Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

METOD NAUKE PREZENTACIJA

metod nauke
by

Jovana Stokic

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of METOD NAUKE PREZENTACIJA

Metod nauke
Pojam naučnog metoda
- Metod je način, put dolaska do istinitog saznanja.

- Nastao je od latinske reči
metodos
, što znači
put
ili
traženje.
Mtetod u naučnom smislu
- Naučni metod predstavlja sistem ideja, koncepcija, postupaka i sredstava, odabran po naučnim kriterijumima i naučno proveren u cilju sticanja istinitog naučnog saznanja

Naučna metodologija u antici
Sokrat
- metod definisanja pojmova.

Platon
- metod apstraktnog mišljenja (ideje)
- metod klasifikacije putem deobe pojmova.

Aristotel
- deduktivna metoda (od opšteg ka pojedinačnom!)


Koja su dva osnovna pristupa u istrašivanju?
Šta je to metod ?
- više pristupi u istraživanju.

- kod deduktivne metode ( dedukcije) ide se od opšteg ka pojedinačnom

- kod induktivne metode (indukcije) ide se od pojedinačnog ka opštem
Induktivno- deduktivni metod
- veština merenja i ekspeimentisanja nije bila razvijena.

- nema iskustvenog proveravanja posledica.

- dobro razvijeni logički sistemi.
Antika
Empirijski metod
- Frensis Bekon

- XVII vek

- kriitikuje deduktivnu metodu

- prvi korak u svakom istraživanju treba da bude “dobijanje činjenica opažanjem”.

- empirijski, iskustveni metod je metod sticanja naučnih saznanja iskustvenim putem.


Racionalni metod
- Rene Dekart se posebno bavio metodologijom racionalizma.

- Racionalisti na prvo mesto stavljaju “ racio” odnosno razum.

- kritikuju empirizam jer smatraju da zaključi ne treba da se donose iz iskustva nego putem “razuma”

- matematika treba da postane modela za sve druge nauke.
Borba protiv metafizike
- pojam etra, pojam apsolutnog porostora i vremena, pojam zivotne sile ( metafizcki pojmovi )

- Lok, Hjum i Kant borci protiv metafizike

- emprizam i kriticizam

- apriorno i aposteriorno znanje
Apriorno i apoteriorno znanje
- a priori – prethodno, unapred ( bez praktične provere, na prvu loptu ).

- zaključci doneti nezavisno od iskustva

- pitanja koja nastaju metafizičkim i logičkim raspravama
i koja se mogu rešiti samo zaključivanjem logičkim putem.

- a posteriori – kasnije, posle

- zaključci doneti na osnovu iskustva.

Odnos izmedju tehnike i emetode?
Tehnike i metodi
- tehnika spada pod metod
- jedan metod može imati više različitih tehnika.
-Deskriptivne metode ( posmatranje, test, anketa )

-Korelacione studije
( povezanost )

-Eksperiment

-Kvantitativne metode
( merenje ).

Klasifikacija metoda
Koji metod je najbolji?
- zavisi od vrste naužnog istraživanja
- u suštini najbolje je kombinovanje više različitih metoda radi dobijanja najpouzdanijih rezultata
Full transcript