Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása

Stephen R. Covey könyve alapján
by

Anikó Géczy

on 20 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása

Eredményes szokások
Belsővé vált alapelvek és viselkedésminták
Először kialakítjuk szokásainkat, utána szokásaink alakítanak minket.
1. szokás: Légy proaktív!
Reaktív ember – Proaktív ember
„Csak az bánthat meg, akinek engeded” (Eleanor Roosevelt)
„Csak akkor vehetik el az önbecsülésed, ha önként adod oda.” (Gandhi)
„Ha van valami, ami okot adhat számomra az optimizmusra, akkor az nem más, mint az embernek az a kétségbevonhatatlan képessége, hogy tudatos munkával javíthat az életén.”/Henry David Thoreau/
Reaktív ember:
Hatalmat ad a dolgoknak, hogy irányítsák őket
Gyakran befolyásolja fizikai, társadalmi környezete.
Proaktív ember:
Értékei mozgatják
Számára mindegy, hogy zuhog az eső vagy süt a nap
A reaktív emberek az érdekldési körükre használják el a legtöbb energiájukat. Például más emberek gyengeségeivel foglalkoznak, vagy olyan körülményekkel, amelyeken úgysem tudnak változtatni. Ez vádaskodást és másokra mutogatást szül, reaktív nyelvhasználatot eredményez, miközben az illetnek az az érzése, hogy mások határozzák meg a sorsát, és ha a ráadásul azokat a területeket is elhanyagolja, amelyekkel kapcsolatban tényleg tehetne valamit, a befolyásolás köre zsugorodni kezd. Mindaddig, amíg a saját érdekldési körünkön belül mozgunk, az ahhoz tartozó dolgoknak hatalmat adunk arra, hogy irányítsanak minket.
A proaktív emberek főként azokra a dolgokra fordítják az energiáikat, amelyek a befolyásolási körükön belül vannak. Olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyekkel kapcsolatban tehetnek is valamit. Energiáik pozitív és erősítő jellegűek, általuk növelni tudják a befolyási körüket.
Ha megvizsgáljuk a felelősség szót, abban az is benne van, hogy megválaszthatjuk, miként felelünk. A proaktív emberek tudatában vannak ennek a felelősségnek. Magatartásukat nem fogják a körülményekre, a környezetre vagy a saját kondicionálásukra. Viselkedésük saját tudatos választásukból fakad, ami értékeken alapszik, nem pedig kondicionálásuk eredménye, ami érzéseken alapszik.
az az alapfeltételezésünk, hogy a dolgokat úgy látjuk, ahogy vannak
A tudatszintünk és tudatállapotunk által behívott térképünk az érzékelésünket és értelmezésünket szelektálja.
„aha-élmény”, amikor valaki másként képes látni az összképet
2. szokás: MÁR A KEZDETKOR LÁSD A CÉLT!
Ha nem tudod, hova tartasz, akkor semmilyen szél nem segít, hogy elérd a kikötőt.
Jó, ha az ember nem akkor veszi észre, hogy "rossz falnak döntötte a létrát", amikor már fent van a tetején.
Szegezd a tekinteted a célra! Mindent kétszer teremtünk. A fizikai teremtést megelőzi a mentális.
Ácsok jelmondata: kétszer mérj, egyszer vágj! Ha előre látod a végeredményt, tudod, mit építs bele, mit ne.
A célhoz keresed az eszközt.
"Kezdd a végén!" - a mentális termtés az első, minden napot, projektet egy tiszta vízióval indíthatsz, amely irányt szab, és a proaktív erődet rugalmasan a cél szolgálatába állíthatod.
„Igazán fontos dolgokat nem szolgáltathatunk ki olyan dolgoknak, amelyek keveset számítanak.” (Goethe)
A fontos értékeid alapján cselekedj a mindenkori MOST-ban!
