten hoe leerlingen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling verloopt, welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en hij/zij weet hoe daarmee om te gaan.
Tijdens de instructie volgt de leerkracht meer het leerproces bij de kinderen dan de vooraf bepaalde instructielijn.
De leerkracht zoekt naar nieuwe vormen en aanpakken om leren meer betekenisvol en uitdagend te maken.

http://www.cps.nl/omgaan-met-verschillen/differentieren
Full transcript