Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ressurser

No description
by

Helen Helbæk

on 13 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ressurser

Vår
viktigste ressurs

Det sorte gull
Ressurser
.
.
Fisk
Se på bildene.
Hvilket bilde er eksempel på ressurs?
Hvilken innvirkning har ressurser på samfunnsendringer i Norge?
Innhold
Konklusjon
Jord og skog
Tidligere: Jord- og skogbruk ga mange arbeid
Hva har olje og gass betydd for det norske samfunnet?
Definisjon av viktige begrep
Mer om ressursbegrepet
Bærekraftig utvikling


- Viktig næring for Norge, et av landene som selger mest fisk
På fiskebåt, eller oppdrettsanlegg
Fiskerifabrikker
Lager fiskemat
Fiskeriforskning
Frakter fisker
Selger fisken
Første oljen - 1969
Land med beskjeden levestandard
- Gode sykehusordninger
- Gode helsetilbud
- Full barnehagedekning
- Gode kollektivtilbud
- Pensjonsordning med obligatorisk tjenestepensjon
- Rett til utdanning
- Sosiale sikkerhetsnett
Natur- og menneskelige ressurser har medført et rikt land, med lav arbeidsledighet og gode sosiale ordninger
En av verdens største investorer
Internasjonalt samfunn
Urbanisering, til tross for oljeindustrien
Industrialisering
Tettstedsdannelse
Fokus på utdanning Hjernekraft
Høyt individuelt forbruk
Høyt utslipp av klimagasser
Betinget fornybar ressurs
Ikke-fornybar ressurs
Definisjoner
Ressurser
Natur-
ressurser
Kultur-
ressurser
Materialressurser
og
energiressurser
Kunnskaper og
teknologi
En mulig ressurs blir en
aktuell ressurs
når teknologi og økonomi gjør det
mulig å utnytte ressursen.
Ressurser
Fornybare
ressurser
Ikke-fornybare
ressurser
Kretsløpets
ressurser
Betinget
fornybare ressurser
Gjenvinnbare
ressurser
Ikke gjenvinnbare
ressurser
Vann
Luft
Hav
Skog
Fiske
Jord
Metaller som:
jern
sølv
gull

Fossile brennstoff som;
olje
naturgass
kull
Kom med eksempel
Kom med eksempel
Råvarer
Kvarts
Energi
Før vi har teknologi og økonomi som er nødvendig
snakker vi om en
potensiell ressurs
Grønne ressurser
Lagerressurser
Lager som tømmes
- Kun 3 % av arealet regnes som jordbruksland

- Skogen har vært både bi- og hovednæring for mange

- Tre- og treforedlingsindustrien har variert i Norge
Idag: Importerer meste parten av jordbruksvarene fra utlandet
Bærekraftig utvikling
Vi må ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for de som kommer etter oss.
1987: Rapporten Vår felles framtid blir utgitt
Eksempler på bærekraftig utvikling:
unngå rovdrift på betinget ressurser (fiske, jakting på dyr, skogbruk)
benytte kretsløpsressurser (bølge- og vindkraft og nye energimetoder)
begrense forbruket på ikke-gjenvinnbare ressurser (kull, gass og olje)
Betinget fornybar ressurs
- Modernisering av fiskeyrket
- Fiske skaper arbeid
Ikke- gjenvinnbare
Lagerressurser
Statoil Norge 1972
"Oljeutvinningen skal komme det norsk folk til gode!"
80 % av oljepengene har gått til staten, 20 % til selskapene
Enkelte år har oljeinntenktene utgjort 40 % av statens totale inntekter
Ett av verdens rikeste land
Årsaken til vår sterke velferdsstat, som medfører:
Noen lagerressurser
kan gjenvinnes
Lagerressurs
https://www.nbim.no/no/
Full transcript