1. szokás: Légy proaktív, Te vagy a teremtő, te vagy a felelős. Alapja: képzelőerő, lelkiismeret, szabad akarat, én-tudat - a program, amellyel nevelésed és a társadalom felruházott, megváltoztatható.
2. szokás: elsődleges a szellemi teremtés: megteremtsük elménkkel, amit még nem látunk.
3. szokás a második, vagyis a fizikai teremtés. Szabad akarattal az elveket állítjuk életünk minden percének középpontjába.
Mihez kezdünk az idővel, ami az életünk? Nem az a fontos, ami sürgős, hanem az a sürgős, ami fontos.
A hatékony emberek a lehetőségekre összpontosítanak, nem a problémákra. Táplálják lehetőségeiket, éheztetik problémáikat (figyelmükkel, idejükkel).
kooperálni bőség-szemlélettel lehet
A győz/győz helyzet akkor áll fönn, amikor a szív és a gondolat egyaránt a kölcsönös haszon felkutatásán dolgozik minden emberi interakcióban. A gy/gy helyzet azt jelenti, hogy minden megegyezés, megoldás kölcsönös jótétemény, kölcsönösen kielégítő.
fontos a győz/győz paradigmához: érettség
egyensúly a kurázsi és a meggondoltság között
A gy/gy helyzetben mindegyik félnek jó érzése van a döntésről, s elkötelezettséget érez a cselekvési tervvel kapcsolatban. A gy/gy helyzet együttműködésnek és nem a verseny arénájának tekinti az életet.
A legtöbb ember ellentmondásokban gondolkozik, mint: erős és gyenge, nehéz és könnyű, győzni vagy veszíteni. Ez a gondolkodás azonban alapvetően téves, s a hatalom és a pozíció alapján meghatározott. A gy/gy azon a paradigmán alapszik, hogy sokan vagyunk, s az egyik győzelmének elérése nem jelenti a másik nyerésből való kizárását. A gy/gy hinni egy harmadik alternatívában. Ez nem az én vagy a te irányod, az egy jobb, egy magasabb irány.
A bőség mentalitása: van elég, bárki mással megosztható. Az eredmény a megbecsülés kölcsönössége, mások elismerése.
A gy/gy megállapodásban a következő öt elemnek kell világosnak lennie:
Kívánt eredmények: (nem módszerek) annak meghatározása mit és mikor kell csinálni
Útmutatások: meghatározni a paramétereket (elvek, politikák) amelyen belül az eredményeket el kell érni
Források: emberi, pénzügyi és technikai, szervezési források, amelyek segítik a kivitelezést
Felelősség: a teljesítmény szabványainak felállítása és az értékelés időpontja
Konzekvenciák: meghatározni – mi a jó és rossz, a természetes és logikus - az eredmény értékelésénél
Nézd a másik fél szemével az adott problémát.
határozd meg a legfontosabb kérdéseket és a felek fő szempontjait,
határozd meg, mely eredmények jelentenének teljesen elfogadható megoldást
határozd meg az ehhez vezető új lehetőségeket
5. Először te értsd meg a másikat, azután értesd meg magad!
A kommunikáció a legfontosabb képesség az életben
Éveket töltesz azzal, hogy megtanulj írni, olvasni, és azt, hogyan fejezd ki magad.
De mi a helyzet a figyeléssel? Milyen képzést kaptál arról, hogyan kell mélyen megérteni másokat, igazán odafigyelni valamire vagy valakire?
Empatikus odafigyelés
a legtöbb embernél határozott paradigmaváltást igényel.
legtöbben elsősorban megértetni akarják magukat, és nem azért hallgatják meg a másikat, hogy megértsék, hanem hogy aztán válaszolhassanak (vagy beszélnek, vagy arra készülnek, hogy megszólalhassanak) Ők saját életük filmjét vetítik rá más emberekre, saját fókuszukból tudják értelmezni mások életét
szelektíven hallják, mit mond a másik
A legtöbben el vannak foglalva a maguk igazságával, az önéletrajzukkal
csak a saját fejükkel gondolkoznak, és azt hiszik, az egész világot látják
telve vagyunk a mi álláspontunk helyességével, a saját életrajzunkkal. Azt szeretnénk, ha megértenének. A beszélgetéseink kollektív monológokká válnak, és valójában sosem jutunk el addig, hogy megértsük, mi történik a másik emberben
Négy életrajzi reagálás:
Értékelünk – egyetértünk vagy nem értünk egyet
Próbát teszünk – kérdezünk a saját referencia keretünkből kiindulva
Tanácsolunk – a saját tapasztalatunkra alapozva
Értelmezünk – megpróbáljuk a személyt jellemezni, elmagyarázva a motívumait, a magatartását, ami nem alapul máson, mint a saját motívumainkon és magatartásunkon.
Nyisd ki saját gondolataid ketrecét! Lépj a másik értelmezési keretébe! empatikus, beleérző odafigyelés: a megértés szándékával hallgatod
Ez nem azt jelenti, hogy egyetértesz valakivel, csak annyi, hogy teljesen, mélyen megérted a személyt, érzelmileg és intellektuálisan.
A kommunikációban:
10 % kommunikáció a szavakkal történik
30% a hangzással (hanghordozás, hanglejtés)
60% a testbeszéddel
Először is hadd nézzem, jól értem-e a céljaidat és a gondolataidat erről.
Amikor képes vagy a saját gondolataidat: világosan, vizuálisan és a másik paradigmái és gondolatai mély megértésének a kontextusában előadni, lényegesen növelni tudod a gondolataid hitelességét.
Az energia és idő, amit a mély megértésbe fektetsz, az emberek szeretete által rengeteget ad vissza a kommunikációban.
az elv, miszerint együttműködéssel többet lehet elérni, mint egyéni munkával.
Az egész több, mint a részek összege. A szinergia lényege: a különbségek értékelni tudása és elfogadása, az erős oldalra építés a gyengeségek kompenzálása végett.
Másokkal együttműködés képessége, a világ kreatív újrateremtése másokkal.
A különbségek értékelése
A szinergia lényege az emberek közötti mentális, érzelmi és lélektani különbségek értékelése. Lehetséges az, hogy két ember nem ért egyet és mindkettőnek igaza van? Igen, a jelenség nem logikus, hanem lélektani.

Fel kell nyitni az alvó, jobb féltekét, aminek az képességei ellanyhultak, vagy már kora gyermekkorban elsatnyultak, vagy mert a formális iskolázás, vagy a társadalmi előírások annyira a bal féltekét erősítették föl.
Az egész több, mint a részek összege!
kreatív együttműködés
hatékony problémamegoldó készség
csoportkohézió megerősítése a csapaton belül
kollektív döntéshozatal képessége
szinergiateremtés képessége
Állóképesség, amelynek során fenntartod az érrendszer mozgását, hogy a szíved elég vért pumpálhasson a test egészébe
Rugalmasság: bemelegítés, ha kezded és ellazítás, amikor befejezed.
Társas, érzelmi dimenzió: szélesítsd baráti körödet, bocsáss meg önmagadnak és azoknak, akik megbántottak, ápold a családi kapcsolatokat, alkalmazd az empatikus figyelmet, értékeld a másik különbözőségét, szabadulj meg a káros versenykényszertől.
Mentális: tanulás, olvasás, írás, tanítás
Spirituális: természet, művészet, ima, szolgálat, meditáció
A megújulás négy dimenziója: egészségesen egyensúlyozott élet, egyensúly a különböző értékek között, mint: Perspektíva (szellemi) Autonómia (mentális) Összekapcsoltság (társadalmi) és a Tónus (hangulat) fizikai.
George Sheeman négy szerepet tart fontosnak:
Jó állat lenni (fizikai)
Jó kézműves lenni (mentális)
Jó barát lenni (társadalmi szerep)
Szentnek lenni (szellemi szerep)
Érezd jól magad, ha éppen semmi sem történik
Élj a teljesítmény és megújulás egyensúlyában, különben kiégsz
tartsd fenn a jóllét szubjektív érzését munkában és lazításban egyaránt
Martin Luther King: „Oly sok dolgom van ma, hogy muszáj egy órát legalább letérdepelve töltsek” (meditálással, imádkozással)
Zen mestert kérdezték: Hogyan tudod megőrizni a higgadtságodat és a békédet?
„Soha nem hagyom el a meditáció helyét”
egységélmény - önmagunkkal, szeretteinkkel, másokkal
a változás belülről kifelé halad
véget vethetsz tendenciáknak, amelyek generációk óta öröklődnek a családodban
ahogyan a dolgokat látom
biztonság
útmutatás
erő
bölcsesség
csak így építkezhetsz!
lehetőség
probléma
4. TÖREKEDJ A KÖLCSÖNÖS GYŐZELEMRE!
7. Élezd meg a fűrészt
Az erdőben: Mit csinálsz?
Nem látod, kivágom ezt a fát.
Úgy néz ki, kimerültél? Mióta csinálod?
Vagy öt órája, nehéz munka.
Nem állsz meg pihenni és megélesíteni a fűrészt? Biztosan sokkal könnyebben megy utána.
Nem érek rá fűrészt élesíteni. Nekem most fűrészelnem kell.
A fűrész élesítése: fizikai, érzelmi, tudati, spirituális kondíció
a helyesség tudata és az azonosságtudat, önbizalom, személyes erősség
életirányítás
életperspektíva, az egyensúly megtalálása, annak a megértése, hogy az egyes elvek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogyan lehetnek egyensúlyban.
cselekvési erő, potenciát érezni valaminek a végigviteléhez
Megelőzés,
a képességek fenntartása
Kapcsolatépítés
Új lehetőségek felismerése
Tervezés, rekreáció
szünetelteted a teljesítményre irányuló erőfeszítést, és megadod magadnak azt a lehetőséget, hogy személyes megújulást élj át életed egyik vagy mind a négy területén: fizikailag, mentálisan, szociális-érzelmi és lelki területen
A paradigma: előfeltevések által létrehozott kognitív keret, mely szűrőként, illetve intellektuális egységként működik, mely meghatározza, mi az, amit észreveszünk, mit fogunk fel és mit nem.
6.TEREMTS SZINERGIÁT!
a nyer-nyer vagy nincs egyezség - olyan megoldást szeretnék, amely mindkét félnek jó; ha ilyet nem találunk, akkor barátságos egyet nem értéssel zárjuk a tárgyalást.
ehhez bőség-szemlélet kell: egy adott dologból mindenkinek jut elegendő
a szűkösség-szemlélet (ha egy tortából valakinek nagyobb szelet jut, másnak nyilván kisebb) az életet 0 összegű játszmának tekinti, így nem tud örülni pl. más sikerének, összehasonlítgatnak, versengenek, önértékelésük védelmében másokra nyomást gyakorolnak.
Toyota Hybrid SYNERGY Drive
Kritikus helyzetek
Égető problémák
Határidős munkák
Közbejött hívások
Közbejött dolgok
Néhány összejövetel
Küszöbön álló ügyek
Pár megbeszélés
Rutin teendők
Telefonhívások
Posta
Puszta időtöltések
Kellemes tevékenységek
Hogyan legyünk mi magunk sikeresebbek?
Ha szokásokat alakítunk ki, élezzük magunkat, és az életben adakozók vagyunk.

Hogyan legyenek gyermekeink azok?
Ha segítjük őket ebben.
Ahogy a fűrész is élesebb, hatékonyabb lesz, ha megélezik, úgy a sikeres emberek is folyamatosan “élezik” önmagukat. Test, szellem, lélek – rendszeresen foglalkoznak mindhárom fejlesztésével.
A kreatív együttműködés alapelvei. A közös gondolkodás valamennyi résztvevőnek új ismereteket, megközelítéseket és fejlődést biztosít. A 4, 5, és 6 pontok együtt tökéletes egyetértést és sikert eredményeznek.
A tárgyalások, beszélgetések nagy része úgy zajlik, hogy nem halljuk a másikat, elbeszélünk egymás mellett. Gyorsabban jutsz közös nevezőre, ha valóban megérted a másik személy helyzetét.
Mindig van megoldás, amely mindkét fél számára előnyös. Ennek megtalálása is egyfajta szellemi beállítottságot igényel.
Amíg nincs célod, addig nincs mit elérni. Ne 2-3 év távlatában keresd a céljaid, hanem nézz messzebbre. Hogyan fogsz élni 10 év múlva? Hogyan fogod ezt elérni
A proaktív ember nem fogadja el, hogy “nincs mit tenni”. Azt vallja, hogy lehet, hogy nem tudjuk befolyásolni, amit az élet dob számunkra, de mindig van választásunk, hogyan reagálunk rá.
Tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amid van!
1. felmérni a külső környezet hatásait
2. ha azt csináljuk, amit eddig, milyen eredmények várhatók a jövőben
3. mit kell tennünk a kívánt eredményért, ami hatókörünkben megtehető
Az 1-3. szokás az egyéni győzelemre vonatkozik.
Először saját magadat kell kontrollálni, irányítani.
Önfegyelem kialakítása.
Út a függőségből a függetlenségbe.
Ennek alapja: vállalod a döntéseid következményeit.
4. szokástól - a függetlenségemet feladom egy kölcsönös függésért, amellyel mindenki jól jár.
kompromisszumkeresés: 1+1 = 1
win-win (mindkét fél nyer): 1+1 = 2
szinergia: 1+1 =3
Ha esik az eső, én örülök,
mert ha nem örülök, akkor is esik.
A legeredményesebb személyes küldetésnyilatkozatot írni önmagunknak központi értékünkből kiindulva. Ami életünk középpontjában áll, az minden állandóság, erő, bölcsesség, iránymutatás forrása
a befolyásolási kör belseje
alapvető paradigmáink koncentrációja
MEGÚJULÁS
MOZGÁS

TÁPLÁLKOZÁS
LAZÍTÁS
SZOLGÁLAT
EMPÁTIA
SZINERGIA
• aktív kezdeményezés
• az ígéretek megtartása
• felelősségvállalás
• a változások hatékony kezelése
• a jövőkép és az értékek meghatározása
• küldetési nyilatkozat alkotása
• mérhető csoportos és egyéni célok kitűzése
• célirányos stratégia kialakítása
• a fontos és sürgős tevékenységek szétválasztása
• a teendők rangsorolása
• a megalkotott stratégiák megvalósítása
• tervezőeszközök használata
3. ELŐSZÖR A FONTOSAT!
• az eredményes együttműködéshez szükséges attitűd elsajátítása
• magas szintű bizalmi kapcsolatok kiépítése
• eredményes csapatok kialakítása
• az asszertív kommunikáció alapjainak elsajátítása
• eredményes interperszonális kommunikáció
• a kölcsönös megértés biztosítása
• az eltérő nézőpontok felfedése és megvitatása
• vélemény és visszajelzés produktív megfogalmazása
• az egyéni különbségekben rejlő lehetőségek felismerése és kiaknázása
• az eredményes csapatmunka elsajátítása
• a kreatív együttműködés összehangolása
• hatékony problémamegoldás
• egyensúlyteremtés az élet különböző területei között
• a testi-lelki egészség feltételeinek felismerése és megteremtése
• a komplex személyes fejlődés folyamatos biztosítása
Full transcript